DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

 • Gości na stronie: 0
 • Odsłon łącznie: 0
facebook

Artur Borkowski – prawnik, od wielu lat skutecznie rozwiązuje prawne problemy związane z domem, rodziną i finansami

Pytanie można zadać drogą e-mailową pod adresem: redakcja@mocnestrony.com.pl w tytule e-maila wpisując: PORADA PRAWNA. Pytanie musi być zwięzłe i dotyczyć tylko jednego zagadnienia. Odpowiedź wyłącznie na łamach.

Bank ma prawo sprzedać dług

Mam dług w banku. Ponieważ mam kłopoty z jego spłatą zaczęto mi grozić, że dług ten zostanie sprzedany firmie windykacyjnej. Czy bank może to zrobić bez mojej zgody?

Tak! Polskie prawo nie wymaga zgody konsumenta na przeniesienie wierzytelności. W przypadku przelewu wierzytelności wystarczy tylko zawiadomić dłużnika o transakcji polegającej np. na sprzedaży długu firmie windykacyjnej. Zgoda konsumenta nie jest też potrzebna na przekazanie danych osobowych nabywcy wierzytelności (w naszym przypadku będzie nią potencjalna firma windykacyjna). Dopuszcza się taką sytuację bo bez tego nie da się skutecznie dochodzić roszczenia. Kodeks cywilny stanowi, że za niedozwoloną klauzulę umowną uznaje się zapis, który pozwala kontrahentowi konsumenta na przeniesienie praw i przekazanie obowiązków wynikających z umowy bez zgody konsumenta. Jednak zapis ten interpretuje się w ten sposób, że zgody wymaga zmiana strony umowy bez zgody konsumenta. W przypadku sprzedaży wierzytelności nie mamy jednak do czynienia z czymś takim, bo przedmiotem przelewu jest wymagalne roszczenie. Zawsze jednak jeśli ma Pan wątpliwości czy bank zachował się w sposób zgodny z prawem może Pan skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego.

MS 7/2018, 12 kwietnia 2018

Jak sprawdzić konta zmarłego?

Zmarła moja mama. Podejrzewam, że zostawiła po sobie kilka kont założonych w różnych bankach. Nie wiem jak sprawdzić gdzie one są i czy są na nich jakieś oszczędności. Czy jest jakiś urząd, do którego mogą iść z tym problemem? Ile będą mnie kosztować jego usługi?

Nie musi Pani korzystać z pomocy żadnego urzędu. Do tego, żeby dowiedzieć się czy i gdzie zmarły miał rachunki bankowe wystarczy wizyta w dowolnym banku w Polsce. W naszym kraju jest bowiem prowadzona centralna informacja o rachunkach. Każda osoba, która ma tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku bankowego może dowiedzieć się z niej gdzie zmarły trzymał swoje pieniądze. Wniosek złożony w dowolnym banku jest kierowany do centralnej informacji o rachunkach a ta sprawdza we wszystkich bankach i SKOKach gdzie zmarły miał założone konta. Informacja o tym wraca do banku, w którym złożyło się wniosek o ustalenie stanu posiadania po zmarłym. Tam też wnioskodawca może go odebrać. Nie ma oficjalnego cennika ustalającego ile kosztuje taka usług. Dlatego każdy bank wycenia ją po swojemu. Jednak koszty te nie mogą być wygórowane – przepisy nakazują by odpłatność nie była wyższa niż koszt wygenerowania takiej informacji. Dane uzyskane z centralnej informacji o rachunkach pozwalają ustalić gdzie zmarły miał rachunki bankowe (w tym także rachunki wspólne- jednak w informacji nie będzie danych współposiadacza konta). Dowiemy się z niej także o wszystkich umowach rachunku bankowego rozwiązanych albo wygasłych z niektórych przyczyn. Jak więc widać centralna informacja chociaż dostarczy spadkobiercom mnóstwa danych to jednak nie informuje np. o tym ile pieniędzy jest na kontach zmarłego. To już spadkobiercy będą musieli ustalić samodzielnie odwiedzając każdy z banków, w którym nieboszczyk trzymał swoje oszczędności. Warto pamiętać, że przy składaniu wniosku do centralnej informacji o rachunkach będziemy musieli okazać tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku. W praktyce mogą to być dwa dokumenty: albo prawomocne postanowienie sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym posiadaczu rachunków albo też zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. Akt zgonu nie wystarczy! Nie wynika z niego bowiem, kto dziedziczy po zmarłym.

MS 7/2018, 12 kwietnia 2018

Sklep zastąpi drogi bankomat

Mój bank wprowadził ostatnio bardzo wysokie opłaty dla klientów, którzy tak jak ja wypłacają z bankomatów drobne kwoty. Czy można te opłaty jakoś zgrabnie ominąć?

Tak! Wystarczy przestać korzystać z kosztownych bankomatów. Zamiast nich radzimy rozejrzeć się w okolicy, w której się mieszka czy na drzwiach sklepów nie ma nalepek z napisem „cash back”. Ma je ogromna liczba punktów sprzedaży. Taka nalepka oznacza, że w tym punkcie można poprosić sprzedawcę o potrzebną nam gotówkę. Usługa tego typu ma kilka zalet. Po pierwsze dla klientów sporej części banków jest darmowa. A nawet jeśli nie jest to i tak opłaty za wzięcie gotówki będą mniejsze niż te pobierane przez bank. Po drugie w odróżnieniu od bankomatów możemy w ramach cash back podjąć dokładnie tyle pieniędzy ile nam potrzeba (np. kilka złotych na gazetę). Po trzecie sprzedawca nie „połknie” nam karty co się zdarza automatycznym kasjerom. Wypłata gotówki jest też bezpieczniejsza, bo odbywa się w sklepie a nie osamotnionym i czasami źle oświetlonym bankomacie. Oczywiście jest też kilka wad cash back. Główna polega na tym, że w sklepie należy dokonać jakiegoś zakupu. Może to być drobna transakcja np. tradycyjny zakup pudełka zapałek, ale tylko w ten sposób sprzedawca będzie mógł wypłacić pieniądze. No i w ramach tej usługi są niewysokie limity wypłat (rzędu 300- 500 zł).

MS 7/2018, 12 kwietnia 2018

Odlicza tylko opiekun dziecka

Jestem z mężem w separacji. Ponieważ wyjechał on na stałe do pracy za granicę, to ja samodzielnie zajmuję się naszym wspólnym dzieckiem, które ma dopiero 6 lat. Czy w tej sytuacji mogę w podatkowym rozliczeniu rocznym sama odliczyć całą ulgę przysługującą na synka?

Tak! Jednym z kilku warunków do skorzystania z ulgi na dziecko jest wykonywanie w stosunku do niego władzy rodzicielskiej. To jednak nie wystarczy – władza ta musi być faktycznie wykonywana przez osobę korzystającą z odliczenia. W praktyce oznacza to, że musi ona jako rodzic wykonywać wszelkie obowiązki, dzięki którym dziecko wychowywane jest w sposób zapewniający mu prawidłowy rozwój. W szczególności sprawowanie faktycznej opieki nad dzieckiem polega na jego wychowywaniu, troszczeniu się o fizyczny i duchowy rozwój maleństwa rozumiany jako zapewnienie wszelkich potrzeb dziecka od bytowych po edukacyjne, rozwojowe, zdrowotne i emocjonalne. Tak na tę sprawę patrzy fiskus. W przypadku Czytelniczki mamy do czynienia z sytuacją, w której drugi małżonek ma co prawda władzę rodzicielską (małżonkowie są w separacji – nie mają jeszcze rozwodu), ale jej na co dzień nie wykonuje. Wszystkie czynności związane z wychowaniem i opieką nad dzieckiem spadły na barki Czytelniczki. Dlatego uznać należy, że tylko ona wykonuje władzę rodzicielską nad swoim potomstwem, sprawując nad nim faktyczną i samodzielną pieczę w sposób zapewniający mu prawidłowy rozwój. A to daje jej pełne prawo do skorzystania z odliczenia w ramach ulgi prorodzinnej. Inaczej mówiąc Czytelniczka w swoim zeznaniu rocznym powinna odliczyć 100% tego co przysługuje łącznie małżonkom. Obowiązujące aktualnie interpretacje podatkowe wydawane przez Krajową Informację Skarbową są w tej materii spójne i jednoznacznie dają prawo do odliczenia w całości tylko temu z rodziców, który faktycznie troszczy się o dzieci. Uznać więc należy, że to podejście nie zmieni się też i w następnych latach. I Czytelniczka samotnie wychowująca syna będzie mogła dalej korzystać z tego odliczenia.

MS 6/2018, 29 marca 2018

Masz 3 miesiące na uzupełnienia

Złożyłam właśnie pozew o alimenty na trójkę dzieci przeciwko ich biologicznemu ojcu. Czy w tej sytuacji mogę już starać się o pieniądze z programu 500 plus?

Teoretycznie do wniosku o świadczenie z programu 500 plus rodzic powinien dołączyć pochodzący od sądu lub zatwierdzony przez sąd tytuł wykonawczy, potwierdzający ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego rodzica. Jeśli takiego dokumentu nie ma (w przypadku naszej Czytelniczki sprawa o alimenty dopiero się zacznie przed sądem) wniosek i tak może zostać złożony. Gmina, do której trafi powinna go przyjąć i wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia braków w dokumentacji. Wnioskodawca dostanie na to 3 miesiące. Jeśli w tym czasie nie dołączy wyroku z sądu, złożony przez niego wniosek zostanie bez rozpoznania. Gdyby jednak udało się w tym terminie zakończyć postępowanie alimentacyjne, to świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia pierwotnego wniosku.

MS 6/2018, 29 marca 2018

Fundusz na czarną godzinę

Ile pieniędzy powinnam odłożyć na czarną godzinę? Właśnie zmieniłam pracę, zarabiam trochę więcej i mogę w końcu zacząć robić jakieś oszczędności. Nie potrafię tylko ustalić ile ich powinno być. Czy jedna pełna zaoszczędzona pensja powinna mi wystarczyć?

W zasadzie powinniśmy odpowiedzieć, że należy odłożyć tyle, ile tylko się da, jednak w praktyce takie rozwiązania są rzadko możliwe. Jest mnóstwo metod liczenia ile powinien wynosić fundusz bezpieczeństwa (zwany też poduszką finansową), czyli gotówka na czarną godzinę. Nam najlepsza wydaje się teoria, która mówi, że powinien on być równy 6-miesięcznym pensjom. Dlaczego akurat tyle? Bo należy założyć, że tyle czasu będzie potrzeba na znalezienie nowej pracy odpowiadającej naszym kwalifikacjom, wykształceniu i umiejętnościom. Ponieważ półroczne dochody to bardzo dużo pieniędzy, dlatego proponujemy zastosować opcję oszczędnościową – odłóżmy tyle, ile wynoszą nasze 6-miesięczne podstawowe wydatki. Trzeba oczywiście ustalić, ile ich jest, niemal na pewno będzie ich jednak trochę mniej niż cała pensja. Dysponując taką kwotą można (co prawda z pewnymi wyrzeczeniami – wszelkiego rodzaju rozrywki i używki raczej odpadają) przeżyć pół roku i w tym czasie szukać pracy zapewniającej stały dochód. Warto pamiętać, że taki fundusz bezpieczeństwa nie jest funduszem rentierskim zapewniającym nam gotówkę na starość. Jego rola polega na chronieniu nas przed różnego rodzaju nieszczęściami – przede wszystkim utratą pracy albo nagłą chorobą. Dlatego środki w nim zgromadzone muszą być łatwo dostępne. A to wyklucza te formy oszczędzania, w których wyciągnięcie pieniędzy jest trudne i czasochłonne. W praktyce posiadacz funduszu skazany jest na rachunki oszczędnościowe w bankach. Gotówka z nich może być w każdej chwili podjęta bez żadnych strat – i tym takie rachunki różnią się od lokat, których likwidacja przed czasem zazwyczaj oznacza utratę części, jeśli nawet nie całości odsetek.

MS 6/2018, 29 marca 2018

Gdzie złożyć zeznanie podatkowe?

Przez sporą część roku mieszkałem z rodzicami w Michałowicach. Tutaj też pracowałem. Latem wyjechałem jednak za granicę. Gdzie powinienem wysłać zeznanie podatkowe za tytułu dochodów osiągniętych w Polsce?

Co do zasady zeznanie podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych składa się w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkiwania w dniu 31 grudnia 2017 r. Przyjmuje się przy tym, że miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której przebywa się z zamiarem stałego pobytu. Powinno to być miejsce stanowiące centrum interesów majątkowych i życiowych osoby płacącej podatki. Dlatego można je mieć tylko jedno. Ponieważ nasz Czytelnik przed Sylwestrem opuścił Polskę nie można stosować do niego tej reguły. Stosuje się za to inną – podatnicy, których miejsce zamieszkania ustało przed 31 grudnia roku poprzedzającego swoje zeznania roczne wysyłają do urzędu skarbowego ustalonego według ostatniego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

MS 4/2018, 22 lutego 2018

Ciąża a praca przy komputerze

Jestem w ciąży. Mam odpowiednie zaświadczenie lekarskie, które przedstawię swojemu pracodawcy. Pracuję w biurze, głównie przy komputerze. Czy mogę zażądać, żeby szef przeniósł mnie do innej, spokojniejszej pracy, gdzie ani ja, ani moje dziecko nie będziemy narażeni na szkodliwe promieniowanie wydzielane przez monitor mojego służbowego komputera?

Niestety, pracodawca nie ma obowiązku przenosić ciężarnej na inne stanowisko pracy. Prawo pracy nakazuje mu jedynie zapewnić pracownicy w ciąży odpowiedniej długości przerwy w pracy przy monitorze komputerowym. Do końca kwietnia 2017 r. ciężarna pracownica nie mogła pracować przed monitorem dłużej niż 4 godziny dziennie. Przez pozostałe 4 godziny trzeba było przenieść ją do innej pracy, w której nie miałaby do czynienia z promieniowaniem elektromagnetycznym emitowanym przez monitor. Jeśli z różnych względów przeniesienie takie okazywało się w ogóle niemożliwe, taką pracownicę należało zwolnić z obowiązku świadczenia pracy, czyli po prostu puścić do domu. 1 maja 2017 r. prawo regulujące te kwestie znacznie się zmieniło. Od tego dnia ustawodawca uznał, że pracownica w ciąży może wykonywać swoje zadania służbowe pracując z komputerem przez pełne 8 godzin na dobę, bez konieczności przenoszenia jej na stanowisko, gdzie nie miałaby do czynienia z promieniowaniem wydzielanym przez wyświetlacz komputera. Teraz jej pracodawca musi zadbać jedynie o to, żeby ciężarna pracowała przed komputerem nie dłużej niż 50 minut na godzinę. Po tym czasie należy się jej każdorazowo 10 minutowa przerwa. Niestety, w odróżnieniu od przerw przeznaczonych na karmienie piersią przerwy te nie mogą być kumulowane. To znaczy pracownica nie może umówić się ze swoim szefem, że będzie pracowała kilka godzin bez przerwy w zamian za co wyjdzie z firmy odpowiednio wcześniej. Prawo zabrania takiej kumulacji czasu przeznaczonego na przerwy. W przypadku ewentualnej kontroli inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy z całą pewnością uznają takie postępowanie za niedopuszczalne i je zakwestionują. Obowiązuje jednak ogólna zasada zawarta w kodeksie pracy, zgodnie z którą pracodawca zawsze może udzielić zatrudnionej przez siebie osobie większych przywilejów niż te wynikające wprost z zapisów zawartych w tym akcie prawnych. Dlatego może Pani zwrócić się do swojego szefa z wnioskiem o przeniesienie na inne stanowisko, gdzie nie będzie Pani miała do czynienia z komputerami . Trzeba jednak pamiętać, że zgoda na to zależy wyłącznie od szefa. I w żadnym wypadku nie może to skutkować obniżeniem pensji.

MS 4/2018, 22 lutego 2018

Nie róbcie wspólnego testamentu

Czy mogę z mężem podpisać wspólny testament? Mamy wspólny majątek i razem chcielibyśmy zdecydować co się z nim stanie po tym, jak nas już zabraknie.

Wspólnie testament jest niedopuszczalny. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli zostanie sporządzony, to po prostu nie wywrze żadnych skutków prawnych. To, że ma Pani z mężem wspólność majątkową niczego nie zmieni. Testament każdy musi sporządzić w swoim imieniu, tylko tak może bowiem wyrazić swoją ostatnią wolę. Można jednak wyobrazić sobie sytuację, w której np. małżonkowie na jednej kartce napiszą dwa testamenty. Mogą one mieć taką samą treść. Muszą jedynie spełniać wymogi konieczne do tego, żeby uznano je za ważne. W przypadku testamentu własnoręcznego oznacza to, że trzeba napisać go w całości ręcznie, opatrzyć datą i podpisać. Data na tym dokumencie ma kluczowe znaczenie, bowiem zgodnie z polskim prawem ważny jest zawsze ostatnio sporządzony testament, a to oznacza, że bez widniejącej na nim daty nie sposób tego ustalić. Naszym zdaniem lepszym rozwiązaniem będzie, jeśli każdy z małżonków samodzielnie i na oddzielnej kartce spisze swoją ostatnią wolę. A najlepszym – jeśli oboje udadzą się do notariusza i pozwolą ten dokument przygotować zawodowcowi.

MS 4/2018, 22 lutego 2018

Staruszek za psa nie musi płacić

Mam już 70 lat i jestem samotna. Ostatnio zmarła moja przyjaciółka. Przed śmiercią poprosiła mnie, żebym zajęła się jej psem. Chętnie to zrobię, ale boję się że będę musiała za niego zapłacić podatek, a nie stać mnie na to.

Nie musi się Pani obawiać. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych regulująca kwestie opodatkowania psów zwalnia z tego obowiązku osoby w wieku powyżej 65 lat, o ile tylko prowadzą one samodzielne gospodarstwo domowe. Ulga przysługuje na jednego zwierzaka. Przez samodzielne prowadzenie gospodarstwa domowego rozumie się utrzymywanie się w sensie finansowym pojedynczo, a to wyklucza  z możliwości skorzystania z tej ulgi np. małżeństwa. Wyjątek robi się dla tych osób, które mają na swoim utrzymaniu inne niesamodzielne osoby, o ile tylko osoby te nie mają własnego źródła utrzymania.

MS 3/2018, 8 lutego 2018 r.

