DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Nasz region

Brak wsparcia z rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych w II naborze

Wiele samorządów lokalnych, które aplikowały o potrzebne środki, nie zostało za drugim razem objętych dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Sprawdzamy, czego nie uda się gminom z naszego terenu zrealizować, bo jak się okazuje, żadna z nich dziwnie nie miała szczęścia, aby otrzymać dwukrotnie pomoc finansową. Czy i na naszym obszarze można przypuszczać, że fundusze z drugiego, konkursowego rozdania, były przyznawane „każdemu według barw politycznych”?

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, z założenia którego rządowe środki mają trafiać do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na „inwestycje bliskie ludziom”. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wspieramy nie tylko duże inwestycje – strategiczne dla państwa polskiego, ale również te lokalne – strategiczne dla każdego z nas. To przebudowa drogi za rogiem, doposażenie szpitala, budowa żłobka czy remont biblioteki. Lokalne inwestycje są impulsem do rozwoju całego kraju – można przeczytać na rządowej stronie programu. Do tej pory rozdysponowano latem 6 mld zł – środki, które trafiły latem 2020 roku do wszystkich gmin i powiatów w całej Polsce (wsparcie wyliczone przez algorytm). W II turze wnioskowały chętne gminy i przyznano w pierwszej części 4,35 mld zł jednostkom samorządu terytorialnego w ramach konkursu, którego wyniki podano w połowie grudnia 2020 roku. W końcu grudnia zakończyła się druga część II naboru, w którym do podziału dla samorządów było 1,65 mld zł. Wyników jeszcze nie znamy.

Stolica: „Utrudniony dalszy rozwój miasta”

Wojewoda Mazowiecki, 4 września 2020 roku podczas konferencji ogłosił przekazanie pierwszych środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych dla mazowieckich samorządów. Region warszawski otrzymał wówczas 311 383 958 zł, w tym powiat pruszkowski – 7 289 072 zł, a warszawsko-zachodni – 6 040 239 zł.

Warszawa mogła oczywiście liczyć na środki w pierwszym naborze. Na początku września otrzymała aż ponad 93 miliony złotych. Z Ratusza komentowano, że kwota ta w znikomym stopniu rekompensuje ubytki w dochodach miasta. W II naborze już się nie udało.

Ta sprawa bulwersuje tak naprawdę prawie wszystkie samorządy w kraju. Latem mieliśmy zapowiedź wsparcia w dźwignięciu się z trudnej sytuacji postepidemicznej. Mieliśmy informację, że będą to środki, które pomogą wspólnotom w realizacji ważnych dla nich projektów – mówił na konferencji zastępca prezydenta m.st. Warszawy, Michał Olszewski. – Warszawa złożyła 5 projektów, które składały się z 23 działań. Podobnie jak większość dużych miast otrzymaliśmy z tego funduszu okrągłą kwotę zero złotych – dodał.

Inwestycje dotyczyć miały infrastruktury drogowej, zakupu 160 autobusów niskoemisyjnych z napędem gazowym spełniających normę Euro 6, opieki zdrowotnej, edukacji oraz kultury na łączną kwotę dofinansowania ponad 1,2 mld zł. Nie będziemy wymieniać projektów, ponieważ żaden nie dotyczył obszaru stolicy, jaki opisujemy.

Brak wsparcia z Funduszu Inicjatyw Lokalnych utrudni ich realizację i dalszy rozwój miasta. A należy pamiętać, że nasze miasto – poprzez tzw. janosikowe – wspiera rozwój innych samorządów. W 2021 roku miasto ma wpłacić 1,294 mld zł, o 85 milionów więcej niż w 2020 roku – informuje Karolina Gałecka, rzecznik prasowy Urzędu m.st. Warszawy.

Nadarzyn: „Brak jasnych, twardych kryteriów”

W przyznawaniu dofinansowania pominięte zostały inne, mniejsze gminy. Wśród nich znaleźli się również przedstawiciele metropolii warszawskiej, np. gminy Nadarzyn (która w I naborze gmina otrzymała 1 495 127 zł).

To, co najbardziej bulwersuje nas – samorządowców – i co powinno wybrzmieć bardzo mocno, to jest przede wszystkim brak jasnych, twardych kryteriów do oceny składanych wniosków – ocenia Dariusz Zwoliński, wójt gminy Nadarzyn. – Właściwie jedynym kryterium były słowa premiera, który powiedział, że te inwestycje powinny być ważne dla mieszkańców. Taka sytuacja braku jasnych kryteriów zdarzyła się chyba po raz pierwszy. To dało komisji konkursowej prawo do całkowitej dowolności w ocenie tych wniosków – dodaje.

