DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Szkoła rodzenia w Ożarowie Mazowieckim

W 2018 roku realizowane będą, wzorem roku ubiegłego, zajęcia szkoły rodzenia w ramach realizacji „Programu polityki zdrowotnej Gminy Ożarów Mazowiecki przygotowującego przyszłych rodziców na przyjęcie dziecka”.

Program będzie obejmował zajęcia edukacyjne: teorię i praktykę. Jeden cykl to 5 grupowych spotkań, każde trwające ok. 3 godz. – 1 raz w tygodniu.

Do udziału w programie zakwalifikowane zostaną kobiety – mieszkanki Gminy Ożarów Mazowiecki – w ciąży fizjologicznej po 25 tygodniu, posiadające zaświadczenie lekarskie na temat braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach (teoretycznych i praktycznych) szkoły rodzenia oraz ojcowie dzieci – mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki, deklarujący podjęcie cyklu edukacyjno-praktycznego przygotowującego do prawidłowego przebiegu ciąży, aktywnego porodu i połogu ich partnerek oraz właściwej i sprawnej opieki nad nowo narodzonym dzieckiem.

Pierwszeństwo będą miały osoby spodziewające się pierwszego dziecka.

Uczestnictwo w programie będzie dofinansowane przez Gminę Ożarów Mazowiecki w wysokości 85% kosztów uczestnictwa w zajęciach.

Warunkiem uczestnictwa jest zamieszkanie na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki (w przypadku osób niezameldowanych – zaświadczenie o rozliczaniu podatku w urzędzie skarbowym właściwym dla Gminy Ożarów Mazowiecki) oraz zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach szkoły rodzenia i ćwiczeniach w ramach zajęć.

Osoby zainteresowane zapraszamy do śledzenia strony internetowej www.ozarow-mazowiecki.pl – wkrótce szczegółowe informacje o naborze.

Dodatkowych informacji udziela: Anna Fedoryk, Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, tel. 22 731 32 57, a.fedoryk@ozarow-mazowiecki.pl 

Anna Fedoryk

Wydział Spraw Społecznych

MS 3/2018, 8 lutego 2018 r.