Dokumentowanie ulgi na leki

Jestem inwalidą. Lekarz kazał mi przyjmować stale pewne lekarstwa. Chcę wydatki na nie odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej. O jakie dokumenty muszę poprosić swojego doktora, żeby urząd skarbowy nie podważył w przyszłości zasadności mojego odliczenia?
Przepisy dotyczące ulgi rehabilitacyjnej nie zawierają wykazu dokumentów medycznych, które musi posiadać osoba pragnąca skorzystać z tego odliczenia. Mówią tylko dosyć ogólnie o tym, że podatnik odliczający wydatki na leki powinien mieć stwierdzenie od lekarza specjalisty, że musi stosować stale (albo czasowo) określone medykamenty. W tej sytuacji uznać należy, że w zasadzie każdy dokument potwierdzający konieczność stosowania przez uprawnioną osobę określonych leków daje prawo do skorzystania z odliczenia. Resort finansów w odpowiedzi na interpelację poselską określił, że prawo do tego odliczenia potwierdzają w szczególności:

 • karty leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego, informacje o leczeniu sanatoryjnym,
 • karty leczenia pacjenta sporządzane przez lekarzy specjalistów, przekazywane pacjentom oraz lekarzom pierwszego kontaktu,
 • zaświadczenia od lekarzy specjalistów,
 • zaświadczenia lekarzy rodzinnych, potwierdzające prowadzone leczenie specjalistyczne,
 • kserokopie recept wystawionych przez lekarzy specjalistów oraz zalecenia przyjmowania leków specjalistycznych.

Każdy kto ma którykolwiek z tych papierów może śmiało i bez ograniczeń korzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Przypominamy tylko o jeszcze jednej rzeczy związanej z dokumentowaniem tego odliczenia: wysokość kwot do odjęcia od dochodu powinna być potwierdzona w zasadzie dowolnym rachunkiem czy fakturą, jednak musi z niego wyraźnie wynikać kto, kiedy, komu, ile oraz za co zapłacił. Dlatego ostrożnym podatnikom (i nieco na wyrost) polecamy żądanie w aptece wystawienia faktury. Ten dokument zawiera wszystkie wymaga dane i w praktyce nie ma większych szans, żeby był przez skarbówkę w jakikolwiek sposób podważany i nie uznawany za prawidłowy.

Zatrudnienie niani jest droższe

Chciałam zatrudnić nianię na umowę o pracę i skorzystać przy okazji z ulgi z tym związanej. Ale podobno od początku tego roku to już nie jest takie opłacalne.

To prawda. Kiedy wprowadzono tak zwaną umowę uaktywniającą  (to kontrakt podpisywany z opiekunkami dla dziecka) osobom, które chciały skorzystać z tego rozwiązania przysługiwała ulga w postaci dopłaty z bud­żetu państwa. Wynosiła ona równowartość składek na ubezpieczenie społeczne naliczanych od minimalnego wynagrodzenia. W praktyce – jeśli niania zarabiała nie więcej niż minimalne wynagrodzenie – nie płaciło się w ogóle składek na ubezpieczenia społeczne od wypłacanego jej wynagrodzenia. Niestety od początku tego roku ulga z tytułu zatrudnienia opiekunki dla dziecka wynosi już nie 100% tych składek, ale tylko 50%. W dalszym ciągu z rozwiązania tego mogą skorzystać rodzice, opiekunowie prawni albo inne osoby, które opiekują się dzieckiem na podstawie orzeczenia sądu, o ile ich dziecko ma od 20 tygodni do 3 lat (w takim przypadku z dofinansowania można korzystać do końca roku szkolnego. Na zasadzie wyjątku dopuszcza się przedłużenie możliwości korzystania z ulgi do ukończenia przez dziecko 4 lat o ile nie może ono pójść do przedszkola, na przykład z powodu braku miejsc). Dodatkowo opiekunowie dziecka nie są na urlopie macierzyńskim, ojcowskim albo wychowawczym, nie tworzą zawodowej rodziny zastępczej, nie korzystają z ulgi na podstawie umowy aktywizacyjnej, czyli na przykład nie zatrudniają innej osoby, która była bezrobotna. Przepisy wymagają też, żeby pracowali na umowę o pracę albo zlecenie, prowadzili działalność pozarolniczą albo byli rolnikami. Wyjątkiem od tej zasady są osoby będące domownikami w gospodarstwie rolnym i podlegają ubezpieczeniu społecznemu dla rolników. Najważniejsze jest to, że z ulgi na zatrudnienie niani można skorzystać bez względu na sytuację życiową. Prawo do tego ma zarówno rodzic samotnie wychowujący dziecko, jak i wdowiec i wdowa oraz rozwodnicy.

MS 3/2018, 8 lutego 2018 r.

Polisa nie odpowiada za wszystko

Odwiedził mnie agent ubezpieczeniowy. Zaproponował mi wykupienie zamiast typowej polisy na mieszkanie ubezpieczenie od wszystkich ryzyk. Twierdzi, że w ten sposób nie będę się musiał już martwić jakimkolwiek nieszczęściem, które zdarzy się pod moim dachem. Nie jestem jednak przekonany czy taka oferta jest dla mnie rzeczywiście najlepsza. Czy – jak to się często zdarza – nie ma w niej przypadkiem paru krzywdzących mnie rozwiązań.

Ma Pan rację! W zaproponowanym Panu rozwiązaniu jest co najmniej kilka haczyków. To, co zaoferował Panu agent ubezpieczeniowy to tak zwane ubezpieczenie „all risks” czyli od wszystkich ryzyk. W teorii nie ma lepszej i pełniejszej ochrony ubezpieczeniowej. I to co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze firma, która sprzedaje takie polisy odpowiada za szkody spowodowane wszelkimi zdarzeniami losowymi, nawet tymi, których nie da się przewidzieć. Po drugie w polisach tego typu obowiązuje zasada, że to towarzystwo ubezpieczeniowe w przypadku wystąpienia szkody musi udowodnić, że za nią nie odpowiada. W efekcie cały wysiłek klienta posiadającego ubezpieczenie tego typu sprowadza się do zgłoszenia zdarzenia, za które ubezpieczyciel musi zapłacić. Jeśli sprzedawca polisy nie chce tego robić, będzie musiał to sam udowodnić. Tyle teoria. W praktyce ubezpieczenie typu „all risks” zawiera cała listę wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej. To opis wszystkich tych zdarzeń i okoliczności, za które towarzystwo ubezpieczeniowe nie będzie ponosić odpowiedzialności. W efekcie polisa taka zbudowana jest na zasadzie „zapłacimy za wszystko, ale za wyjątkiem tego co tu jest napisane”. Ubezpieczyciele potrafią dbać o swoje interesy dlatego lista wyłączeń może być naprawdę długa. Klient pragnący skorzystać z ubezpieczenia tego typu musi więc przede wszystkim znaleźć w swojej polisie listę tych wyłączeń i uważnie się z nią zapoznać. Tylko wtedy nie będzie zaskoczony, gdy zdarzy się nieszczęście, a ubezpieczyciel nie zapłaci za powstałą szkodę powołując się właśnie na jedno z nich.

MS 2/2018, 25 stycznia 2018

Wskaż kto dostanie pieniądze z OFE

Jestem bardzo ciężko chora. Mój mąż już nie żyje. Mam odłożone sporo pieniędzy na rachunku w Otwartym Funduszu Emerytalnym. Chciałabym, żeby po mojej śmierci pieniądze te dostała moja wnuczka. Jak mam o to zadbać?

Jeśli Pani mąż nie żyje całość zgromadzonych na koncie w Otwartym Funduszu Emerytalnym (OFE) środków powinna trafić do uposażonych przez Panią osób. W dokumentach, które dostała Pani przystępując do OFE było miejsce na wskazanie takich ludzi. Każdy członek OFE może wskazać w dowolnej chwili kogo chce uposażyć. Wystarczy więc wizyta w siedzibie funduszu i zmiana bądź uzupełnienie dokumentacji. Jeśli wnuczka zostanie wskazana jako osoba uposażona po śmierci członka OFE dostanie odłożone tam pieniądze. Powinno to nastąpić w ciągu trzech miesięcy, ale nie wcześniej niż w terminie jednego miesiąca, od dnia przedstawienia funduszowi urzędowego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej. Wnuczka ma do wyboru dwa sposoby na wypłatę tego, co zostanie po babci. Po pierwsze może zażądać, żeby wszystkie oszczędności zostały jej wypłacone jednorazowo. Po drugie, zgromadzone środki mogą jej być udostępniane w ratach płatnych przez okres nie dłuższy niż dwa lata. Uposażony musi pisemnie zdecydować jaki sposób wypłaty pieniędzy wybiera.  Jeśli nie wskaże Pani, kto ma dostać oszczędności zgromadzone w OFE, wszystkie te pieniądze wejdą w skład spadku. Spadkobiercy dostaną je jak tylko przedstawią w OFE prawomocne stwierdzenie nabycia tego spadku. Sama wypłata gotówki nastąpi już w sposób, który opisaliśmy w przypadku wnuczki.

MS 2/2018, 25 stycznia 2018

Firma nie rozliczy już PIT

Co roku składałem swojemu pracodawcy oświadczenie, żeby za mnie wypełniał zeznanie podatkowe. Rozliczam się samodzielnie, nie korzystam z ulg więc takie rozwiązanie było dla mnie bardzo wygodne. W tym roku księgowa w firmie powiedziała mi, że nie może mi już w tym pomóc.

To prawda. W rozliczeniu rocznym za 2017 r. nie ma już możliwości, by pracodawca sporządzał za pracownika PIT-40 i rozliczał go w ten sposób z podatków. Osoby korzystające wcześniej z tego rozwiązania teraz mają do wyboru dwie ścieżki postępowania. Pierwsza, to oczywiście sporządzenie zeznania podatkowego samodzielnie. Druga, to powierzenie tej czynności urzędowi skarbowemu. W tym celu trzeba do niego wysłać wypełniony formularz PIT-WZ. Należy to zrobić do 16 kwietnia (bo 15 kwietnia wypada w niedzielę). Niestety, można to zrobić wyłącznie elektronicznie – nie ma możliwości wypełnienia tego formularza ręcznie. Jeśli wyślemy PIT-WZ w ciągu pięciu dni urząd skarbowy przygotuje nam wstępną wersję zeznania podatkowego. Jeśli uznamy, że jest  wypełnione poprawnie, wystarczy je zaakceptować.

MS 2/2018, 25 stycznia 2018

Ekwiwalent za pranie odzieży

Mój szef zaproponował mi, że jeśli sama będę prała swój strój służbowy zwróci mi poniesione z tego tytułu koszty. Muszę z nim tylko ustalić jak to wszytko rozliczać.

Pieniądze, które pracownik dostanie w zamian za pranie odzieży roboczej we własnym zakresie są dla niego przychodem ze stosunku pracy. Jednak tej gotówki nie dolicza się do wypłaty i nie oblicza od nich zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych ponieważ są one objęte zwolnieniem podatkowym. Żeby skorzystać z tego przywileju pracownik może ustalić wielkość ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy polega na tym, że przedstawia się pracodawcy rachunki z pralni profesjonalnie zajmującej się czyszczeniem odzieży. Na ich podstawie szef oddaje nam wcześniej wydane pieniądze. Drugi sposób jest trochę bardziej skomplikowany. Otóż porównujemy ceny pralni działających na lokalnym rynku i na tej podstawie ustalamy stałą opłatę za pranie stroju służbowego. Musi ona odpowiadać średniej rynkowej wartości tego typu usług. Na tej podstawie zawieramy z pracodawcą porozumienie określające ile gotówki będzie nam płacił co miesiąc. Byłoby dobrze, gdyby zapis o tym znalazł się też w wewnętrznych aktach prawnych firmy np. w odpowiednim zarządzeniu albo regulaminie pracy czy regulaminie wynagradzania.

MS 20/2017, 14 grudnia 2017

Nie od razu mogą wyłączyć gaz

Gazownia chce mi odciąć dostawy gazu. Rzeczywiście przez jakiś czas nie płaciłem rachunków, ale tylko dlatego że uważałem je za znacznie zawyżone. Czy jest jakiś sposób, żeby skutecznie powstrzymać gazownię?

Tak! W tym celu należy skorzystać z procedury przewidzianej w Prawie energetycznym. Zgodnie z nią przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii ma prawo wstrzymać dostarczanie paliw gazowych lub energii jeśli odbiorca jej usług zwleka z zapłatą co najmniej przez okres 30 dni liczonych od upływu terminu płatności. Zanim jednak to nastąpi gazownia ma obowiązek powiadomić na piśmie klienta zagrożonego odcięciem gazu, że ma zamiar to zrobić jeśli nie dostanie zaległości wraz bieżącymi rachunkami w ciągu 14 dni od dnia otrzymania tego powiadomienia. Jeśli nie dostał Pan takiego pisma może Pan twierdzić, że odcięcie dostaw gazu jest niezgodne z prawem. A to oznacza, że nie wolno zastosować tak drastycznego środka. Gdyby jednak otrzymał Pan zawiadomienie należy w ciągu 14 od jego otrzymania złożyć reklamację w gazowni. Prawo energetyczne zabrania odcinania dostaw gazu, prądu czy ciepła w czasie rozpatrywania takiej reklamacji. Jeśli gazownia nie podejmie decyzji co do reklamacji w tym terminie, to ma Pan powód do radości – obowiązuje bowiem domniemanie, że nie rozpatrzona w terminie reklamacja powinna być uznana na korzyść klienta. Załóżmy jednak, że gazownikom udało się wyrobić w opisanym powyżej terminie i odrzucili złożoną przez klienta reklamację. Wbrew pozorom nie kończy to wcale  dróg odwoławczych przysługujących osobie zagrożonej odcięciem gazu. Ma ona bowiem prawo głosić swoją sprawę koordynatorowi do spraw negocjacji. Zajmie się on ustaleniem kto ma rację w sporze między dostawcą gazu a jego odbiorcą. Dla każdego klienta, który złoży wniosek o rozpatrzenie sprawy przez tego koordynatora najważniejsza jest jedna informacja – w czasie rozpatrywania  przez niego sporu gazownia nie może odciąć gazu. Zapłata zaległości na jakimkolwiek etapie opisanej przez nas procedury odbierze gazownikom możliwość pozbawienia klienta dostaw surowca.

MS 20/2017, 14 grudnia 2017

Płacisz nawet gdy nie korzystasz

Mój pracodawca zafundował wszystkim pracownikom pakiet medyczny w prywatnej przychodni. Mam już swojego lekarza i nie mam najmniejszego zamiaru korzystać z tego pakietu. Czy dzięki temu mogę w ogóle nie płacić podatku dochodowego od świadczeń, za które płaci moja firma?

Niestety nie! Jeśli nie chce Pani płacić podatku dochodowego od osób fizycznych od równowartości opłaconego przez pracodawcę pakietu medycznego musi Pani z niego całkowicie zrezygnować. Przyjmuje się bowiem, że w przypadku pakietów medycznych fundowanych przez pracodawców na rzecz osób, które u nich pracują już sama możliwość skorzystania z zawartych w pakiecie świadczeń medycznych powoduje powstanie przychodu podatkowego po stronie pracownika. I nie ma przy tym znaczenia czy pracownik w czasie gdy był objęty pakietem korzystał z niego czy nie. Nie jest istotne również to, czy wykorzystał przysługujące mu świadczenia maksymalnie, czy też raczej korzystał z nich okazyjnie i częściowo. W każdym przypadku wartość pakietu opłacona przez pracodawcę wchodzi do przychodu pracownika i powinna być w konsekwencji opodatkowana. Przychód ten powstaje w każdym miesiącu, w którym firma płaci za świadczenia objęte pakietem. To oznacza, że jego wartość comiesięcznie powinna być doliczona do przychodu pracownika. Dopiero od pensji z doliczonym pakietem potrąca się zaliczkę na podatek dochodowy. Uciec od tego można tylko w jeden sposób – rezygnując w całości z tego pakietu.

MS 20/2017, 14 grudnia 2017

Komornik zajmie wspólne konto

Mieszkam razem z moim chorym tatą – emerytem. Żeby ułatwić sobie życie mam zamiar założyć z nim wspólne konto bankowe, z którego będę opłacał wszystkie rachunki. Nie jestem tylko pewien czy tata nie ma długów. Czy jeśli je ma komornik może zająć także i moje pieniądze?

Niestety, tak się może zdarzyć. Zgodnie z prawem bankowym rachunek może być prowadzony na rzecz kilku osób. Przy czym nie ma obowiązku, żeby były to osoby ze sobą spowinowacone. Komornik ma prawo zająć wierzytelność z rachunku bankowego prowadzonego dla dłużnika i dla osób trzecich. Na szczęście nie może zabrać wszystkiego co jest na koncie. Teoretycznie wolno mu zająć taką część gotówki, w jakiej dłużnik ma udziały w zajmowanym rachunku. Wielkość tych udziałów zapisuje się w umowie z bankiem. Jeśli np. umówi się Pan, że tylko 1/4 rachunku należy do taty – tylko do takiej części pieniędzy będzie mógł „dobrać się” komornik. Będzie Pan miał siedem dni od zajęcia konta na przedstawienie mu umowy, z której wynika ile gotówki należy do Pana, a ile do taty. Zdarza się, że posiadacze konta nie zapisują w umowie w jakiej części ono do nich należy. Wówczas przyjmuje się domniemanie, że każdy z posiadaczy ma równy udział w pieniądzach na koncie.

MS 20/2017, 14 grudnia 2017

Trzeba mieć OC nawet na złom

Mam stary samochód, którym od lat nie jeżdżę. W praktyce zdążyłem go już rozebrać na części. Czy mimo to muszę mieć wykupioną na to auto obowiązkową polisę OC?

Tak! Przepisy regulujące kwestię obowiązkowych ubezpieczeń pojazdów od odpowiedzialności cywilnej jasno i wyraźnie stanowią, że posiadacz takiego wehikułu jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu.  Taki obowiązek ciąży na każdym, kto zarejestrował swój środek lokomocji w Polsce. Nie ma przy tym znaczenia w jakim stanie technicznym się on znajduje. W związku z tym nasz Czytelnik musi opłacać składkę OC za swoje auto aż do chwili, gdy zostanie ono wyrejestrowane. A to może nastąpić na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu.

MS 19/2017, 30 listopada 2017

Kredyt na wykończenie lokalu

Mam na oku mieszkanie, które mogę kupić w stanie deweloperskim. Niestety trzeba jeszcze wydać sporo pieniędzy, żeby nadawało się ono do mieszkania. Czy na wykończenie mogę dostać kredyt, najlepiej razem z hipotecznym?