Dodatkowo, w trakcie naboru dwukrotnie zmieniana była podstawa przyznania środków. Nadarzyn również nie otrzymał dofinansowania, choć złożone zostały dwa wnioski – jeden związany z ochroną zdrowia (budowa nowego ośrodka zdrowia) oraz dwa związane z ochroną środowiska.

Ożarów Mazowiecki: „Wierzymy, że nadejdzie kolej wsparcia i naszych inwestycji”

Gmina Ożarów Mazowiecki w pierwszym naborze otrzymała 1 300 443 zł. W kolejnym naborze konkursowym, gdy samorządy miały możliwość złożenia po jednym wniosku, gmina wystąpiła o wsparcie na budowę ponad 6,3 km ścieżek rowerowych. W następnym naborze umożliwiono złożenie maksymalnie 3 wniosków. Ożarów starał się o środki na następujące na termomodernizację budynków oświatowych tj. Szkoły Podstawowej Nr 1 (tzw. dużej szkoły) oraz starego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2, w którym obecnie znajduje się przedszkole. Następnym zadaniem inwestycyjnym, które chciano zrealizować z RIFL, była budowa świetlicy we wsi Macierzysz, która ma pełnić funkcję opiekuńczą, wychowawczą oraz kulturalną. Trzeci wniosek ponownie dotyczył projektu budowy ścieżek rowerowych, na które nie udało się otrzymać wsparcia w pierwszym naborze.

Niestety i tym razem żadna z ożarowskich inwestycji, pomimo wpisywania się w kryteria oceny projektów, nie otrzymała rekomendacji Wojewody, ponownie nie uzyskując środków finansowych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego – informuje nas Paulina Gajewska, Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych. Dodaje: – Analiza podmiotów, które otrzymały środki finansowe na swoje projekty nie napawa optymizmem, jednak nie poddajemy się konsekwentnie wnioskując o wsparcie w każdym możliwym naborze. Negatywne skutki epidemii hamują rozwój każdego samorządu w podobnym stopniu, zatem wierzymy, że nadejdzie kolej wsparcia i naszych inwestycji.

Aktualnie gmina opracowała wnioski o dofinansowanie, planowane do składania w ramach kolejnego rządowego naboru dotyczącego wsparcia miejscowości, na terenie których funkcjonowały w przeszłości państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej [chodzi o IV nabór z dodatkowej puli 250 mln zł dla gmin popegeerowskich – przyp. aut.]. Zainicjowane przez lokalną społeczność projekty obejmują: budowę kanalizacji w miejscowości Wolskie, termomodernizację budynku mieszkalnego w Strzykułach oraz modernizację terenów rekreacyjno-sportowych w Wolicy i Szeligach.

Piastów: „Bez komentarza”

Piastów – gmina miejska – z automatycznego podziału uzyskał 3 478 286 zł. Jeśli chodzi o składane wnioski w II naborze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Miasto Piastów ubiegało się o dofinansowanie do budowy i przebudowy czterech dużych ulic w Piastowie. Kwota miała być także przeznaczona na budowę Centrum Przesiadkowego w Piastowie. Ostatni projekt dotyczył dofinansowania na rozbudowę Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Piastowie realizowanego w formule  Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Miasto Piastów nie otrzymało wsparcia w ww. naborze, co pozostawiamy bez komentarza – przekazała Małgorzata Nowicka z Biura Burmistrza Miasta Piastowa.

Brwinów: „Decydenci przyznający środki w ramach drugiego rozdania nie kierowali się rzeczywistymi potrzebami mieszkańców”

W ramach tzw. pierwszego rozdania środków, oczywiście, udało się otrzymać pulę pieniędzy (4 178 215 zł), która przeznaczona została na następujące inwestycje:

  • budowę drogi ul. Słonecznej w Mosznie i Krosnach Wsi – etap I. Dofinansowanie: 1 381 456,07 zł
  • rozbudowę szkoły podstawowej w Żółwinie. Dofinansowanie: 1 000 000 zł. Inwestycja trwa
  • modernizację targowiska miejskiego. Dofinansowanie: 719 357,49 zł
  • budowę świetlicy w Kaniach. Dofinansowanie: 386.141,44 zł. Inwestycja trwa
  • budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Krynicznej w Kaniach. Dofinansowanie: 402 210 zł.
  • budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do granic nieruchomości w ul. Bratniej, Brzoskwiniowej, Agrestowej, Aroniowej, Dereniowej i Morelowej. Dofinansowanie: 289 050 zł.

