DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim

Od stycznia 2018 roku „Energetyka Ożarów Mazowiecki” zmieniła swoją nazwę na „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim”. Forma prawna jednostki budżetowej oraz pozostałe dane, w tym numer rachunku bankowego, numery telefonów i adres do korespondencji pozostają bez zmian.


O
d 1 stycznia 2018 r. obowiązuje Uchwała nr  XLVI/472/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej „Energetyka Ożarów Mazowiecki”. Nazwa jednostki uległa zmianie z „Energetyki Ożarów Mazowiecki” na „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim”.

Zadaniem jednostki jest nadal zarządzanie gospodarką wodno – ściekową na terenie gminy. Dokonano zmiany nazwy, ponieważ obecna kojarzyła się często mieszkańcom z zaopatrzeniem w energię elektryczną, co szczególnie było uciążliwe podczas awarii prądu w gminie. Właśnie wtedy do Energetyki Ożarów Mazowiecki dzwonili mieszkańcy z pytaniami dot. awarii. Obecna nazwa czyli „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim” jest zgodny z profilem i rodzajem działalności, bardziej czytelna i oczywista jest również dla odbiorców naszych usług, szczególnie nowych, oraz kontrahentów.

Nowa nazwa pociąga za sobą szereg zmian biurokratycznych i proceduralnych, ale uważamy, że dokonana zmiana jest korzystna dla mieszkańców gminy.


Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

MS 01/2018, 11 stycznia 2018