Teoretycznie jest to możliwe. Są banki, które pożyczą pieniądze nie tylko na zakup własnych czterech kątów, ale także na ich wykończenie. W tej chwili na mocy rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego banki mogą kredytować do 80% wartości nieruchomości. W rzeczywistości dają gotówkę nawet i na 90% tej wartości pod warunkiem wykupienia przed kredytobiorcę dodatkowego ubezpieczenia. W każdym jednak przypadku potencjalny nabywca lokalu musi mieć od 10% do 20% tego, co chce pożyczyć. Może on poprosić bank, żeby przy wycenie nabywanego domu czy mieszkania uwzględnił także wydatki niezbędne na jego wykończenie. Jeśli biegły od wyceny nieruchomości uzna, że takie prace podnoszą wartość czterech kątów (a tak zazwyczaj jest) to bank może zwiększyć pożyczaną kwotę o to, co jest potrzebne do uczynienia lokalu zdatnego do zamieszkania. Każdy kij ma jednak dwa końce. Trzeba pamiętać, że im więcej bank nam pożycza tym musimy mieć więcej wkładu własnego. Przy kredycie z 10-procentowym wkładem własnym do każdych 10 000 zł na ułożenie  kafelków czy zainstalowanie prysznica będziemy musieli z własnej kieszeni wyłożyć 1000 zł. Każdy, kto ma zamiar wziąć od kredytodawcy pieniądze na wykończenie musi to uwzględnić w swoich rachunkach. Jeśli jednak ktoś zdecyduje się na takie rozwiązanie powinien pamiętać, że pieniądze otrzymane od instytucji finansującej zakup i wykończenie lokalu mogą zostać przeznaczone tylko i wyłączenie na prace trwale związane z nieruchomością. To oznacza, że bank sfinansuje zakup i położenie kafelków, ale telewizora już nie (no, chyba że w postaci innego, zazwyczaj konsumpcyjnego, a nie hipotecznego kredytu). Stąd też powszechna u kredytodawców praktyka żądania od starających się o dodatkowe pieniądze na wykończenie szczegółowych kosztorysów planowanych prac. Dołącza się też do nich zazwyczaj harmonogram prowadzonych robót. Należy pamiętać, że dane zawarte w tych dokumentach są przez bankowców weryfikowane nie należy więc zawyżać planowanych wydatków, bo możemy nie dostać ani grosza na zrobienie łazienki albo kuchni. Daty z harmonogramu także muszą być realistyczne. Ich niedotrzymanie może bowiem ściągnąć na kredytobiorcę spore kłopoty. Przede wszystkim związane z koniecznością podpisywania aneksów do wcześniej zawartych umów kredytowych. I rzecz najważniejsza – wszelkie prace muszą być na potrzeby kredytodawcy szczegółowo dokumentowane. A to oznacza, że trzeba zbierać wszystkie faktury i rachunki. Kredytobiorca musi się także liczyć z tym, że bankowcy zastrzegą sobie prawo do kontrolowania przebiegu prac i ich dokumentowania, np. za pomocą fotografii.

MS 19/2017, 30 listopada 2017

Alimenty jeszcze przed rozprawą

Ojciec mojego dziecka nie chce dawać na nie ani złotówki. Mam zamiar wystąpić przeciwko niemu z pozem o alimenty. Jesteśmy jednak w trudnej sytuacji i zastanawiam się czy jest jakiś sposób na zdobycie pieniędzy od ojca zanim sąd po długim procesie każe mu łożyć na maleństwo?

Jest taki sposób. Trzeba wystąpić do sądu o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych. To swego rodzaju finansowy parasol ochronny, który ma chronić interesy dziecka jeszcze w trakcie postępowania. Kodeks postępowania cywilnego dopuszcza by zabezpieczenie takie miało dwie postacie. Pierwsza – dużo rzadziej spotykana – to nakaz wypłaty przez ojca dziecka jednorazowej kwoty, która ma pomóc w utrzymaniu malucha. Druga - bardzo popularna – to zobowiązanie ojca do okresowej zapłaty ustalonej przez sąd kwoty. W praktyce oznacza to na ogół wypłatę co miesiąc, w ściśle określonym terminie (np. do 10 dnia każdego miesiąca). Wniosek o zabezpieczenie składa się do sądu pierwszej instancji, przed którym toczyć się będzie proces o alimenty. W przypadku naszej Czytelniczki mamy do czynienia ze szczególną sytuacja. Otóż pozew o alimenty nie został jeszcze ani sporządzony ani tym bardziej złożony w odpowiednim sądzie. Nie oznacza to jednak, że nie można ubiegać się o zabezpieczenie roszczeń. Trzeba jedynie złożyć stosowne pismo. Różnica między typowym zabezpieczeniem, o które na ogół wnosi się razem z pozwem o alimenty polega na tym, że jeśli nie ma jeszcze pozwu sąd orzekający o zabezpieczeniu określi z góry termin, w którym musi on być złożony. Jeśli strona nie dotrzyma tego terminu jej wniosek o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych zostanie oddalony. Trzeba pamiętać, że taki dokument (cały czas zakładamy, że nie ma jeszcze pozwu o alimenty) i tak musi spełniać standardy określone dla pisma procesowego w procedurze cywilnej, A to oznacza, że musi zawierać kluczowe informacje, takie jak: oznaczenie sądu, do którego jest składany, dane personalne strony itp. Trzeba też w nim jasno określić ile pieniędzy żądamy od drugiej strony (z praktyki wynika, że sędziowie cenią sobie jeśli matka dziecka określi skąd wzięła się podana przez nią kwota. Dlatego dobrze jest zrobić wyliczenie, że składają się na nie koszty wyżywienia malucha, wydatki na jego edukację czy leczenie itp.). Musimy też wskazać okoliczności uwiarygadniające nasze roszczenie. Wystarczy opisać, że ojciec dziecka, na którym ciąży wobec niego obowiązek alimentacyjny nie wypełnia swoich obowiązków a dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie i nie ma dochodów ze swojego majątku wystarczających do tego, żeby je utrzymać i wychować. Wniosek o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych jest wolny od opłat.

MS 18/2017, 16 listopada 2017

Z kredytu możesz zrezygnować

Razem z żoną rozglądamy się za kredytem hipotecznym na zakup większego mieszkania. Szczerze powiedziawszy bardzo boimy zaciągania aż tak wielkich i długotrwałych zobowiązań. Czy jeśli się rozmyślimy to będziemy mogli wycofać się z już podpisanej umowy kredytowej?

Tak! Wprowadzone niedawno zmiany do ustawy o kredycie hipotecznym przewidują możliwość wycofania się z już podpisanej z bankiem umowy. Klient będzie miał na to 14 dni od chwili podpisania papierów. Żeby skorzystać z tej możliwości należy złożyć odpowiedni dokument. Można to zrobić bezpośrednio w banku, albo u pośrednika czy agenta, który pomagał nam wybrać kredytodawcę. Można też wypowiedzenie umowy kredytowej wysłać przesyłką poleconą. Według nowych przepisów nie musimy też sami wymyślać formułki rezygnacji z kredytu hipotecznego. Podpisując kontrakt w banku razem z innymi papierami powinniśmy też dostać standardowy wzór odstąpienia od dopiero co podpisanej umowy. Wystarczy go tylko wypełnić i podpisać. Takie nie działanie będzie trochę kosztowało. Przepisy mówić wprost, że klient odstępujący od umowy kredytu hipotecznego musi zapłacić bankowi odsetki za korzystanie z pożyczonych pieniędzy. Nalicza się je za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia jego spłaty. Wszystko powinno się skończyć w ciągu 30 dni od chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu hipotecznego. Dodatkowo bank ma prawo domagać się zwrotu poniesionych przez niego wydatków, o ile tylko są one bezzwrotne (nie da się ich odzyskać) i zostały poniesione na rzecz organów administracji publicznej.

MS 18/2017, 16 listopada 2017

Umowę zarejestruj w skarbówce

Mam mieszkanie odziedziczone po babci. Chcę je wynająć na jakiś czas kilku studentom. Czy mam obowiązek gdzieś rejestrować podpisaną z nimi umowę?

Radzimy tak zrobić! Mamy wówczas do czynienia z tak zwanym najmem okazjonalnym. Zgłasza się go naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkiwania właściciela nieruchomości. Robi się to w ciągu 14 dni od chwili rozpoczęcia najmu. Takie działanie pozwoli na skorzystanie z niektórych rozwiązań właściwych dla najmu okazjonalnego np. z możliwości żądania od najemcy złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego, w którym zobowiąże się on do opuszczenia mieszkania.

MS 18/2017, 16 listopada 2017

Pieniądze za spóźniony pociąg

Jechałem ostatnio do pracy kolejką podmiejską, która spóźniła się prawie godzinę. Czy mnie i innym pasażerom należy się z tego tytułu jakieś odszkodowanie?

Tak, ale tylko wtedy jeśli potrafi Pan udowodnić, że z powodu opóźnienia pociągu poniósł Pan jakieś materialne straty. Przewoźnik odpowiada bowiem za szkodę jaką poniósł podróżny wskutek opóźnionego przejazdu lub odwołania regularnie kursującego środka transportowego. Rekompensata taka powinna być wypłacone także mimo tego, że firma transportowa będzie twierdziła, że opóźnienie nie nastąpiło z jej umyślnej winy albo rażącego niedbalstwa. Problemem pozostaje udowodnienie wielkości poniesionej straty. Jeśli nie będzie ona wynikała np. z rachunków to należy liczyć się z tym, że roszczenie takie zostanie przez przewoźnika odrzucone. Niestety przy rozpatrywaniu reklamacji tego typu firma transportowa działa uznaniowo co oznacza w praktyce, że roszczenie może przyjąć w całości, w całości odrzucić albo przyjąć je w części i zapłacić tylko ułamek tego czego domaga się poszkodowany pasażer. Ten ostatni – w sytuacji gdyby jego roszczenie zostało odrzucone albo uznane tylko w części, która go w dodatku nie zadowala może zawsze wystąpić do sądy powszechnego z pozwem. Należy to jednak zrobić dopiero wtedy, gdy wyczerpie się możliwości pokrycia straty na drodze postępowania reklamacyjnego. Zanim jednak pasażer to zrobi radzimy najpierw napisać skargę do Urzędu Transportu Kolejowego. Opisane powyżej zasady dotyczą wszystkich pociągów jeżdżących po Polsce. Chodzi w szczególności o pociągi miejskie, podmiejskie i regionalne. One niestety nie są objęte regulacjami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1371/2007 dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. Ten akt prawny wprowadza obowiązek płaceni odszkodowań za opóźnienia pociągów, ale dotyczy niestety wyłącznie w odniesieniu do pociągów dalekobieżnych kategorii Express Intercity Premium (EIP), Expres InterCity (EIC), InterCity (IC), Twoje Linie Kolejowe (TLK), InterREGIO (IR) oraz wszystkich międzynarodowych jeżdżących między krajami UE. W przypadku tych pociągów pasażer może liczyć na zwrot 25% biletu jednorazowego jeśi opóźnienie wynosiło od 60 do 119 minut i nawet 50% ceny biletu jednorazowego w przypadku zwłoki przekraczającej 120 minut. Takie rekompensaty należą się za sam fakt opóźnienia – pasażer nie musi udowadniać poniesionej szkody.
MS 16/2017, 12 października 2017

Liczy się stempel na poczcie

Wygląda na to, że będę miał proces z urzędem skarbowym przed sądem administracyjnym. Czy wysyłanie pism procesowych za pośrednictwem innej firmy niż Poczta Polska pozwoli mi dochować wymaganych terminów?

Zapewne chodzi Panu o przepis, zgodnie z którym oddanie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego (w naszym kraju jest nim Poczta Polska) albo w placówce pocztowej operatora w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Istnieje ugruntowana linia orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego, z której wynika jednoznacznie, że opisany wyżej skutek (czyli po prostu dochowanie terminów wymaganych do podjęcia określonych czynności procesowych) działa tylko wówczas gdy odpowiednie dokumenty przesyłane są za pośrednictwem tylko i wyłącznie Poczty Polskiej. Zdaniem NSA ewentualne ujemne następstwa dla strony postępowania sądowoadministracyjnego, która oddała pismo w placówce pocztowej innego operatora pocztowego niż wyznaczony, narażając się tym samym na uchybienie terminowi, nie stanowią wystarczającej podstawy do przyjęcia w drodze wykładni stanowiska, że takie pismo zostało do sądu wniesione w terminie. No chyba, że nastąpiło to na tyle wcześniej że dokument ten dojdzie do sądu prze upływem określonego w przepisach terminu. Inaczej rzecz ujmując złożenie pisma procesowego w innej firmie niż Poczta Polska ostatniego dnia (bez szans na to, że dotrze ono do sądu na czas) będzie traktowane tak jakby pismo to dotarło do sądu z opóźnieniem ze wszystkimi wynikającymi stąd skutkami procesowymi. Tylko wystawione przez Pocztę Polską potwierdzenia nadania przesyłki rejestrowanej albo przekazu pocztowego mają moc dokumentu urzędowego.
MS 16/2017, 12 października 2017

Rok na odwołanie darowizny

Podarowałam swojej córce trzy lata temu mieszkanie. Liczyłam na to, że się mną zajmie na starość. Nigdy tego nie zrobiła. Czy w tej sytuacji mogę cofnąć darowiznę?

Już nie! Kodeks cywilny przewiduje, że darowizna nie może zostać odwołana po upływie roku od dnia, w którym uprawniony do tego odwołania (czyli darczyńca) dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego. Obowiązuje zasada, zgodnie z którą skoro darczyńca przez cały rok wie o nagannych zachowaniach obdarowanego i mimo wszystko nic w tym czasie nie robi ze swoją darowizną to albo przebaczył obdarowanemu albo uznał, że jego zachowanie nie ma cech niewdzięczności. W takim przypadku pozostaje jeszcze dochodzenie roszczeń alimentacyjnych od pełnoletniego dziecka. Ma do tego prawo rodzic żyjący w niedostatku.
MS 16/2017, 12 października 2017

Sportowiec drożej kosztuje

Mój syn zacznie w szkole grać w koszykówkę. W tym sporcie często zdarzają się kontuzje. Czy szkolne ubezpieczenie kupione na początku roku szkolnego pokryje wszystkie ewentualne koszty leczenia mojego dziecka?

Niestety, nie może Pan na to liczyć! Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NWW) wykupywane przez szkoły w zasadzie mają tylko jedną zaletę – są stosunkowo tanie. Niestety, odbywa się to kosztem zakresu ochrony, które oferują dzieciom.  Dlatego takie polisy na ogół nie zabezpieczają uczniów uprawiających sporty wyczynowe, sporty wysokiego ryzyka lub uczestników szkolnych zawodów sportowych. Oczywiście radzimy sprawdzić czy ubezpieczenie wykupione w szkole, do której uczęszcza pańskie dziecko zawiera takie opcje, ale nie należy sie dziwić jeśli tak nie będzie. Ubezpieczenie sportowców wymaga rozszerzenia  zakresu odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego, a to automatycznie pociąga za sobą wzrost składki. Mając to na uwadze radzimy rozważyć opcję wykupienia dla syna indywidualnej polisy. W ten sposób będzie Pan mógł optymalnie wybrać zakres ochrony, jaki rodzic chce zapewnić swojemu dziecku. W przypadku sportowca warto rozważyć polisę obejmująca dodatkowe ryzyka. Chodzi przede wszystkim o koszty leczenia po odniesieniu kontuzji, wydatki na rehabilitację oraz świadczenia związane z pobytem w szpitalu. Ponieważ leczenie wyczynowców będzie raczej drogie, trzeba też odpowiednio wysoko skalkulować sumę ubezpieczenia. Inaczej po wypadku dziecko dostanie groszowe odszkodowanie, bo w typowych polisach NWW kalkuluje się je jako procent od sumy ubezpieczenia (np. jeśli ubezpieczyciel uzna, że kontuzja spowodowała tylko 2% utraty zdrowia, tylko na taką część sumy ubezpieczenia będzie można liczyć). Naszym zdaniem optymalne jest łączenie kilku polis. Nic nie stoi bowiem na przeszkodzie, żeby wykupić dziecku typową polisę oferowaną przez szkołę, co będzie kosztować tylko kilkadziesiąt złotych rocznie. Ona będzie chronić przed typowymi zagrożeniami, na jakie narażone jest uczeń w szkole. Do tego na wszelki wypadek dokupujemy polisę indywidualną (niestety sporo droższą), której zadaniem będzie ochrona dziecka przed nietypowymi zagrożeniami na boisku. Takie rozwiązanie jest możliwe ponieważ w przypadku ubezpieczeń NWW można dostać odszkodowanie z każdej polisy jaką się posiada.

MS 14/2017, 14 września 2017

Darowizna od ojca bez podatku

Mam spore zaległości podatkowe. Mój tata chce mi pomóc i zaoferował, że da mi kilkanaście tysięcy złotych na uregulowanie zaległego podatku. Co muszę zrobić, żeby taka transakcja była jak najbardziej legalna?

Ponieważ ojciec chce dać pieniądze będziemy mieli do czynienia z darowizną (w odróżnieniu od pożyczki, w której pieniądze po ustalonym okresie muszą zostać zwrócone). Ponieważ transakcja ta odbywa się między członkami najbliższej rodziny zaliczonymi do pierwszej grypy podatkowej, można skorzystać w tym przypadku ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Jest to możliwe jeśli spełnione zostanie kilka warunków. Zgodnie z przepisami  zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, o ile tylko zgłoszą oni nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego (służy do tego formularz SD-Z2). Dodatkowo w przypadku darowizny pieniędzy trzeba udokumentować ich otrzymanie dowodem przelania ich na konto bankowe należące do obdarowanego. Przekazanie pieniędzy może się odbyć nie tylko za pośrednictwem banku, ale również spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Dla skarbówki darowizna będzie też uprawniała do zwolnienia, jeśli gotówkę przekaże się przekazem pocztowym. Nie ma potrzeby dokumentowania przekazania pieniędzy jeśli wartość majątku (wszystkiego co dostaliśmy) nabytego łącznie od tej samej najbliższej nam osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza w sumie kwoty 9637 zł.

MS 14/2017, 14 września 2017

Spółdzielnia może wyrzucić z lokalu

Mam kilkumiesięczne zaległości w opłatach na rzecz spółdzielni mieszkaniowej, w której mam lokatorskie prawo do mieszkania. Czy mogą mnie pozbawić dachu nad głową?

9 września weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zgodnie z jedną ze zmian spółdzielca, który co najmniej 6 miesięcy zalega z opłatami musi się liczyć z tym, że zostanie pozbawiony mieszkania. Z formalnego punktu widzenia spółdzielnia będzie miała bowiem prawo do wytoczenia mu procesu, w którym sąd może orzec o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Do chwili wydania prawomocnego orzeczenia w tej sprawie spółdzielca może spłacić swoje zaległości. W takim przypadku sąd nie będzie mógł orzec o wygaśnięciu prawa do lokalu. Podobną procedurę można tez zastosować wobec tych lokatorów, którzy utrudniają życie swoim sąsiadom.

MS 14/2017, 14 września 2017

Szef nie zwraca każdego wydatku

Zostałem nagle odwołany z urlopu ze względu na realizację projektu, który tylko ja mogę w mojej firmie poprowadzić. Wiem, że pracodawca musi mi oddać pieniądze, które zainwestowałem w wakacje. Czy ta zada dotyczy też sprzętu sportowego? Bo sporo wydałem przed wyjazdem na nowy rower i specjalistyczne stroje do jazdy.

Niestety nie może Pan liczyć na to, że pracodawca zwróci Panu wydatki na sprzęt sportowy i specjalistyczne stroje kupione przed wakacjami. Chociaż, co do zasady, szef odwołując pracownika z urlopu wypoczynkowego ma obowiązek zwrócić mu wydatki jakie ten poniósł w związku z odwołaniem go z urlopu, to jednak  dotyczy to tylko tych wydatków, które pozostają w bezpośrednim związku z tym odwołaniem. W praktyce oznacza to, że nie ma większych wątpliwości, że dostanie Pan zwrot za: opłaty za pobyt na wakacjach, podróż powrotną do domu oraz wykupione bilety na różnego rodzaju atrakcje urlopowe (wycieczki, wejściówki do muzeów i centrów rozrywki itp.). Przy czym w przypadku tej ostatniej kategorii obowiązuje zasada, że zwraca się tylko to, co nie zostało wykorzystane. Jeśli więc zwiedził Pan w czasie wakacji np. jakieś muzeum, to nie można żądać pieniędzy za wejściówkę do niego. Co innego, gdyby ta wejściówka nie została przez Pana wykorzystana. Wszelkiego rodzaju wydatków na sprzęt sportowy oraz specjalistyczne stroje konieczne do uprawiania niektórych dyscyplin sportu nie da się zaliczyć do kategorii wydatków bezpośrednio związanych z odwołaniem z urlopu. Sądy niejednokrotnie zwracały uwagę, że w przypadku takich rzeczy mogą one służyć  pracownikowi i przy innych okazjach (np. kolejnych urlopach), dlatego żądanie zwrotu pieniędzy poświęconych na ich zakup jest nadużyciem. Oczywiście możliwa jest sytuacja, w której pracodawca zgodzi się na pokrycie i takich wydatków, zwracamy jednak uwagę, że zgodnie z prawem pracy nie musi tego robić.  Warto pamiętać, że każdy zwrot kosztów związanych z odwołaniem z urlopu nie odbywa się automatycznie. To znaczy, że pracownik domagający się pieniędzy musi wystąpić do pracodawcy z odpowiednim wnioskiem. Powinien on być na piśmie. W dokumencie takim podaje się wysokość żądanego zwrotu z opisem skąd ta kwota wynika (ile za podróż do domu, ile za pobyt na wczasach itp.). Pracownik powinien też do wniosku dołączyć rachunki potwierdzającego poniesione przez niego koszty wakacyjnego wypoczynku.
MS 13/2017, 24 sierpnia 2017

Dorosły domownik też płaci

Moi rodzice są najemcami mieszkania. Niestety od kilku miesięcy nie płacą czynszu. Mieszkam z nimi i boję się, że te długi spadną na moje barki. Czy rzeczywiście razem z rodzicami odpowiadam za czynsz?

Tak! Oczywiście, co do zasady, za opłaty związane z użytkowaniem lokalu mieszkalnego odpowiada najemca. Jednak Kodeks cywilny stanowi, że za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie. Odpowiedzialność solidarna w tym przypadku oznacza, że właściciel mieszkania ma prawo domagać się zapłaty czynszu w całości lub w części od wszystkich dłużników łącznie albo od każdego z nich z osobna, albo dochodzić płatności tylko od kilku wybranych przez siebie dłużników. Spłacenie długu przez któregokolwiek z dłużników zwalnia z tego obowiązku wszystkich pozostałych. Jeśli więc mieszka Pan razem z rodzicami i jest pełnoletni, zgodnie z prawem również na Panu ciąży odpowiedzialność za niezapłacony czynsz. Dług obejmuje tylko czynsz i inne opłaty powstałe w okresie, w którym stale zamieszkiwał Pan z rodzicami. Można się spotkać nawet z poglądem, że na dzieciach ciążą również długi powstałe w czasie, kiedy nie były one jeszcze pełnoletnie. Na szczęście częściej uważa się, że takie traktowanie dzieci byłoby sprzeczne z założeniami ustawodawcy. Nie zmienia to jednak faktu, że może Pan zostać wezwany do uregulowania zaległości czynszowych. Nawet jeśli Pan nie zarabia, wierzyciel ma prawo to zrobić. Dlatego – oczywiście o ile istnieje taka możliwość – warto uprzedzić fakty i spróbować razem w rodzicami ustalić, w jaki sposób dług z tytułu nieuregulowanego czynszu zostanie spłacony.
MS 13/2017, 24 sierpnia 2017

Opłaca się tylko tym zdrowym

Czy opłaca się wykupienie w biurze podróży dodatkowego ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży? Agentka w biurze twierdzi, że dzięki temu jeśli będę musiała zrezygnować z wyjazdu zwrócą mi wszystkie pieniądze.

W zasadzie agentka w biurze podróży ma rację. Trzeba jednak pamiętać, że najczęstszymi przyczynami odwołania wyjazdów są problemy zdrowotne. Jeśli cierpi Pani na którąś z chorób przewlekłych (chodzi najczęściej o nowotwory, epilepsję, nadciśnienie, cukrzycę, silne alergie, astmę a nawet przewlekłe owrzodzenie żołądka itp.), to nie dostanie Pani ani grosza. W przypadku takich chorób – przy założeniu, że ich następstwem jest odwołanie wakacyjnego wyjazdu – ubezpieczyciele wyłączają swoją odpowiedzialność. Można dokupić dodatkowe ubezpieczenie i na takie choroby, ale składka wzrośnie wtedy nawet kilka razy. Tak więc takie ubezpieczenie polecamy tylko tym, którzy cieszą się zdrowiem.

MS 13/2017, 24 sierpnia 2017

Bezrobotny nie płaci abonamentu

Jestem bezrobotna. Boję się, że niedługo zastuka do moich drzwi listonosz i nakaże mi zapłacić abonament za radio i telewizję, a w tej chwili w ogóle mnie na to nie stać. Czy jest sposób w jaki mogłabym przynajmniej odłożyć na później zapłacenie tej opłaty?

W ogóle nie musi się Pani martwić! Nie ma potrzeby, żeby starała się Pani o odłożenie w czasie płatności abonamentu radiowo-telewizyjnego. Jako bezrobotna jest Pani zwolniona od konieczności regulowania tej opłaty. Żeby jednak skorzystać z tej możliwości należy zrobić kilka rzeczy. Pierwszą będzie wizyta w urzędzie pracy. Należy postarać się w nim o zaświadczenie, które potwierdzi że posiada Pani status bezrobotnego. Następnie trzeba zabrać ze sobą dowód osobisty i wybrać się do najbliższego oddziału Poczty Polskiej. Tam wypełnia się oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnienia od opłaty rtv. Dołącza się do niego zaświadczenie z urzędu pracy, które jest podstawą przyznania ulgi. Jeśli zostanie ono przyznane, będzie obowiązywało od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono formalności w placówce pocztowej Poczty Polskiej. I jeszcze jedna rzecz: zwolnienie od abonamentu rtv przysługuje tylko tym osobom, na które zarejestrowane są odbiorniki radiowe i telewizyjne.

MS 12/2017, 27 lipca 2017

Ubezpieczyciel nie ma czasu

Miałem stłuczkę. Nieostrożny kierowca uszkodził mi tył auta. Właśnie zgłosiłem szkodę do ubezpieczyciela i zastanawiam się jak długo będę musiał czekać na wypłatę pieniędzy z odszkodowania. Czy jest jakiś termin, w którym ta gotówka powinna znaleźć się na moim koncie?

Tak! Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, która reguluje kwestie wypłat odszkodowań posługuje się kilkoma terminami. Pierwszym i podstawowym jest 30 dni. W tym czasie – licząc od dnia zgłoszenia szkody – zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania. Jednak termin ten stosuje się tylko w przypadku zdarzeń, które nie budzą żadnych wątpliwości u zakładu ubezpieczeń. Jeśli jednak takie wątpliwości się pojawią – termin do wypłaty odszkodowania może znacznie się wydłużyć. Jeśli w terminie 30 dni nie da się wyjaśnić wątpliwości niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela lub też wysokości należności, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni licząc od chwili, w której przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Nie oznacza to jednak, że ubezpieczyciel powołując się na tę klauzulę mógł przeciągać sprawę płatności w nieskończoność. Ustawa daje mu maksymalnie 90 dni od dnia zgłoszenia zdarzenia na załatwienie wszystkiego. Warto przy tym pamiętać, że rzadko zdarza się, by całość okoliczności kolizji czy wypadku budziła wątpliwości zakładu ubezpieczeń. Zazwyczaj jest tak, że np. przynajmniej częściowa wielkość szkody jest łatwa i prosta do ustalenia. W takim przypadku – w przepisach zwanego bezsporną częścią szkody – towarzystwo powinno wypłacić nie budzącą wątpliwości część odszkodowania od razu, czyli z zachowaniem podstawowego 30-dniowego terminu. Reszta pieniędzy może zostać przekazana już po wyjaśnieniu wszelkich nieporozumień. Fakt, że ubezpieczyciel nie jest w stanie zmieścić się w podstawowym 30-dniowym terminie powinien być klientowi zakomunikowany. To znaczy powinien on dostać pismo wyjaśniające przyczyny zwłoki i dodatkowo należy określić w jakim przypuszczalnym terminie sprawa zostanie załatwiona. Poszkodowany, który nie dostał odszkodowania w terminie, albo który nie otrzymał dokumentu wyjaśniającego przyczyny zwłoki w wypłacie – ma prawo powiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego. Przepisy dają jej możliwość skorzystania z różnego rodzaju środków nadzorczych nad sposobem działania ubezpieczycieli.

MS 12/2017, 27 lipca 2017

Praca po godzinach obowiązkowa

Z powodu awarii maszyny szef kazał mi pracować po godzinach. Odmówiłem, bo byłem skonany po normalnej zmianie. Przecież nikt nie może zmusić zmęczonego człowieka do pracy ponad siły i to w nadgodzinach?

Niestety nie ma Pan racji. Jeśli praca w godzinach nadliczbowych jest uzasadniona (a tak jest w przypadku awarii) tylko ściśle określone grupy pracowników mogą odmówić jej wykonania. Bezwzględny zakaz pracy nadliczbowej mają kobiety w ciąży, pracownicy młodociani oraz niepełnosprawni (zasada ta nie dotyczy osób zatrudnionych przy pilnowaniu albo posiadających zgodę lekarza na wykonywanie takich działań). Odmówić pracy nadliczbowej może też (ale wcale nie musi) pracownik, który wychowuje dziecko do lat 4. Jeśli nie należy Pan do żadnej z tych kategorii to niestety w przypadku awarii Pański szef może wydać polecenie służbowe pracowania ponad noramlne normy czasu pracy. Niedostosowanie się do jego poleceń może zostać potraktowane jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. A to w najgorszym przypadku może oznaczać nawet zwolnienie dyscyplinarne.

MS 12/2017, 27 lipca 2017

Wakacje dla nastolatka z zfśs

Do tej pory co roku mój syn jeździł na wakacje na kolonie dofinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zfśs). Niestety w tym roku w sierpniu kończy 18 lat i nie będzie mógł skorzystać już z tej formy wypoczynku. Czy jest jakiś sposób, żeby pracodawca wspomógł mnie finansowo i dał pieniądze na wakacje dla dziecka?

Pani syn w dalszym ciągu może jechać na wakacje dofinansowane przez zakładowy fundusz świadczeń socjalnych! Trzeba tylko zgrabnie zgrać termin wypoczynku z jego urodzinami. Zwolnienie podatkowe przewidziane na wypadek dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży z zfśs może być stosowane, jeśli korzystające z niego dzieci pracowników nie ukończyły 18 roku życia. Organy skarbowe orzekły, że warunek ten uważa się za spełniony o ile w jakimkolwiek dniu trwania turnusu kolonii dziecko miało mniej niż 18 lat. W skrajnym przypadku oznacza to, że wystarczy nawet jeden dzień na wyjeździe, kiedy Pani syn nie będzie miał jeszcze osiemnastki i to już uprawnia do skorzystania z tego zwolnienia. W praktyce więc chłopak dalej może pojechać na wakacje dofinansowane przez działający w Pani firmie zfśs, o ile tylko zadba się o to, by 18 urodziny obszedł już na wyjeździe. Nawet jeśli samą dopłątę dostanie Pani już po tym jak syn stanie się pełnoletni, dalej nie odbiera prawa do korzystania z tego typu zwolnienia podatkowego. Zakładamy przy tym, że spełnione zostaną inne warunki konieczne do korzystania ze zwolnienia podatkowego. Pierwszym jest zorganizowanie wyjazdu wakacyjnego przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie. Nie ma przy tym znaczenia czy jest to wyspecjalizowane biuro podróży czy, np. fundacje albo kościoły. Chodzi tylko o to, żeby w dokumentach tych organizacji (np. statucie fundacji) był wyraźny zapis, że zajmuje się ona organizowaniem wypoczynku. Niestety, zwolnieniem nie są objęte wczasy pod gruszą czy rodzinne wyjazdy organizowane przez samych rodziców. Drugim warunkiem korzystania ze zwolnienia jest to, aby wypoczynek był w odpowiedniej formie. Powinny to być wczasy, kolonie albo obozy, a zimą zimowiska – w tym także takie, które połączone są z różnego rodzaju nauką – w tym także np. języka obcego. Warto przy okazji pamiętać, że zwolnienie na dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży nie są objęte żadnym limitem. A to oznacza, że firmowy zfśs może sfinansować nawet 100% kosztów wakacji i to bez względu na to, ile taki wyjazd będzie kosztował.

MS 10/2017, 8 czerwca 2017

Nowy lepszy bat na alimenciarzy

Jestem po rozwodzie. Mój były mąż ma zasądzone alimenty na nasze wspólne dziecko, ale od kilku miesięcy niestety ich nie płaci. Słyszałam, że teraz dużo łatwiej może za to trafić do więzienia. Czy to prawda?

Tak! W czerwcu br. weszła w życie zmiana Kodeksu karnego, zgodnie z którą kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem, albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. W praktyce raczej trudno oczekiwać, że Pani były mąż za niepłacone alimenty wyląduje za kratkami. Może z łatwością uchylić się od kary, jeśli dobrowolnie pokryje zaległości w ciągu 30 dni od pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego.
MS 10/2017, 8 czerwca 2017

Taniej wcale nie znaczy dobrze

Wybieram się ze znajomymi na wakacje do Czech. Chcę kupić polisę turystyczną, ale zu­pełnie nie wiem na co wrócić uwagę wybierając ofertę ubezpieczyciela.

W przypadku typowego wyjazdu turystycznego (zakładamy bowiem, że nie będzie Pani uprawiała ekstremalnej wspinaczki wysokogórskiej czy nurkowała w podwodnych jaskiniach) kluczowe są koszty leczenia. Przede wszystkim należy się zorientować co wchodzi w jego zakres. Poza wizytami u lekarza powinno to być pokrycie kosztów leczenia w szpitalu i – co bardzo ważne – także koszty ewentualnego transportu chorego turysty do kraju. Dobre polisy oferują także pokrycie kosztów dojazdu i pobytu za granicą bliskich osoby objętej ubezpieczeniem. Wybierając polisę warto się także upewnić czy nie zawiera on zapisów o tak zwanej franszyzie integralnej. Rozwiązanie to polega na tym, że ubezpieczyciel wprowadza pewną ustaloną w gotówce granicę kosztów – jeśli wydatki na leczenie będzie poniżej tej granicy nie dostaniemy ani grosza. Jeśli jednak wydatki na leczenie okażą się większe – towarzystwo ubezpieczeniowe zapłaci za nie pełny rachunek. Oczywiście im niższa franszyza tym lepiej dla ubezpieczonego. Można także dopłacić do ubezpieczenia tak, żeby towarzystwo ubezpieczeniowe ponosiło wszelkie koszty bez żadnych ograniczeń, ale to oznacza sporo wyższy wydatek. Jeśli jedzie Pani w góry warto się też upewnić jak wyglądają w kraju, który ma Pani zamiar odwiedzić, koszty poszukiwań zaginionych turystów. W Czechach trzeba zapłacić za taką usługę, i to całkiem sporo! Dlatego kupiona przez Panią polisa powinna zapewniać pokrycie kosztów tego typu.

MS 10/2017, 8 czerwca 2017

Mieszkanie na wkład własny

Chcę zbudować dom jednorodzinny. Razem ze szwagrem mam zamiar zrobić go systemem gospodarczym. Muszę jednak wziąć kredyt na sfinansowanie tego przedsięwzięcia, nie mam jednak gotówki na wymagany wkład własny do kredytu hipotecznego. Mam jednak swoje mieszkanie. Czy bank może je potraktować jako wkład własny?

Teoretycznie tak! W zasadzie w tej chwili banki prezentują dwa sposoby uznawania posiadanych przez potencjalnego kredytobiorcę nieruchomości za wkład własny. Pierwszy sposób – najbardziej korzystna dla naszego Czytelnika – zakłada, że wartość mieszkania, którego jest właścicielem może być w całości uznana za wkład własny do kredytu hipotecznego. Inaczej rzecz ujmując klient nie musi posiadać ani grosza w gotówce a i tak kredyt dostanie bo ma inną nieruchomość. W takiej sytuacji jednak banki wymagają na ogół, żeby potencjalny kredytobiorca złożył oświadczenie, że ma zamiar sprzedać swoje mieszkanie i pozyskane w ten sposób środki przeznaczyć na pokrycie pierwotnej wpłaty wymaganej przez kredytodawcę. Problemem jest jednak ustalenie jaką wartość lokalu na potrzeby kredytu przyjmie bank. Nie ma co do tego żelaznej reguły. Najlepiej jest znaleźć kupca na lokal i zanieść do banku podpisaną z nim umowę przedwstępną sprzedaży. Wtedy największa część wartości takiej transakcji (czasem nawet 90% ceny ustalonej z nabywcą) będzie uznana za wymagany wkład. Gorzej będzie jeśli jeszcze nie mamy kupca na swój lokal. W takiej sytuacji albo bank zażąda wyceny zrobionej przez biegłego albo sam ustali wartość nieruchomości. Zdarzają się – niestety rzadko – i takie sytuacje, w których bankowi wystarczy wystawienie lokalu na sprzedaż i oświadczenie jesgo właściciela, co do zamiaru przeznaczenia pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży na pokrycie wkładu własnego. Niestety trzeba się sporo nabiegać, żeby znaleźć banki które w taki właśnie sposób podchodzą do finansowania wkładu własnego. A wszystko dlatego, że Komisja Nadzoru Finansowego nie lubi takiego podejścia – w przypadku kredytów hipotecznych preferuje gotówkowe wkłady własne wyjątek robiąc dla wartości działki pod budowę i wydatków z nią związanych. Drugi sposób zakłada, że klient musi jednak posiadać jakąś część wkładu w gotówce (ale mniej niż 20% wartości kredytu – zazwyczaj jest to około 15%). Brakującą część można w takim przypadku pokryć wartością posiadnej przez siebie nieruchomości. W tej sytuacji radzimy przygotować się na długą wędrówkę po oddziałach banków.

MS 9/2017, 25 maja 2017 r.

Reklamacja za odwołany kurs

Kupiłam bilet na przejazd autobusem. Zupełnie bez uprzedzenia firma transportowa odwołała kurs. Czy mogę jakoś zareklamować tak skandaliczne zachowanie?

Tak! Jest nawet akt prawny, który reguluje zasady składania takich reklamacji. To rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz.U. z 2006 r. nr 38, poz. 266). Zgodnie z tym aktem może Pani złożyć reklamację z powodu niewykonania (tak będzie w Pani przypadku) lub nienależytego wykonania zobowiązania przez przewoźnika. Składa się ją pisemnie i należy do niej dołączyć oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu (w szczególności bilet na przejazd). Trzeba pamiętać, że przepis określa jak powinna wyglądać taka reklamacja. Musi ona zawierać: datę sporządzenia reklamacji, imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) przewoźnika,  imię i nazwisko i adres zamieszkania osoby składającej reklamację, tytuł oraz uzasadnienie reklamacji, kwotę roszczenia,  wykaz załączonych dokumentów i koniecznie podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji. To bardzo ważne bo dokumentu w takim kształcie przewoźnik nie może odrzucić. Powinniśmy niezwłocznie otrzymać odpowiedź na nasze pismo. W żadnym wypadku przewoźnik nie może jednak zwlekać z tym więcej niż 30 dni od chwili przyjęcia reklamacji. Jeśli w tym terminie przewoźnik nie odpowie na nasze żądania uznaje się, że są one uzasadnione a tym samym reklamacja została przez niego uwzględniona.

MS 9/2017, 25 maja 2017 r.

Brat może być pełnomocnikiem

Mieszkam na stałe za granicą. Mam w polskim sądzie sprawę związaną z mieszkaniem. Czy mogę wyznaczyć swojego brata, żeby reprezentował mnie przed sądem?

Tak! Kodeks postępowania cywilnego dopuszcza, żeby pełnomocnikami w czasie procesu cywilnego byli  także małżonek, rodzeństwo (a więc i Pani brat), zstępni lub wstępni strony procesu oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia. Pełnomocnictwa radzimy udzielić na piśmie. Brat na pierwszej rozprawie wręczy je sędziemu. Powinien też mieć ze sobą dokumenty potwierdzające istniejący stopień pokrewieństwa np. akt urodzenia. Pełnomocnictwo powinno też określać w jakiej sprawie brat będzie Panią reprezentował. Proszę pamiętać, że pełnomocnik ma bardzo szerokie uprawnienia - może nie tylko podejmować wszelkie czynności procesowe, ale także udzielać dalszych pełnomocnictw np. adwokatowi albo rady prawnemu oraz zawierać wszelkie ugody.

MS 9/2017, 25 maja 2017 r.

Zadośćuczynienie dla siostrzeńca

Niedawno w wypadku samochodowym zginął mój wujek. Po śmierci rodziców to on mnie wychowywał, mieszkałem też w jego domu. Czy w tej sytuacji mogę domagać się od towarzystwa ubezpieczeniowego zadośćuczynienia za śmierć wujka? Powiedzia­no mi, że prawo takie przysługuje wyłącznie członkom najbliższej rodziny – dzieciom i małżonkom zmarłego w wyniku wypadku.

Wprowadzono Pana w błąd! Zgodnie z polskim Kodeksem Cywilnym zadośćuczynienie za doznaną krzywdę po śmierci osoby poszkodowanej w wypadku należy się rzeczywiście najbliższym członkom rodziny zmarłego. Jak widać przepis nie definiuje kręgu osób uznanych za najbliższą rodzinę. W praktyce sądów utarło się za to, że do grona tego zalicza się osoby związane ze zmarłym relacjami prawnymi. Do tej kategorii należą przede wszystkim relacje małżeńskie, pokrewieństwo i powinowactwo. Sądy sprawdzają też, czy między tymi, którzy domagają się zadośćuczynienia a zmarłym istniała bliskość rozumiana jako ścisłe i faktyczne więzi emocjonalne. Dodatkowo, sądy biorą też pod uwagę, czy osoby ubiegające się się o zadośćuczynienie, w jakikolwiek sposób zależały od ofiary wypadku. Fakt, że był Pan wychowańcem wujka, mieszkał u niego i prowadziliście wspólne gospodarstwo domowe, niewątpliwie wystarczą do tego, by uznać Pana za członka najbliższej rodziny zmarłego w wypadku komunikacyjnym. A to oznacza, że przysługuje Panu prawo do domagania się zadośćuczynienia. Przy okazji warto podkreślić, że zadośćuczynienie przyznawane jest nawet osobom, które pozostawały w nieformalnych związkach z ofiarą wypadku. Inaczej mówiąc  – na wypłatę takiego świadczenia liczyć mogą także, np. konkubenci czy nawet dzieci konkubentów zmarłych. Sądy przyznają im wypłaty pod warunkiem, że więź między nimi a zmarłym była emocjonalna i bardzo mocna. Podsumowując:  jeśli w wyniku wypadku, którego skutkiem była śmierć wujka nastąpił u Pana uszczerbek niemajątkowy przejawiający się w szczególności: cierpieniem, bólem, poczuciem osamotnienia, a także powstałymi utrudnieniami życiowymi – może Pan śmiało wystąpić z roszczeniem o zadośćuczynienie. Przy ustalaniu jego wysokości warto przekonać sąd, że śmierć bliskiej osoby spowoduje konieczność odmiennego i nowego urządzenia sobie życia po stracie tak ważnej dla Pana osoby.

MS 8/2017, 11 maja 2017

Do sądu – przerwać przedawnienie

Mój kuzyn kilka lat temu pożyczył ode mnie 2000 zł. Ponieważ na jakiś czas wyjechałem z Polski, zupełnie zapomniałem od tym długu. Teraz chcę go odzyskać, ale zostało mi mało czasu, bo niedługo ten dług się przedawni. Co zrobić, żeby przerwać bieg przedawnienia?

Proponujemy proste i  bardzo tanie rozwiązanie. Wykorzystamy zapis w Kodeksie Cywilnym, który mówi, że bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność – przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju, albo przed sądem polubownym – przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia czy też zabezpieczenia roszczenia. Takim działaniem jest tak zwane wezwanie do próby ugodowej.  Jeśli Pana dług wynosi mniej niż 10 000 zł opłata za takie wezwanie jaką należy wnieść do sądu wynosi tylko 40 zł. Wezwanie składa się do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania kuzyna. W takim dokumencie musi Pan w miarę precyzyjnie określić ile wynosi dług i z czego on wynika (w Pańskim przypadku będzie to umowa pożyczki). Sąd wezwie Pana i kuzyna do siebie i będzie starał  się namówić was do zawarcia ugody określającej kiedy i jak dług zostanie spłacony. Sąd nie może jednak nikogo do niczego przymusić. Jeśli więc Pański kuzyn nie stawi się w terminie wyznaczonym przez sąd, nie można go za to ukarać ani tym bardziej zmusić do tego, żeby się w sądzie stawił. Dla Pana nie ma to jednak znaczenia – już sam fakt, że wystąpił Pan z wezwaniem do próby ugodowej, przerwie bieg przedawnienia długu. Nieobecność kuzyna w sądzie nie powinna więc Pana martwić.

MS 8/2017, 11 maja 2017

Kiedy wariuje licznik gazowy

Mam poważne wątpliwości czy licznik gazowy zamontowany w moim domu prawidłowo wskazuje zużycie gazu. Co powinienem zrobić w takiej sytuacji?

W przypadku podejrzenia, że gazomierz pokazuje nieprawidłowe wskazania, należy zażądać od przedsiębiorstwa gazowego, żeby sprawdziło prawidłowość jego działania. Gazownicy powinni to zrobić w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia żądania. Konsument może też domagać się, żeby przedsiębiorstwo gazowe sprawdziło gazomierz w akredytowanym laboratorium badawczym. Ale – uwaga! Jeśli w wyniku przeprowadzonych badań okaże się, że licznik gazowy działa prawidłowo, to konsument będzie ponosił koszty przeprowadzonych badań. Gdyby konsument nie chciał się zgodzić z opinią gazowników i laboratorium co do tego jak działa gazomierz – ma prawo przeprowadzić na własny koszt dodatkowe badanie tego urządzenia. Może to zrobić w ciągu 30 dni.

MS 8/2017, 11 maja 2017

Ugoda zawsze jest możliwa

Złożyłam sprzeciw na nakaz zapłaty wydany na korzyść banku przez sąd elektroniczny. W efekcie bank powinien mi zwrócić pieniądze, które niesłusznie wcześniej zajął na moim koncie. Czy w tej sytuacji mogę wysłać do niego skuteczne wezwanie do zapłaty i zażądać zwrotu kasy?

Złożenie skutecznego sprzeciwu od nakazu zapłaty powoduje, że traci on moc, a prowadzący postępowanie sędzia wyznacza normalną rozprawę i zarządza doręczenie powodowi sprzeciwu wraz z wezwaniem go na nią. W praktyce oznacza to, że sprawa trafia już do normalnego sądu (formalnie oznacza to przekazanie sprawy do sądu według właściwości ogólnej), który w trakcie kolejnych rozpraw będzie ustalał kto i co jest komu winien badając wszystkie konieczne dowody (czego niestety nie robi sąd elektroniczny). Wysyłanie w tej sytuacji wezwania do zapłaty nie jest potrzebne. Jego główną rolą jest bowiem wykazanie przed sądem, że podjęło się próbę mediacji lub innego pozasądowego rozwiązania sporu. Informacje o tym powinny się znaleźć obowiązkowo w pozwie, a w opisywanym przypadku nie ma to już większego sensu. W dalszym ciągu jednak dopuszczalne jest zawarcie ugody między stronami. Co więcej sędzia prowadzący proces powinien wręcz nakłaniać strony do pojednania i zawarcia ugody. Jedna z podstawowych zasad procesu cywilnego nakazuje sądowi dążyć do ugodowego załatwienia spraw, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne Warto więc rozważyć opcję wysłania do banku pisma, w którym zaoferuje mu się pojednawcze załatwienie sprawy. Istotą ugody będzie z jednej strony wypłacenie w całości przez bank niesłusznie pobranych z konta klienta pieniędzy, z drugiej zaś strony klient zrezygnuje ze swoich uprawnień polegających na żądaniu rozstrzygnięcia sporu wyrokiem (czyli zrezygnuje z prowadzenia procesu). Jeśli strony zawrą ugodę sąd w takim przypadku umorzy postępowanie. Przed tym zbada jednak czy ugoda nie jest sprzeczna z prawem lub z zasadami współżycia społecznego albo nie zmierza do obejścia prawa. W takim przypadku sąd może uznać ugodę za niedopuszczalną i prowadzić postępowanie dalej mimo jej zawarcia. Ugoda zawarta przed sądem ma szczególny walor – otóż stanowi ona tytuł egzekucyjny (o ile tylko nadaje się do wykonania w drodze egzekucji). W praktyce oznacza to, że z łatwością przy pomocy komornika można wyciągnąć pieniądze, o których ugoda taka mówi. 

MS 6/2017, 12 kwietnia 2017

Karta dużej rodziny pomaga

Mam pięcioro dzieci. Wypełniłam właśnie swoje zeznanie podatkowe, z którego wynika, że powinnam dostać całkiem spory zwrot nadpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych. Czy mogę w jakikolwiek sposób przekonać skarbówkę, żeby szybciej oddała mi pieniądze?

Tak! Wystarczy do tego Karta Dużej Rodziny (KDR). Mogą się o nią postarać rodziny z co najmniej trójką dzieci. Dzieci te muszę mieć mniej niż 18 lat, albo mniej niż 25 jeśli uczą się w szkole wyższej. Bez względu na wiek pociech KDR przysługuje jeśli legitymują się one orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Jak KDR przyśpieszy zwrot napłaty podatku? Otóż rodzice, którzy posiadają KDR mogą liczyć na to, że dostaną go w ciągu zaledwie 30 dni od wysłania prawidłowego zeznania podatkowego. Warto pamiętać, że reszta podatników musi czekać na to aż trzy miesiące. Niestety zasada ta obowiązuje tylko w przypadku zeznań podatkowych wysyłanych elektronicznie. I tylko wtedy jeśli w formularzach tych wykaże się korzystanie z ulgi prorodzinnej. Skarbówka ma specjalną aplikację, która wychwytuje takie zeznania, a Minister Finansów zobowiązał naczelników urzędów skarbowych do traktowania ich preferencyjnie, czyli szybszego wypłacania nadpłat. Rodzice, którzy z różnych względów nie korzystają z ulgi prorodzinnej, ale w dalszym ciągu wysyłają swoje zeznania podatkowe drogą elektroniczną powinni zaznaczyć w rubryce 327 w PIT-36 albo w rubryce 141 PIT-37, że korzystają z KDR, dzięki czemu też będą mogli liczyć na szybszy zwrot gotówki. Ci, którzy wypełniają swoje zeznania na zwykłym papierze niestety nie skorzystają z szybszej ścieżki odzyskania nadpłaty podatku. Mogą jednak – zresztą jak każdy podatnik – zwrócić się z wnioskiem do naczelnika urzędu skarbowego, żeby potraktował ich preferencyjnie.

MS 6/2017, 12 kwietnia 2017

Za uciekinierów płaci UFG

Miałem wypadek. Nieznany kierowca skasował mi bagażnik i uciekł z miejsca wypadku. Czy jest sposób na uzyskanie odszkodowania za poniesione przeze mnie straty?

Tak! Wypłatami odszkodowań w takich przypadkach zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Płaci on między innymi odszkodowania za straty spowodowane przez kierowców, których tożsamości nie udało się ustalić. Niestety z UFG odszkodowanie da się uzyskać jeśli poszkodowany poniósł w wyniku wypadku uszczerbek na zdrowiu albo zginął. Za uszkodzone auto UFG zapłaci tylko wtedy, gdy w wyniku wypadku poszkodowany musiał się leczyć przez co najmniej 14 dni. A uszkodzenia samochodu muszą być warte więcej niż równowartość 300 euro.

MS 6/2017, 12 kwietnia 2017

Inwalida remontuje mieszkanie

Jestem inwalidą. Mam poważne problemy z poruszaniem się. Planuję zrobić remont mieszkania i zainstalować w nim kilka usprawnień, które ułatwią mi życie. W urzędzie skarbowym poinformowano mnie, że związane z tym wydatki mogę odliczyć od swojego dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, ale nie chciano mi dać listy tego co mogę odliczyć. Może wy posiadacie taki spis wydatków?

Niestety nikt nie posiada takiej listy, bo jej po prostu nie ma. W ramach ulgi rehabilitacyjnej inwalida ma prawo odliczyć od swojego dochodu przed opodatkowaniem wszystko to, co wyda na adaptację mieszkania albo domu stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Nie ma więc korzystniejszej ulgi. Niestety przepisy, które ją regulują nie zawierają żadnej listy wydatków uznawanych za dopuszczalne. W praktyce możemy więc jedynie posługiwać się interpretacjami wydanymi przez fiskusa w związku ze stosowaniem ulgi rehabilitacyjnej. No i oczywiście odpowiednim orzecznictwem sądowym. Na podstawie interpretacji i orzeczeń możemy powiedzieć, że remontując mieszkanie może Pan śmiało odliczyć: wydatki na zakup i montaż balustrad i uchwytów ułatwiających poruszanie się, poszerzenie drzwi, likwidację progów oraz wykonanie podestów i podjazdów dla wózka inwalidzkiego. Skarbówka pozwala też odliczyć koszty poniesione na remont łazienki. Chodzi przede wszystkim o: zakup i montaż płytek antypoślizgowych, kabiny prysznicowej bez prysznica, poręczy, uchwytów, a także krzesełka prysznicowego przymocowanego do ściany. Cokolwiek innego zeche Pan zrobić w swoim mieszkaniu należy się liczyć z tym, że trzeba będzie przekonać urzędników w trakcie ewentualnej kontroli, że wydatki te wynikają z rzeczywistych potrzeb niepełnosprawnego i – co bardzo ważne – że wydatki te są podyktowane potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Dlatego radzimy naradzić się z lekarzem, który się Panem opiekuje i ustalić z nim jakie prace należy wykonać w mieszkaniu, żeby skarbówka nie mogła ich zakwestionować. Dokument wystawiony przez lekarza może być w tym bardzo pomocny. Choć dodajmy od razu, że przepisy go nie wymagają. Wymagają za to, żeby wydatki związane z remontem były solidnie udokumentowane. Najlepiej w tej roli sprawdzają się faktury, bo mają wszelkie dane niezbędne dla fiskusa czyli przede wszystkim pozwalają dokładnie określić kto, komu i co sprzedał. Ale dowodem poniesienia wydatku uprawniającego do odliczenia może być też, np. umowa z wykonawcą remontu albo wystawiony przez niego jakikolwiek inny rachunek.
MS 5/2017, 23 marca 2017 r.

Kredyt będzie sporo droższy

Kilka lat temu zaciągnęłam kredyt nie mieszkanie w ramach programu „Rodzina na swoim”. Przez 8 lat państwo ma mi dopłacać część odsetek do kredytu. Ale ten okres powoli się kończy i martwię się, że rata do zapłaty wzrośnie mi niebotycznie. Czy mogę coś z tym fantem zrobić?

Tak! Musi Pani pamiętać, że kredyt hipoteczny zaciągnięty w ramach programu „Rodzina na swoim” będzie po 8 latach kosztowny w obsłudze nie tylko dlatego, że zakończy się okres, w którym państwo dopłacało kredytobiorcom część odsetek. On jest drogi także dlatego, że kilka lat temu kiedy byliśmy w szczycie kryzysu i prowizje banków udzielających takich kredytów były bardzo wysokie. Sięgały nawet 3% wartości tego, co się pożyczyło. Dzisiaj prowizje płacone kredytodawcom są dużo niższe – wynoszą średnio około 1,5%. Dlatego jest najlepszy czas, żeby refinansować stary kredyt. W związku z tym radzimy poczekać, aż skończy się okres dopłat i natychmiast przenieść kredyt hipoteczny do tańszego banku. Może być nawet tak, że bank w którym wcześniej wzięła Pani kredyt zaoferuje stałemu klientowi dużo lepsze warunki. Trzeba jednak o to zapytać. Warto też sprawdzić czy konkurencja nie przebije oferty starego kredytu. Uprzedzamy jednak, że zmieniając kredytodawcę trzeba zachować ostrożność. Sprawdzić należy przede wszystkim opłaty związane ze zmianą banku. Jeśli okaże się, że za odejście od starego banku musimy zapłacić sporą prowizję, a do tego dojdą nam jeszcze opłaty związane np. z wyceną kredytowanego mieszkania i opłatami za odpowiednie wpisy w księgach wieczystych (ostatecznie nowy bank musi zastosować procedurę taką jak przy każdym nowym kliencie) to operacja taka może okazać się mało opłacalna.
MS 5/2017, 23 marca 2017 r.

U notariusza najprościej i tanio

Zmarła moja mama. Jestem jej jedyną spadkobierczynią. Czy muszę iść do sądu, żeby przejąć po niej spadek?

Nie! Jest prostszy sposób niż postępowanie przed sądem. Jeśli jest Pani jedyną spadkobierczynią mamy to radzimy udać się do jakiegokolwiek notariusza i poprosić go o sporządzenie poświadczenia dziedziczenia. To dokument, który ma taką samą moc jak postanowienie w tej sprawie wydane przez sąd cywilny. A notariusze działają dużo sprawniej niż wymiar sprawiedliwości i poświadczenie dziedziczenia wystawią w zasadzie od ręki. Do sądu idziemy tylko wtedy, kiedy wokół spadku toczy się jakikolwiek spór.
MS 5/2017, 23 marca 2017 r.

Podwójny limit dla rodziców

Mamy 12 letnią, niepełnosprawną córkę. Właśnie ostatnio z żoną kupiliśmy samochód osobowy. Czy fakt, że jeździmy nim z dzieckiem kilka razy w tygodniu na zabiegi rehabilitacyjne daje nam prawo do jakiejś ulgi podatkowej?


Tak! Możecie Państwo skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. W jej ramach dopuszcza się odliczenie od dochodu przed opodatkowaniem wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego dla potrzeb związanych z dojazdem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Z odliczenia tego skorzystać mogą inwalidzi zaliczeni do I albo II grupy inwalidztwa oraz osoby, na których utrzymaniu pozostaje taki inwalida. Z tego prawa mogą też skorzystać rodzicie dzieci niepełnosprawnych, które nie ukończyły 16 roku życia.  Żeby odliczyć takie wydatki należy pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze odliczenie przysługuje tylko w przypadku samochodu osobowego – żaden inny pojazd nie wchodzi w grę. Po drugie osoby korzystające z tej ulgi muszą być właścicielami albo współwłaścicielami pojazdu – najem, użyczenie, leasing czy inne formy posiadania czterech kółek automatycznie odbierają prawo do odliczenia. W praktyce, żeby uniknąć kłopotów ze skarbówką należy zadbać o wpisanie się do dowodu rejestracyjnego auta jako jeden ze współwłaścicieli. Po trzecie odliczeniu podlegają tylko wydatki na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Dlatego możemy zapomnieć o odliczeniu jeśli inwalida jeździ tylko na zwykłe wizyty lekarskie. Z dotychczasowego orzecznictwa sądowego regulującego kwestie ulgi rehabilitacyjnej wynika, że najlepiej jest postarać się o specjalne zaświadczenie, w którym lekarz stwierdzi, że określone wizyty mają właśnie charakter leczniczo-rehabilitacyjny i są absolutnie niezbędne dla utrzymania zdrowia niepełnosprawnego. Po czwarte odliczyć można 2280 zł rocznie. Przy czym – co dla Państwa będzie bardzo ważne – nic nie stoi na przeszkodzie, żeby oboje z rodziców niepełnosprawnego dziecka skorzystali ze swojego limitu. A to oznacza, że każdy z nich odliczy w swoim zeznaniu rocznym kwotę 2280 zł. Po piąte – rzecz chyba najważniejsza – odliczenie związane z korzystaniem z samochodu nie wymaga żadnego udokumentowania. To znaczy, że nie potrzebne są żadne rachunki, że odjąć od dochodu kwotę 2280 zł.

MS 4/2017, 9 marca 2017

Komornik dowie się o koncie

Komornik ściga mnie za długi. Zwrócił się do mojego pracodawcy z żądaniem, żeby ten ostatni podał mu mój numer rachunku bankowego, na który normalnie wpływa co miesiąc moja pensja. Czy pracodawca może udostępnić takie informacje nie pytając mnie w ogóle o zgodę?


Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa. Przede wszystkim dlatego, że nie ma przepisów regulujących wprost tę kwestię. Mamy jedynie normę art. 882 §2 Kodeksu postępowania cywilnego nakazującą pracodawcom w przypadku egzekucji komorniczej przedstawienia w ciągu tygodnia od wezwania: zestawienia periodycznego wynagrodzenia pracownika oraz oddzielnie dochodu z innych tytułów za trzy miesiące (każdy miesiąc osobno) poprzedzające zajęcie, kwot i terminów przekazywania zajętego wynagrodzenia, oświadczenia o rodzaju przeszkód do wypłacania wynagrodzenia, jeśli takie istnieją, a zwłaszcza przekazania informacji, czy inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie i czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli. Jak widać w przepisie tym nie ma słowa na temat obowiązku przekazania komornikowi rachunku bankowego pracownika. Jednak najnowsze interpretacje wydane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) stwierdzają, że skoro posiadanie przez komornika numeru rachunku bankowego dłużnika jest niezbędne do prowadzenia egzekucji z wynagrodzenia za pracę, to nie należy podania mu tej informacji przez pracodawcę dłużnika kwestionować z punktu widzenia ochrony danych osobowych. Warto jednak pamiętać, że jeszcze niedawno GIODO twierdził coś wręcz przeciwnego. Jego zdaniem pracodawca nie powinien udostępniać numerów kont pracowników bo nie ma przepisu, który by mu na to pozwalał.

MS 4/2017, 9 marca 2017

Dodatkowa polisa dla sercowca

Cierpię na przewlekłą chorobę serca. Mam zamiar niedługo pojechać na za­graniczną wycieczkę. W jej cenę jest wliczone typowe ubezpieczenie turystycz­ne. Czy taka polisa w zupełności wystarczy dla kogoś z moją chorobą?


Nie! Standardowe ubezpieczenia turystyczne wprost stwierdzają, że towarzystwo ubezpieczeniowe pod żadnym pozorem nie odpowiada za koszty leczenia będące efektem chorób przewlekłych (chodzi o takie, na które ubezpieczony cierpiał jeszcze przed objęciem go ochroną – do najpopularniejszych należą choroby związane z ciśnieniem, sercowe i reumatyczne). W takiej sytuacji dla własnego bezpieczeństwa powinien Pan zgłosić ubezpieczycielowi fakt, że cierpi Pan na przewlekłą chorobę serca. Proszę się nie bać – nie zostawią Pana z kłopotem. Po prostu towarzystwa ubezpieczeniowe w takich przypadkach oferują dodatkowe ubezpieczenie, które pokryje ryzyko kosztów leczenia choroby, na którą Pan cierpi.

MS 4/2017, 9 marca 2017

Popraw zdolność kredytową

Nigdy nie brałam żadnego kredytu. Teraz chcę wziąć dużą pożyczkę na kupno mieszkania i okazuje się, że mam małą wiarygodność kredytową. Czy jest jakiś sposób, dzięki któremu mogę to bardzo szybko i tanio naprawić?

Tak! Warto pamiętać, że banki zanim udzielą kredytu sprawdzają każdego potencjalnego kredytobiorcę w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Biuro zbiera dane o tym jakich kredytów nam udzielono i jak wyglądała ich spłata. Jeśli bez problemu i opóźnień spłacaliśmy swoje długi to nasza wiarygodność kredytowa jest wysoka, a dzięki temu łatwiej dostać kredyt. Prawdziwy problem mają ci, którzy jak nasza Czytelniczka nigdy żadnego długu nie wzięli na swoje barki. O takich osobach banki po prostu nic nie wiedzą – nie mają więc pojęcia jak się zachowają jako kredytobiorcy. Jak więc widać nie branie kredytów na dłuższą metę może okazać się szkodliwe. Sposób na stworzenie sobie porządnej wiarygodności kredytowej jest bardzo prosty: trzeba kupić coś na raty albo na kredyt. To nie musi być nic wielkiego – odkurzacz albo toster zupełnie wystarczą. W tym przypadku nie chodzi bowiem o ilość pożyczonych pieniędzy, ale o to, jak je będziemy zwracać. Jeśli wszystkie raty zostaną przez nas spłacone w terminie informacja o tym znajdzie się w BIK i banki dostaną od niego raport, z którego będzie wynikało, że jesteśmy solidnym kredytobiorcą. Zakup na raty albo na kredyt nie musi też być zawarty na długi okres – zupełnie wystarczy kilka miesięcy. Po tym okresie banki popatrzą na nas zupełnie innym okiem. Na budowanie wiarygodności kredytowej podobnie działa też utrzymanie debetu na koncie, albo jeszcze lepiej karty kredytowej. I wcale nie musimy z niej korzystać! To, że ją mamy oznacza, że udzielono nam kredytu. Fakt, że nie wypłaciliśmy z karty ani grosza oznacza tylko w raportach BIK, że... terminowo i bez problemu radziliśmy sobie z obsługą zadłużenia. Nawet jeśli będziemy z karty korzystać to też nie kłopot – chodzi o to, żeby w terminie i w pełnej wysokości spłacać niezbędne obciążenia. Wymaga to precyzji w planowaniu bieżących finansów domowych, ale w dłuższej perspektywie bardzo ładnie odbije się na naszej wiarygodności kredytowej. Z kartami kredytowymi jest jednak jeden problem – w przypadku dużych kredytów np. hipotecznych mogą one stanowić obciążenie dla naszej zdolności kredytowej. To znaczy, że przyznane nam limity na kartach mogą potencjalnie zmniejszyć ilość gotówki, którą możemy dostać od banku na zakup mieszkania albo domu. Dlatego trzeba się liczyć z tym, że po tym jak już obsługiwanie długu na karcie zbuduje nam przyzwoitą wiarygodność kredytową karty, takie tuż przed wzięciem dużego kredytu trzeba będzie ostatecznie zamknąć i rozliczyć.
MS 3/2017, 23 lutego 2017

Nie ma podatku od umorzenia

Mam spory dług z tytułu nie zapłaconegu czynszu za mieszkanie komunalne. Staram się w tej chwili w gminie o jego umorzenie i mam spore szanse, że to się uda. Przeraziłem się jednak kiedy usłyszałem, że od umorzonego czynszu będę musiał zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych. Przecież to mnie kompletnie zrujnuje!


Według stanu na dzisiaj już nie musi się Pan bać. Problem polegał na tym, że do niedawna Ministerstwo Finansów stało na stanowisku, że umorzenie długów z tytułu niezapłaconego czynszu w mieszkaniach komunalnych to... przysporzenie majątkowe dla tych, którzy takie umorzenie dostali. Inaczej mówiąc fiskus uważał, że każdy od kogo gmina nie pobiera w całości należnego czynszu, znacząco się dzięki temu wzbogaca. A jak się wzbogaca, to powinien zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętego w ten sposób dochodu. Na szczęście Ministerstwo Finansów zmieniło swoje stanowisko. Chociaż dalej uważa, że umorzenie długu to dochód podatnika, to równocześnie zdecydowało, że nie będzie od niego pobierało podatku. Dotyczyć to będzie lat 2016 i 2017. W 2018 roku odpowiedni zapis o tej takiej treści ma się znaleźć wprost w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
MS 3/2017, 23 lutego 2017

Świadectwo pracy bez pieczątki

Dostałam od swojego pracodawcy świadectwo pracy. Nie ma na nim pieczęci firmy. Kiedy poprosiłam o uzupełnienie tego braku dowiedziałam się, że wręczony mi dokument i bez tego jest prawidłowy. Czy to prawda?

Tak! Od 1 stycznia 2017 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące wystawiania świadectwa pracy. Poza zmianami dotyczącymi m.in. zamieszczania w świadectwie informacji o wymiarze i liczbie części wykorzystanego urlopu ojcowskiego, informacji o podstawie i wymiarze urlopu wychowawczego, okresie korzystania z niego i liczbie wykorzystanych części oraz okresie korzystania z ochrony stosunku pracy wprowadzono też zasadę, zgodnie z którą nie ma wymogu opatrywania świadectwa pracy pieczęcią pracodawcy. W dalszym ciągu jednak tak ważny dokument musi być podpisany albo przez samego pracodawcę, albo przez osobę reprezentującą pracodawcę albo przez kogoś, kto jest upoważniony do składania oświadczeń w imieniu  pracodawcy (w dużej firmie będzie to najprawdopodobniej pracownik działu zarządzania kadrami).
MS 3/2017, 23 lutego 2017

Jak wyciąć drzewa bez opłat

Chcę kupić działkę, na której mam zamiar zbudować dom jednorodzinny. Cała nie­ruchomość jest w tej chwili  porośnięta młodymi drzewami i krzakami. Czy będę musiał zapłacić jakieś opłaty za wycinkę tej całej dżungli?

Wszystko zależy od tego jak duże są drzewa i krzewy rosnące na działce, którą chce Pan kupić. Zgodnie z art. 86 ustawy o ochronie przyrody nie nalicza się żadnych opłat za usunięcie drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza 120 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego. Jeśli na Pańskiej nieruchomości rosną inne gatunki drzew to można je usunąć bez konieczności wnoszenia jakichkolwiek opłat o ile obwód ich pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza 80 cm. W takim przypadku przyczyną uzasadniającą darmową wycinkę jest przywrócenie gruntów nieużytkowych do użytkowania innego niż rolnicze (w naszym przypadku: mieszkaniowe). Ustawdodawca zastrzega jednak, że z takiej opcji skorzystać można, jeśli to użytkowanie jest zgodne z przeznaczeniem terenu określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W przypadku krzewów również mamy do czynienia ze zwolnienie od opłat za ich usunięcia, o ile tylko rosną one pojedynczo albo w skupiskach pokrywających grunt o powierzchni do 50 metrów kwadratowych. Tak jak w przypadku drzew, usunięcie krzaków musi wynikać z chęci przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jeśli na Pańskiej działce rosną większe drzewa niż te objęte zwolnieniem od opłat albo gęściejsze krzewy, można jeszcze skorzystać z przepisu, który dopuszcza ich wycinkę bez opłat, o ile te rośliny obumarły albo nie rokują szans na przeżycie. Do stosowania tego przepisu ważne jest wprowadzone przez ustawodawcę ograniczenie polegające na tym, że fatalny stan zieleni nie jest zależny od posiadacza nieruchomości, na której rosną.
MS 2/2017, 2 lutego 2017

Kadry nie mogą się wtrącać!

Jestem po rozwodzie. Była żona sprawuje opiekę nad naszym wspólnym synem a ja mam prawo się z nim spotykać. Chciałem ostatnio wziąć u swojego pracodawcy dzień wolny z tytułu opieki nad dzieckiem, ale szefowa kadr zażądała ode mnie wyjaśnień czy rzeczywiście wykorzystam wolny dzień do opieki nad małym czy też biorę go w innym celu. Czy kadry mogą mnie pytać o takie rzeczy?

Absolutnie nie! Zakładamy oczywiście, że pomimo rozwodu dalej ma Pan władzę rodzicielską na dzieckiem. W takim przypadku nie ma przepisów, które pozwalałyby pracodawcy kontrolować w jaki sposób pracownik korzysta z dni wolnych na opiekę nad swoim potomkiem. Kodeks pracy przewiduje, że jedynym dokumentm jaki w związku z tym może składać zatrudniony rodzic jest wniosek o udzielenie wolnego tego typu. Nie ma żadnych podstaw prawnych, aby kadry żądały od Pana jakichkolwiek innych informacji, oświadczeń czy dokumentów. Wyjaśnienia, których od Pana oczekują też są niedopuszczalne. Co więcej nie ma też żadnych przepisów pozwalających pracodawcy na kontrolowanie w jaki sposób pracownik korzysta z już udzielonego wolnego na opiekę nad małoletnim dzieckiem. W praktyce to oznacza, że nikt kto korzysta z tego uprawnienia nie musi się tłumaczyć po co i jak z niego korzysta. Kadry mogą jedynie sprawdzić, czy pracownik ma uprawnienie do korzystania z wolnego na opiekę nad dzieckiem.
MS 2/2017, 2 lutego 2017

Wspólny kredyt z kuzynką

Moja siostrzenica chce kupić mieszkanie. Niestety ma za niskie dochody, żeby dostać kredyt hipoteczny w odpowiedniej wysokości. Ponieważ ja sporo zarabiam chciałbym jej jakoś pomóc. Co mogę zrobić w tej sprawie?

Najprostszym rozwiązaniem może być w tym przypadku wspólny kredyt hipoteczny dla Pana i siostrzenicy. Dzięki temu Pańskie dochody zostaną doliczone do jej dochodów i w ten sposób będzie mogła dostać kredyt w interesującej ją wysokości. Co ważne – współkredytobiorca wcale nie musi być współwłaścicielem mieszkania. Jego rola ogranicza się jedynie do wyrażonej w banku zgody na to, że będzie spłacał raty kredytu razem z tym, który bierze pieniądze na mieszkanie. W praktyce zazwyczaj jest tak, że współkredytobiorca niczego nie płaci – całość zobowiązań wobec banku powinna pokrywać Pańska siostrzenica – ostatecznie chodzi przecież o jej dach nad głową. Dopiero w sytuacji gdyby nie dała sobie rady z tymi obciążeniami bank zwróci się do Pana o zapłatę należności. Wtedy niestety będzie Pan musiał spłacać kredyt za kuzynkę. A jest to prawdopodobne jeśli jej dochody i sytuacja zawodowa jest niepewna. Decydując się na wspólny kredyt warto też pamiętać o tym, że zobowiązanie takie zmniejsza Pańską zdolność kredytową, gdyby w przyszłości zechciał Pan ubiegać się o kredyt.
MS 2/2017, 2 lutego 2017

Co może być wkładem własnym?

Razem z żoną kupiliśmy działkę budowlaną. Mamy już projekt domu, zrobiliśmy też wszystkie niezbędne prace geodezyjne. Musimy jeszcze tylko postarać się o kredyt na budowę. I tu jest kłopot, bo wygląda na to, że mimo wszystko zabraknie nam gotówki na wkład własny do kredytu hipotecznego. Jak możemy rozwiązać ten problem?


Być może problem już się rozwiązał! Warto pamiętać, że wkład własny niezbędny do uzyskania kredytu hipotecznego wcale nie musi być w gotówce. Prawo dopuszcza, żeby w przypadku budowy domu jednorodzinnego za wkład własny uważać także wydatki poniesione na zakup działki. Niektóre banki zaliczają też do wkładu własnego pieniądze wydane na przygotowanie inwestycji. Jeśli kupiliście Państwo jakieś materiały budowlane albo zapłaciliście za prace ekipie budowlanej to też można takie wydatki uznać za część wkładu własnego. Trzeba jednak pamiętać o dwóch rzeczach: kwestie uznawania za wkład własny wydatków na nabycie materiałów i ekipę zależą od polityki banku, w którym chcemy wziąć kredyt. Dlatego rozmawiając z nim należy skupić się nie tylko na wysokości odsetek za pożyczone pieniądze i prowizji dla banku, ale także zorientować się jak liberalnie bank podchodzi do już poniesionych wydatków. Udając się do niego na rozmowę warto zabrać ze sobą dokumenty potwierdzające ile i na co wydaliśmy. I tu pojawia się druga kwestia: otóż wszystkie nasze wydatki muszą być odpowiednio udokumentowane. O ile z zakupem działki nie będzie problemu, bo najlepszym z możliwych dowodów potwierdzających ile na nią wydaliśmy będzie po prostu akt notarialny, o tyle w przypadku innych kosztów przyjąć trzeba założenie, że bank niemal na pewno uzna tylko te, które są potwierdzone fakturami. Paragony z budowlanego supermarketu albo napisane na kolanie potwierdzenie od majstra prowadzącego budowę, że przyjął od nas pieniądze na pewno nie wystarczą. Jeśli okaże się, że wartość działki i inne  poniesione już wydatki nie wystarczą na pokrycie wymaganego wkładu własnego do wyboru jest jeszcze kilka innych rozwiązań. Po pierwsze warto sprawdzić, czy któryś z małżonków nie posiada starej książeczki mieszkaniowej. Premia doliczona do zgromadzonych na niej wkładów, a także te wkłady są uznawane za wkład własny. 
Po drugie wkładem własnym może być (przynajmniej w niektórych bankach) także inna nieruchomość np. odziedziczone mieszkanie. Banki zazwyczaj wymagają w takiej sytuacji, 
by klient zadeklarował, że ma zamiar sprzedać posiadaną nieruchomość i uzyskane w ten sposób środki przeznaczyć na pokrycie wkładu własnego. Są jednak i takie instytucje finansowe, które sprzedaży nieruchomości nie wymagają. Możemy dalej pozostać jej właścicielem 
i np. wynajmować je. Niestety takich banków nie jest na polskim rynku zbyt wiele.

MS 1/2017, 19 stycznia 2017

EKUZ to za mało dla narciarza

Wybieram się w słowackie góry na narty. W biurze podróży namawiano mnie, żebym wykupił specjalne ubezpieczenia dla narciarzy. Moim zdaniem to niepotrzebny wydatek, bo leczenie gwarantuje mi przecież wyrobiona w NFZ Euro­pejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Naszym zdaniem warto jednak rozważyć wykupienie dodatkowego ubezpieczenia. EKUZ rzeczywiście pozwoli pokryć koszty ewentualnego pobytu w szpitalu albo wizytę u lekarza, ale nie pokrywa ona innych wydatków. Na Słowacji np. niefortunny turysta musi zapłacić za pomoc ratowników górskich. A to kosztuje co najmniej kilkaset euro. Jeśli do pomocy konieczne będzie ściągnięcie helikoptera mówimy już o wydatkach rzędu kilku tysięcy euro. Żeby uniknąć ich zapłacenia z własnej kieszeni konieczne będzie posiadanie dodatkowego ubezpieczenia. W towarzystwach ubezpieczeniowych nazywa się je KRiP (czyli koszty ratownictwa i poszukiwań). EKUZ nie pokrywa też wydatków związanych z podróżą chorego do kraju. A w przypadku złamanej nogi wynajęcie specjalistycznej karetki będzie bardzo kosztowne. Dodatkowo radzimy też zaopatrzyć się w ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NWW). Dzięki temu ubezpieczyciel zapłaci za poniesione przez nas ewentualne straty na zdrowiu. Warto też kupić polisę od odpowiedzialności cywilnej (OC). Ostatecznie – nie tylko my możemy zostać poszkodowani – także my możemy zrobić komuś krzywdę na stoku. Lepiej, żeby to towarzystwo ubezpieczeniowe za nią zapłaciło z naszej polisy.

MS 1/2017, 19 stycznia 2017

Same paragony nie wystarczą!

Od kilku miesięcy jestem inwalidą. Muszę kupować drogie lekarstwa. Czy wy­starczy jeśli będę zbierał paragony, żeby je później odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Niestety paragony to za mało. Do udokumentowania wydatków na leki, które później zostaną odliczone od dochodu konieczne jest posiadanie dokumentów zawierających między innymi dane kupującego (czyli chorego) oraz opis zakupionego towaru. Paragony nie zawierają takich informacji. Dlatego każdy kto chce prawidłowo skorzystać z odliczenia na zakup leków w ramach ulgi rehabilitacyjnej powinien prosić w aptece o wystawienie faktury.

MS 1/2017, 19 stycznia 2017

Jak bezpiecznie kupić mieszkanie?

Razem z żoną rozglądam się za większym mieszkaniem. Deweloperzy oferują głównie budynki jeszcze w trakcie budowy. A my boimy się stracić pieniądze gdyby taki dewelo­per zbankrutował. Czy można się przed tym jakoś solidnie zabezpieczyć?


Tak! Wszystko zależy od tego jak umówicie się Państwo z deweloperem na przekazanie płatności za mieszkanie. Do tego celu służy tak zwany rachunek powierniczy prowadzony przez bank. Do wyboru są dwa jego rodzaje. Wybór rachunku powierniczego otwartego oznacza, że godzicie się Państwo płacić deweloperowi niejako w ratach. To znaczy za każdym razem jak skończy on jakiś etap budowy zgodnie z harmonogramem zwartym w umowie dostanie określoną część pieniędzy. To rozwiązanie bardzo lubiane przez firmy budujące mieszkania, bo pozwala im finansować w zasadzie całe przedsięwzięcie z pieniędzy klientów. Niestety jest też niebezpieczne w tym sensie, że w razie kłopotów z deweloperem odzyskanie wypłaconej gotówki nie będzie proste. Dlatego polecamy drugi wariant rachunku powierniczego czyli rachunek zamknięty. Klient, który wybierze takie rozwiązanie wpłaca pieniądze na mieszkanie do banku, a ten odda je jednorazowo deweloperowi, ale dopiero wtedy kiedy budowa zostanie formalnie zakończona. W praktyce oznacza to, że bank dokona przelewu na rzecz firmy budującej mieszkanie pod warunkiem dostarczenia przez nią odpisu aktu notarialnego umowy przenoszącej na nabywcę prawo do mieszkania, i to w stanie wolnym od obciążeń, bez jakichkolwiek praw i roszczeń ze strony osób trzecich, za wyjątkiem obciążeń, na które wyraził wcześniej zgodę nabywca. Takie rozwiązanie gwarantuje, że w przypadku kłopotów klienci nie stracą swoich pieniędzy. Szukając lokalu powinni więc Państwo zwrócić uwagę nie tylko na to gdzie się ono znajduje i jaki ma metraż, ale również sprawdzić w jaki sposób płaci się za nie deweloperowi.

MS nr 8/2016, 24 listopada 2016

Opłaca się polisa producenta

Kupuję nowy telewizor. W sklepie sprzedawca próbował mnie namówić na dopłacenie 200 zł i dokupienie dodatkowej gwarancji na wybrany przeze mnie sprzęt. Jakoś nie jestem do tego przekonany...

I słusznie! W takich wypadkach należy zachować szczególną ostrożność. Przede wszystkim dlatego, że wbrew nazwie sklepy rzadko sprzedają prawdziwe przedłużenie gwarancji. To co oferują, to na ogół polisy ubezpieczeniowe, które w założeniu mają działać podobnie jak gwarancja. W rzeczywistości jednak rzadko tak się dzieje. Po pierwsze polisy takie nie są wystawiane przez producentów, ale przez firmy ubezpieczeniowe. A to oznacza, że w razie jakichkolwiek kłopotów to nie wyspecjalizowany serwis producenta będzie naprawiał popsute sprzęty, ale zrobi to jakaś inna wynajęta do tego celu firma. A z jej umiejętnościami i dostępem do części zamiennych i technologii może być różnie. Po drugie, żeby zarobić na polisie ubezpieczyciele zazwyczaj bardzo mocno ograniczają zakres swojej odpowiedzialności. Tylko bardzo uważna lektura zapisów małym drukiem może ujawnić, że firma owszem ubezpiecza zakupiony sprzęt na kilka lat, ale dopuszcza w tym czasie, np. tylko jedną naprawę. Nagminne jest nadużywanie przez sprzedawców określeń typu „dodatkowa gwarancja obejmuje także przypadkowe uszkodzenia sprzętu”. To nieprawda! Sprzedawane polisy są tak skonstruowane, że w praktyce zawsze ubezpieczyciel może odmówić sfinansowania naprawy, a już na pewno zrobi to wtedy gdy ma do czynienia z tak nieostrą kategorią jak „przypadkowe uszkodzenie”. Dlatego w praktyce radzimy zachować szczególną ostrożność przy zakupie przedłużonej gwarancji. W zasadzie będzie ona bezproblemowo działać tylko wtedy, gdy oferuje ją producent kupowanego sprzętu. W innym wypadku klienta może czekać bardzo wiele niepotrzebnych rozczarowań.

MS nr 8/2016, 24 listopada 2016

Kto płaci za leczenie za granicą?

Wybieram się na narty do Austrii. Czy wystarczy, że wyrobię sobie w Narodowym Funduszu Zdrowia Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego może nie wystarczyć! Przypominamy, że jest ona honorowana przez zagraniczne placówki medyczne, ale tylko takie które należą do publicznego systemu opieki zdrowotnej. Tymczasem – zwłaszcza w modnych kurortach – większość ośrodków zdrowia to placówki prywatne. A to oznacza, że u nich okazanie karty EKUZ absolutnie nic nie znaczy i klient będzie musiał za leczenie zapłacić co do grosza z własnej kieszeni. A nawet jeśli w kurorcie funkcjonuje publiczny ośrodek służby zdrowia EKUZ i tak nie pokrywa wszystkich wydatków. W Austrii, do której wybiera się nasz Czytelnik nie finansuje np. kosztów ratownictwa górskiego. Narciarz w tym kraju musi więc być przygotowany na spore wydatki. EKUZ nie pokrywa też wydatków związanych z transportem chorego do kraju. EKUZ nie pokrywa też tak zwanego wkładu własnego pacjenta. To opłata pobierana od każdego pacjenta – nawet tego korzystającego z publicznego ubezpieczenia zdrowotnego – za skorzystanie z porady lekarza. Dlatego radzimy, oprócz wyrobienia sobie karty EKUZ, rozejrzenie się za dodatkowym prywatnym ubezpieczeniem, które pokryje to, za co nie chce płacić Narodowy Fundusz Zdrowia.

MS nr 8/2016, 24 listopada 2016

Kto płaci za podwykonawców?

Wynająłem firmę budowlaną do budowy mojego domu. Firma ta zatrudniła podwykonawców  do wykonania instalacji centralnego ogrzewania. Niestety wykonanli oni wadliwie swoją robotę. Firma budowlana, którą wynająłem twierdzi, że to nie ich problem i jeśli chcę to mogę dochodzić roszczeń bezpośrednio od hydraulików. Czy rzeczywiście tak jest?


Absolutnie nie! W takim przypadku należy się powołać na art. 474 Kodeksu cywilnego stanowiący, że dłużnik (a więc firma budowlana podejmująca się kompleksowego wykonania domu jednorodzinnego) odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub za zaniechanie osób, z których pomocą realizuje swoje zobowiązanie (w naszym przypadku będzie to firma wykonująca jako podwykonawca instalacje centralnego ogrzewania) lub którym je powierzył. Oznacza to, że wszelkie roszczenia związane z wadliwym wykonaniem instalacji kierować należy do firmy budowlanej, której zleciliśmy kompleksowe wybudowanie domu. Nie może być inaczej bo przecież tylko z nią inwestor ma umowę – z podwykonawcą nie zawierał żadnych kontraktów, trudno więc mówić, że można ją bezpośrednio pociągnąć do odpowiedzialności za nienależycie wykonaną robotę. Główny wykonawca nie może się też bronić twierdzeniem, że do fuszerki doszło zupełnie bez jego winy – inwestora w ogóle to nie obchodzi, przede wszystkim dlatego, iż nie miał on żadnego wpływu na wybór podwykonawcy. Podsumowując – w opisanym przypadku osoba budująca dom jednorodzinny powinna skierować przeciwko głównemu wykonawcy roszczenie z tytułu rękojmi za wady fizyczne wznoszonego domu.
MS nr 7/2016, 10 listopada 2016

Dadzą mandat i zabiorą prawko

Przekroczyłem o ponad 50 km/h prędkość w terenie zabudowanym. Policjanci ukarali mnie mandatem i dodatkowo czasowo zatrzymali prawo jazdy. Czy nie jest tak, że w takich przypadkach można stosować tylko jedną karę a nie od razu dwie na raz?

To prawda, że istnieje prawna zasada zakazująca karania dwa razy w tej samej sprawie. Jednak w przypadku wykroczenia polegającego na przekroczeniu o ponad 50 km/h dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym nie mamy wbrew pozorom do czynienia z wymierzeniem dwóch kar. Formalnie kierowca dopuszczający się takiego wykroczenia podlega tylko jednej karze czyli grzywnie. Czasowe zatrzymanie prawa jazdy uznaje się w tym przypadku nie za karę, ale za sankcję administracyjną. Stosuje się ją za naruszenie zakazu administracyjnego ograniczającego prędkość poruszania się pojazdem mechanicznym w terenie zabudowanym. Ma ona na celu zniechęcenie prowadzących pojazdy do poruszania się z nadmiernymi prędkościami. I może być stosowana równocześnie z grzywną.
MS nr 7/2016, 10 listopada 2016

Opakowanie może być uszkodzone

Kupiłam w sklepie internetowym kartę SD do aparatu cyfrowego. Okazała się wadliwa więc chciałam ją oddać. Sklep odmówił jej przyjęcia bo wysłałam im kartę w uszkodzonym opakowaniu. Czy to jest powód do odmowy przyjęcia zwrotu towaru?


Oczywiście, że nie! Sklepy internetowe często zastrzegają w swoich regulaminach, że sprzedawane przez nich towary podlegają zwrotowi tylko wtedy, gdy znajdują się one w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu. Dodatkowo zastrzegają też, że towar nie może mieć śladów użytkowania i żadnych innych wad poza tymi, które stanowią podstawę reklamacji. Takie zapisy w regulaminach sprzedawców są uznawane za zakazane. Mówią o tym nie tylko polskie przepisy, ale i normy Unii Europejskiej. Polski konsument ma pełne prawo do skorzystania z rzeczy w sposób konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech czy funkcjonowania, a to oznacza wyjęcie towaru z opakowania, obejrzenie, przejrzenie, a w przypadku ubrań także ich przymierzenie. W polskim prawie konsumenckim nie ma też zapisu nakazującego oddawanie zakupów w nienaruszonym opakowaniu. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 16 grudnia 2014 r. (sygn. XVII AmA 134/14) stwierdził wprost, że usunięcie oryginalnego opakowania jest gwarancją zapoznania się z towarem i na podstawie oceny zawartości opakowania (nabytej rzeczy) podjęcia decyzji o ewentualnym odstąpieniu od umowy. Konsument ma prawo wykonać takie czynności, aby sprawdzić cechy i właściwości towaru, których nie miał okazji sprawdzić przy zakupie w sposób tradycyjny. Przepisy Unii Europejskiej stanowią z kolei, że w przypadku zawierania umów na odległość konsument powinien móc zapoznać się z towarem w taki sposób, w jaki zrobiłby to w sklepie stacjonarnym. Wszystkie powyższe rozważania prowadzą do jednego wniosku – ma Pani pełne prawo domagać się przyjęcia zwrotu towaru nawet jeśli został on wysłany do sprzedawcy w uszkodzonym opakowaniu. Wszelkie zapisy w regulaminie sklepu internetowego, którego tego zabraniają są nielegalne. Na tej podstawie z łatwością powinna Pani wygrać przed sądem każdy spór ze sprzedawcą.
MS nr 7/2016, 10 listopada 2016

Instalacje wodociągowe za 1 zł

Planuję budowę domu jednorodzinnego. Okazało się, że będę musiał na własny koszt wybudować spory kawałek sieci wodociągowej. Czy jest szansa, że uda mi się odzyskać wydane na to pieniądze? Sąsiedzi straszą mnie, że będę musiał o oddać wodociągom to co zbudowałem za symboliczną złotówkę.


Przepisy jasno i wyraźnie mówią, że osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci wodociągowej ma obowiązek wybudowania na własny koszt jedynie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Oznacza to, że resztę sieci powinno zbudować przedsiębiorstwo, które później będzie pobierało opłaty za pobór wody bądź odprowadzanie ścieków. W praktyce jednak inwestorzy budujący domy muszą nierzadko na własny koszt wykonać spory kawałek koniecznych do przyłączenia instalacji. W obecnym stanie prawnym przedsiębiorstwo wodociągowe powinno przejąć ich własność. Powinno się to odbyć na następujących zasadach:
 • po pierwsze – nie ma mowy o oddaniu instalacji za darmo; inwestor, który zbudował fragment sieci powinien zawrzeć z wodociągami odpowiednią umowę i określić w niej za ile odda to, za co zapłacił ze swojej kieszeni,
 • po drugie – zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – nie ma mowy o przekazywaniu tak kosztownych prac za symboliczną złotówkę, takie działanie uznaje się za pozorowanie odpłatnego przejęcia.

Niestety to koniec pewników jeśli chodzi o odpłatne przekazywanie wybudowanych prywatnie instalacji wodociągowych czy kanalizacyjnych. Nie ma bowiem przepisów, które jasno by określały ile przedsiębiorstwa wodociągowe mają za nie zapłacić. Obraz mąci zasada, zgodnie z którą przekazanie wcale nie musi pokrywać rzeczywiście poniesionych wydatków na instalację. W praktyce oznacza to, że prywatny inwestor dostanie dokładnie tyle ile wynegocjuje z zakładem wodociągowym. A ten może w tym celu wykorzystać swoją pozycję.
MS nr 6/2016

Najpierw słuchać, potem karać

Dostałam naganę od swojego szefa z wpisem do akt. Dokument ten dostałam od kadrowej bez żadnych wyjaśnień. Nikt nie chciał słuchać co mam na ten temat do powiedzenia. Co mogę teraz z tym zrobić?

Wbrew pozorom, to że nikt nie dał Pani szans na wyłuszczenie swoich racji to bardzo dobrze. Dzięki temu pracodawca naruszył bowiem opisaną w Kodeksie pracy procedurę wymierzania kary porządkowej. Przewiduje ona, że kara porządkowa w postaci nagany lub upomnienia może być zastosowana dopiero po uprzednim wysłuchaniu pracownika. Fakt, że pracodawca nie zastosował się do tej normy w zasadzie już przesądza o tym, że sprawa o uchylenie wymierzonej kary jest wygrana. W tej sytuacji powinna Pani w ciągu 7 dni od zawiadomienia o ukaraniu wnieść sprzeciw od wymierzenia kary porządkowej. Oczywiście poza głównym argumentem za jej uchyleniem czyli nie zastosowaniem się pracodawcy do odpowiedniej procedury warto w nim opisać też i nne powody, dla których nie zgadzamy się z ukaraniem. O tym czy sprzeciw uwzględnić bądź go odrzucić decyduje sam pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej (o ile taka w firmie funkcjonuje). Jeśli w ciągu 14 od zgłoszenia sprzeciwu pracodawca nie zrobi nic (np. nie zawiadomi zatrudnionego, że sprzeciw został odrzucony) obowiązuje domniemanie, że sprzeciw został uwzględniony czyli pracownik ma rację. Kłopoty zaczną się wtedy, gdy szef sprzeciw oficjalnie odrzuci. Wtedy pracownikowi nie pozostanie nic innego jak tylk wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary. A to oznacza niestety pełnoprawny proces sądowy. Na szczęście przed sądem pracy, który działa szybciej niż inne sądy i w większości spraw (tak też jest i w tym przypadku) nie domaga się żadnych opłat sądowych.
MS nr 6/2016

Odszkodowanie za walizkę

Na lotnisku zniszczono mi walizkę. Niestety o tym, że jest uszkodzona przekonałem się dopiero w domu. Czy to oznacza, że nie mam już żadnych szans na odszkodowanie za straty od linii lotniczych?