W ramach drugiego rozdania nie otrzymaliśmy dofinansowania – donosi Mirosława Kosiaty z Urzędu Gminy Brwinów. Gmina składała wnioski dotyczące aż 10 inwestycji.

Jak odniósł się do tej sytuacji burmistrz Arkadiusz Kosiński? – Ubolewam, że decydenci przyznający środki w ramach drugiego rozdania nie kierowali się rzeczywistymi potrzebami mieszkańców. Dofinansowania nie uzyskały inwestycje będące rozwiązaniem palących problemów, takie jak np. budowa cmentarza komunalnego w Żółwinie czy zaprojektowanie i budowa przedszkola przy ul. Przyszłości w Parzniewie.

Michałowice

2 752 575 zł to kwota, którą gmina otrzymała według algorytmu w I podziale Funduszu. Środki zagospodarowano na „Budowę wodociągu w Sokołowie, Pęcicach i Suchym Lesie” oraz na „Przebudowę ul. Bankowej w Komorowie”.

Żaden z wniosków Gminy Michałowice złożonych w II transzy do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nie uzyskał dofinansowania.

W III transzy wniosków (termin składania wniosków upłynął 28 grudnia 2020) Gmina Michałowice złożyła wnioski na dofinansowanie 3 inwestycji. Mowa o „Odwodnieniu Pęcic Małych”, „Budowie Przedszkola w Regułach” oraz „Budowie Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie”. Wyników jeszcze nie ma.

Podsumowanie

Żadna z gmin naszego regionu nie otrzymała dofinansowania w ramach konkursu – II etapu RFIL. Z ciekawości sprawdziliśmy, czy jakiekolwiek inne otrzymały z powiatów, które częściowo opisujemy na naszych łamach. Okazuje się, że z powiatu pruszkowskiego udało się to tylko gminie Raszyn. Pozyskała fundusze na dwie inwestycje o łącznej kwocie 5 mln zł. Andrzej Zaręba – Wójt Gminy Raszyn – został wyłoniony na swoje stanowisko jako kandydat KW Prawo i Sprawiedliwość.

Czy to przypadek, że akurat w tych gminach, które nie otrzymały wsparcia w II turze, rządzą osoby niepochodzące z PiS, a innych, lokalnych komitetów?

Wystarczy przypomnieć sobie wybory samorządowe w 2018 roku. Paweł Jacek Kanclerz (KW Forum Samorządowe Gmin) pokonał w Ożarowie Maz. Marcina Sowickiego kandydata z KW PiS. Grzegorz Szuplewski (KW Nasz Piastów) wygrał z Magdaleną Bonarowską (KO), Małgorzata Pachecka (KWW Przyjazna Gmina) z Krzysztofem Grabką (KWW Przyszłość Gminy), Arkadiusz Kosiński (KWW Arkadiusza Kosińskiego Dobro Wspólne) zwyciężył z Karolem Kuhnem (KW PiS) a bezpartyjny Dariusz Zwoliński (popierany przez PSL) w przedterminowych wyborach pokonał Dariusza Nowaka (KW PiS).

Pamiętajmy także, że we wszystkich wymienionych w tekście samorządach mieszkańcy wyrazili poparcie w II turze dla Rafała Trzaskowskiego.

Na koniec główny wniosek badaczy: Widać dramatyczną różnicę we wsparciu ze strony rządowego programu między tymi samorządami, gdzie rządzą włodarze z tej samej opcji politycznej, a tymi, w których rządzą liderzy opozycji – czy to ogólnokrajowej, czy lokalnej. Nie jest tak, że zostały one całkowicie wykluczone, ale ich szanse na uzyskanie pomocy są kilkakrotnie mniejsze. Żadnej pomocy finansowej nie otrzymało ponad 80% takich gmin „opozycyjnych”, wobec 14% wykluczonych samorządów z rządzonych przez włodarzy związanych z PiS. Należy uznać taką politykę za godzącą w podstawy demokratycznego państwa prawa oraz zasady subsydiarności zapisanej w niezliczonych deklaracjach programowych. Przyczynia się ona do pogłębiania podziałów w kraju.

Agnieszka Gorzkowska

MS 01/2021, 4 lutego 2021


Źródła: