DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Jerzy Sierak, Zastępca Wójt Gminy Michałowice, przeszedł na emeryturę

27 stycznia br. był ostatnim dniem pracy p. Jerzego Sieraka – zastępcy wójt gminy Michałowice. Małgorzata Pachecka – wójt gminy Michałowice, Beata Rycerska – przewodnicząca rady gminy wraz z jej prezydium oraz pracownicy urzędu gminy, GOPSU i CUWU podziękowali Panu Wójtowi za lata pracy na rzecz społeczności gminy Michałowice.

Drogi Panie Wójcie,

Składamy serdeczne gratulacje i wyrazy wielkiego uznania za wieloletnią pracę na rzecz gminy Michałowice i samorządu terytorialnego w powiecie pruszkowskim.

Z samorządem związany jest Pan od początku jego powstania, 1990 roku. W I kadencji, w 1992 r., został Pan wybrany na stanowiska Prezydenta Miasta Pruszkowa. III kadencja samorządu, lata 1998–2002, to czas pracy na rzecz mieszkańców naszej gminy, gdy po raz pierwszy został Pan zastępcą ówczesnego wójta gminy – Pana Lecha Isakiewicza. Był to okres realizacji wielu działań zapoczątkowanych przez prekursorów tworzenia samorządu w gminie Michałowice: kontynuowana na szeroką skalę budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, przebudowa dróg i budowa chodników, rozbudowa szkół i zaplecza sportowego, ale także czas gdy następowało ożywienie życia kulturalnego. Wówczas po raz pierwszy odbył się festyn Dni Gminy Michałowice, nasza gmina nawiązała trwającą do dziś współpracę z włoska gminą Vico Nel Lazio. Jest Pan jedną z osób, która się do tego przyczyniła.

Kolejne lata to działania na rzecz miasta Pruszkowa i powiatu pruszkowskiego, a także Warszawy i jej dzielnicy Mokotów. W 2002 r. został Pan radnym Miasta Pruszkowa, pełniąc w latach 2006–2010 funkcję Przewodniczącego Rady Miasta Pruszkowa, a ponadto w latach 2002–2015 był Pan Sekretarzem Powiatu Pruszkowskiego. Kolejne lata to okres Pana pracy w Urzędzie Dzielnicy Mokotów. Pełnił Pan tam funkcję kierownika referatu w wydziale organizacyjno-prawnym. Do pracy dla społeczności gminy Michałowice wrócił Pan w 2018 roku, obejmując po raz drugi stanowisko zastępcy wójta. Dziś jest ten dzień, gdy przechodzi Pan na emeryturę.

Dziękuję w imieniu mieszkańców za wszystkie lata i każdy dzień, który poświęcił Pan Gminie Michałowice. A przede wszystkim za zaangażowanie i doświadczenie, którymi się Pan dzielił ze mną i pracownikami urzędu gminy, a także szacunek i serce okazane naszym mieszkańcom.

Życzę wielu lat w zdrowiu oraz dużo czasu na realizację swoich pasji i marzeń.

Takimi słowami – doceniając lata pracy Pana Jerzego Sieraka na rzecz gminy i samorządu terytorialnego powiatu pruszkowskiego oraz mieszkańców – Małgorzata Pachecka, Wójt Gminy Michałowice pożegnała swojego zastępcę – odchodzącego na zasłużoną emeryturę. Były też kwiaty i pamiątkowa tabliczka z podziękowaniem.

Dołączamy do życzeń. Redakcja MS.

MS 01/2021, 4 lutego 2021