Szanse są, ale dochodzenie roszczeń od linii lotniczych będzie trochę bardziej niż zwykle skomplikowane. Najmniejszy kłopot z odszkodowaniem za zniszczony bagaż jest wtedy jeśli jeszcze na lotnisku zgłosimy straty linii lotniczej. Wypełnia się wtedy specjalny formularz PIR (ang. property irregularity report) opisujący szkody. Poszkodowany klient dostaje też odpowiedni protokół i numer referencyjny, który pozwala śledzić na jakim etapie jest jego sprawa. Na podstawie tych dokumentów w ciągu 7 od odbioru zniszczonego bagażu składa się reklamację do przewoźnika (termin wydłuża się do 21 dni jeśli poza zniszczeniem doszło też do opóźnienia bagażu). W naszym przypadku klient niestety nie dopełnił tej procedury. Oznacza to, że dalej może dochodzić swoich roszczeń, ale będzie mu o tyle trudniej, że poza faktem samej szkody i jej wielkości musi też udowodnić, że powstała ona w czasie kiedy jego bagaż pozostawał pod opieką przewoźnika czyli linii lotniczej. A to może być trudne. Wystarczy, że linia lotnicza uprawdopodobni, że szkoda mogła nastąpić np. już poza lotniskiem w związku z czym wyłączy swoją odpowiedzialność za poniesione straty.
MS nr 6/2016

Pomoc w spłacie hipoteki

Właśnie straciłem pracę, a mam na karku kredyt hipotecz­ny za należącą do mnie kawalerkę. Boję się ją stracić i szukam sposobów na znalezienie pieniędzy na spłatę rat kredytowych. Czy możecie mi podpowiedzieć gdzie znajdę pomoc w takiej sytuacji?

Proponujemy zacząć od postarania się o pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Prowadzi go Bank Gospodarstwa Krajowego a jego zadaniem jest udzielanie pomocy osobom, które mają problemy z regulowaniem rat kredytu hipotecznego. Każdy kto chce skorzystać z takiej pomocy musi się udać do banku, który udzielił mu kredytu na zakup mieszkania. Wypełnia się tam specjalny wniosek o udzielenie wsparcia. Jeśli spełnione zostaną warunki do skorzystania z takiej pomocy kredytobiorca podpisuje ze swoim bankiem umowę, na podstawie której dostanie pieniądze potrzebne na spłacanie rat. Wydatki z tym związane finansować będzie Bank Gospodarstwa Krajowego. W dużym uproszczeniu o wsparcie tego rodzaju mogą się ubiegać trzy kategorie osób: po pierwsze bezrobotni, po drugie ci, w których przypadku spłata kredytu pochłania ponad 60% wszystkich dochodów w gospodarstwie domowym, po trzecie wreszcie ci, którym po spłacie raty kredytu hipotecznego pozostaje tak mało pieniędzy, że kwalifikują się do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej (w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego oznacza to, że na życie musi zostać nie więcej niż 634 zł miesięcznie). Nawet jednak spełnienie tych warunków nie uprawnia jeszcze do uzyskania wsparcia z Funduszu. Nie mogą na nie liczyć ludzie, którzy sami zwolnili się z pracy (z własnej inicjatywy rozwiązali umowę o pracę) albo zostali z niej dyscyplinarnie zwolnieni. Pomocy nie dostaną też ci, którzy mają prawo do innego lokalu, domu albo przynajmniej mieszkanie lub dom wynajmują. Jednak ci, którzy spełnią wsystkie kryteria do otrzymania pomocy mogą liczyć na to, że przez 18 miesięcy Fundusz da im pieniądze na regulowanie rat kredytowych. Dostać można tyle ile wynosi ta rata jednak nie więcej niż 1500 zł. W przypadku kredytu ustalonego w walucie obcej maksymalna pomoc będzie równowartością 1500 zł przeliczonych na walutę kredytu według średniego kursu NBP. Pieniądze otrzymane w ramach pomocy trzeba zwrócić. Nastąpi to po dwóch latach od otrzymania ostatniej raty wsparcia w postaci równych, nieoprocentowanych rat miesięcznych opłacanych przez okres ośmiu kolejnych lat. Przepisy dopuszczają także możliwość umorzenia tych należności, odroczenia terminu ich płatności albo rozłożenia ich na raty. Mając to wszysto na uwadze radzimy pobrać zaświadczenie o statusie bezrobotnego i udać się do banku, który udzielił kredytu hipotecznego z prośbą o udostępnienie formularza starania się o wsparcie.
MS nr 5/2016

Odprawa pośmiertna dla studenta

Zmarł mój tata. W firmie, w której pracował powiedzieli mi, że należy się po nim odprawa pośmiertna, ale jej nie dostanę bo mam już więcej niż 25 lat. A dla mnie biednej studentki byłoby to naprawdę wielkie wsparcie. Czy można jednak coś z tym zrobić?


Tak! Rzeczywiście odprawa pośmiertna należy się przede wszystkim małżonkowi zmarłego (poza byciem mężem lub żoną zmarłego nie musi ona spełniać żadnych innych warunków) oraz innym członkom jego rodziny uprawnionym do uzyskania renty rodzinnej. Do tej kategorii należą małoletnie dzieci zmarłego (do ukończenia przez nie 16 roku życia) oraz bez względu na wiek dzieci, które stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub są całkowicie niezdolne do pracy do 16 roku życia lub w okresie pobierania nauki w szkole – nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat. Prawo przewiduje też wypatę odprawy pośmiertnej dla dzieci starszych niż 16 lat pod warunkiem, że się uczą. Ale i w takim przypadku odprawa będzie się im należała dopóki nie ukończą one 25 roku życia. Najprawdopodobniej na tej podstawie odmówiono naszej Czytelniczce wypłaty odprawy po tacie. Od tej reguły jest jednak wyjątek. Otóż możliwa jest wypłata odprawy pośmiertnej studentowi, który ukończył 25 rok życia pod warunkiem, że jest on na ostanim roku studiów w szkole wyższej. W takim przypadku prawo do domagania się wypłaty odprawy przedłuża się do czasu zakończenia tego roku studiów.
MS nr 5/2016

Żadnego kserowania dokumentów!

Chciałem zarejestrować telefoniczną kartę prepaid. Zdziwiłem się kiedy w salonie operatora komórkowego zażądano ode mnie kserokopii dowodu osobistego. Czy rzeczywiście muszę się na to zgodzić?


Nie! Przepisy jasno określają jakie dane osobowe muszą być udostępnione w czasie rejestracji telefonicznej karty prepaid. Chodzi o imię i nazwisko, numer PESEL, nazwę, serię i numer dowodu potwierdzającego tożsamość, w przypadku cudzoziemców trzeba okazać albo kartę pobytu w Polsce albo paszport. Prawo ani słowem nie wspomina, że operator komórkowy jest uprawniony do robienia kserokopii dostarczonych mu dowodów tożsamości.
MS nr 5/2016

Mogą nawet nakazać rozbiórkę

Zbudowałem małą altankę, w której mieści się śmietnik. Nie spodobała się ona mojemu sąsiadowi, który teraz grozi, że ściągnie mi na kark nadzór budowlany. Podobno ten budyneczek nie spełnia warunków technicznych. Ignoruję sąsiada, bo przecież nadzór budowlany nie może kontrolować takich drobiazgów jak moja altanka. A może powinienem się bać?


Altanki, w których mieści się śmietnik kwalifikuje się jako obiekty małej architektury. W związku z tym nie wymagają one uzyskania pozwolenia na budowę. Przepisy nie wymagają też starania się w tym przypadku o uzyskanie zezwolenia na ich zbudowanie. W związku z tym nikt nie może oskarżyć właściciela nieruchomości, że wzniósł taki obiekt nielegalnie. W dalszym ciągu jednak budowla taka musi spełniać wymogi techniczne wymagane dla obiektów tego typu. A to już nadzór budowlany może sprawdzić. Warto pamiętać, że odległość altanki na śmietnik powinna wynosić co najmniej 10 m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką. Zachowanie odległości od granicy działki nie jest wymagane, jeżeli osłony (altanki) lub pomieszczenia stykają się z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej. Jeśli warunki te nie zostały spełnione nadzór budowalny ma prawo interweniować. Może nawet nakazać rozbiórkę obiektu budowlanego nie spełniającego powyższych wymogów technicznych.
MS nr 4/2016

Nielegalne nagranie to dowód

Mam nagranie zrobione telefonem komórkowym, na którym mój szef wyraźnie mówi, że nie podpisze ze mną umowy o pracę chociaż wie, iż wykonuję wszystkie zadania pracownika. Chcę teraz iść do sądu pracy i zażądać uznania, że mimo wszystko mam umowę o pracę ze wszystkimi wynikającymi stąd konsekwencjami. Kłopot w tym, że nagrałam szefa bez jego wiedzy i zgody. Czy sąd może uznać nagranie za dowód?


Najnowsze zmiany do kodeksu postępowania cywilnego zapisy dźwięku, obrazu albo obrazu i dźwięku uznaje za „dowody z innych dokumentów”. Sąd może je badać stosując te same zasady jak w przypadku dowodu z oględzin oraz dowodu z dokumentów papierowych. W praktyce oznacza to, że sąd który dostanie nagraną rozmowę może sprawdzić czy jej zapis nie został sfałszowany – może nawet w tym celu powołać biegłego. Jeśli sędzia uzna, że nagranie nie zostało sfałszowane, a w trakcie zarejestrowanej rozmowy rozmówca nie został zmanipulowany i w konsekwencji sędzia uzna rozmowę i zawarte w niej informacje za autentyczne może dopuści taki dowód. I odwrotnie – wszelkie przesłanki sugerujące, że nagranie nie jest autentyczne spowodują natychmiastowe odrzucenie go jako dowodu. Ponieważ jednak wciąż są wątpliwości, co do uznawania za dowód w sprawie nagrań uzyskanych bez zgody drugiej strony radzimy nie uznawać pliku z komórki jako jedynego i podstawowego argumentu w sporze przed sądem. Warto zebrać jeszcze inne dowody potwierdzające nasze twierdzenie, np. zeznania świadków czy dokumenty. Nagranie niech tylko je uzupełnia.
MS nr 4/2016

Zastrzeż skradzione dokumenty

W kolejce podmiejskiej ukradziono mi torebkę wraz z dokumentami – dowodem osobistym i prawem jazdy. Zgłosiłam kradzież na Policji, ale boję się, że moje papiery zostaną wykorzystane przez przestępców np. do wyłudzenia kredytu. Czy jest jakiś sposób, żeby się przed tym zagrożeniem dobrze zabezpieczyć?


Jest, i to bardzo prosty. W Polsce od laty funkcjonuje system DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. W ramach tego systemu każdy komu ukradziono dokumenty lub je zgubił może w placówce swojego banku dokonać zastrzeżenie utraconych papierów. Nawet jeśli nie posiada się konta w banku można odwiedzić dowolny bank przyjmujący zastrzeżenia nie tylko od swoich klientów (lista takich banków znajduje się na stronie www.dokumentyzastrzezone.pl). W systemie tym uczestniczy też Bank Informacji Kredytowej. Niestety, zastrzeżenie utraconych dokumentów jest w nim możliwe tylko jeśli wcześniej (kiedy jeszcze mieliśmy wszystkie papiery) założyliśmy konto na prowadzonym przez niego portalu www.bik.pl.
Wszystkie te instytucje wymieniają się informacjami – stąd też jeśli dokona się zastrzeżenia u któregokolwiek z uczestników systemu, dane o tym automatycznie zostaną dostarczone do wszystkich innych współpracujących instytucji. Co więcej, dane te będą dostępne dla wielu innych insytucji, np. operatorów telefonii komórkowej, notariuszy czy nawet Poczty Polskiej. Zastrzeżone w systemie dokumenty uznaje się za wyłączone z obiegu, a to oznacza, że przestępca nie może się nimi posłużyć, np. do wyłudzenia kredytu czy zawarcia umowy na abonamenty telefoniczne. Nie kupi też nic jeśli transkacja będzie prowadzona przez notariusza. W systemie można zastrzec nie tylko dokumenty, ale też utracone karty płatnicze.
MS nr 4/2016

Mur oporowy to nie ogrodzenie

Z jednej strony mojej działki konieczne jest zbudowanie muru oporowego, który będzie zabezpieczał teren przed osuwaniem się gruntu. Zakładam, że na wybudowanie takiego muru będącego faktycznie częścią ogrodzenia mojej posesji nie muszę starać się o pozwolenia budowlane. Czy mam rację?

Niestety nie! Rzeczywiście zgodnie z prawem budowlanym budowa ogrodzenia nie wymaga uzyskania pozwolenia budowlanego. Problem polega jednak na tym, że muru oporowego nie wolno traktować jak ogrodzenia. Nawet jeśli faktycznie jest jego częścią to z punktu widzenia prawa jest to w rzeczywistości obiekt budowlany, którego głównym zadaniem jest zabezpieczenie terenu przed osuwaniem się gruntu. Ponieważ ma inne zadania niż ogrodzenie i zazwyczaj wymaga poważniejszych prac budowalnych nie należy go traktować jak typowego parkanu. W tej sytuacji naszym zdaniem przed rozpoczęciem budowy muru oporowego na działce konieczne jednak będzie uzyskanie pozwolenia budowlanego.
MS nr 3/2016

500 plus nie wpływa na alimenty

Chcę zaskarżyć byłego męża o alimenty na dwójkę naszych dzieci. Próbowałam się z nim porozumieć w tej sprawie, ale usłyszałam że dostaję na dzieci pieniądze z programu 500 plus więc nie należą mi się żadne alimenty. Podobno to samo powie mi sąd.


To nieprawda! Od 20 sierpnia tego roku weszła w życie nowelizacja przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Stanowi ona bardzo wyraźnie, że świadczenia wychowawcze (bo tak formalnie nazywają się pieniądze wypłacane w ramach programu 500 plus) nie wpływają na zakres obowiązku alimentacyjnego. W praktyce oznacza to, że sąd badając jakie alimenty należy przyznać dzieciom nie powinien brać pod uwagę ile ich matka dostaje pieniędzy od gminy w ramach programu 500 plus. W tej sytuacji radzimy śmiało napisać pozew o alimenty. Przypominamy przy okazji, że określając usprawiedliwione potrzeby dzieci, które zaspokojone mają być alimentami bierzemy pod uwagę nie tylko koszty ich wyżywienia i ubrania. Wyliczyć należy też ich potrzeby edukacyjne (w tym także zajęcia pozalekcyjne, koszty podręczników czy dojazdu do szkoły), koszty wypoczynku i rozrywki oraz wszelkiego rodzaju wydatki związane z potrzebami duchowymi i kulturalnymi (ojciec musi płacić i za wyjście do kina i za zakup książek).
MS nr 3/2016

Komornik nie ruszy 500 plus

Dostaję pieniądze z programu 500 plus. Niestety mam na karku komornika, który będzie ściągał ze mnie należności za stare faktury za telefon. Co zrobić, żeby zabezpieczyć przed nim pieniądze dla dzieci?


Teoretycznie pieniądze wypłacone w ramach świadczenia wychowawczego (czyli popularne 500 plus) nie podlegają egzekucji komorniczej. Inaczej mówiąc – komornik nie ma prawa ich ruszyć ściągając jakiekolwiek długi. Z praktycznego punktu widzenia może być jednak problem jeśli te środki wpłyną na normalne konto bankowe osoby pobierającej świadczenia 500 plus. Komornik nie odróżni przecież gotówki dla dzieci od np. wynagrodzenia za pracę. Dlatego wprowadzono w życie przepisy, które pozwalają osobom pobierającym pieniądze z programu 500 plus na zakładanie w bankach tak zwanych rachunków rodzinnych. Ani za założenie ani za prowadzenie takiego konta banki nie mogą pobierać żadnych opłat. Tak samo za darmo będzie dołączona do tego rachunku karta płatnicza i wypłaty z bankomatów należących do banku prowadzącego taki rachunek. Pieniądze znajdujące się na koncie rodzinnym są absolutnie poza zasięgiem komornika – nie ma więc obawy, że zostaną zajęte za długi. Nie może ich ruszyć też np. urząd skarbowy działający w ramach egzekucji administracyjnej. Procedura zakładania rachunku rodzinnego jest bardzo prosta. Po pierwsze trzeba udać się do gminy, która wypłaca świadczenie wychowawcze. Tam należy postarać się o zaświadczenie, w którym gmina określi z jakich należących do niej rachunków bankowych będą wypłacane pieniądze z programu 500 plus. Zaświadczenie takie będzie niezbędne dla banku, w którym chcemy założyć konto rodzinne. Zgodnie z przepisami bowiem tylko takie środki mogą wpływać na ten rodzaj rachunku i tylko takie nie podlegają egzekucji. Po drugie należy udać się do banku, przedstawić w nim zaświadczenie z gminy i podpisać umowę na prowadzenie rachunku rodzinnego (dokument z gminy będzie jej załącznikiem). Rachunek taki może być założony tylko dla jednej osoby fizycznej – przed wizytą w banku warto więc ustalić, który z rodziców albo opiekunów dziecka będzie dysponentem tych środków. Radzimy zapytać w banku na jakich zasadach drugi rodzic może korzystać ze zgromadzonych na rachunku rodzinnym środków. Bankowcy z pewnością podpowiedzą jak to skutecznie zrobić. Założenie rachunku rodzinnego nie jest obowiązkowe, ale fakt że posiadanie takiego konta chroni pieniądze na dzieci powinien być wystarczającym argumentem do wizyty w gminie, a później w pobliskim banku.
MS nr 3/2016

Wiata nie może stać byle gdzie

Chcę zbudować na swojej działce wiatę, pod którą mogłyby parkować dwa samochody osobowe. Jak ją umiejscowić, żeby nie naruszyć prawa budowlanego?

Wiatę, czyli zadaszoną budowlę bez ścian bocznych, pod którą mają parkować samochody, dla celów prawa budowlanego kwalifikujemy jako zadaszone miejsce postojowe. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wyraźnie określa, jak należy umiejscowić taką budowlę na działce. I tak: powinna się ona znajdować w odległości nie mniejszej niż 7 m od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w przypadku do 4 stanowisk włącznie, a dodatkowo odległość od granicy działki budowlanej, na której zostanie zbudowana, nie może być mniejsza niż 3 m. 
MS nr 2/2016

Medyczne papiery bez tajemnic

Niedawno zmarła moja mama. Razem z bratem podejrzewamy, że jej śmierć może być wynikiem błędu medycznego. Lekarz, który leczył mamę, niestety odmawia nam wglądu w jej dokumentację medyczną, zasłaniając się tajemnicą lekarską. Czy jest jakiś sposób, żeby wydobyć od niego te dokumenty?

Od 5 sierpnia tego roku jest już taki sposób. Tego dnia weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z nią, osoby najbliższe zmarłemu będą miały prawo do wglądu w jego dokumentację medyczną. Dzięki temu lekarz nie będzie mógł ukrywać swoich błędów, powołując się na tajemnicę lekarską. Osoby bliskie zmarłego będą też miały prawo sprzeciwu wobec decyzji o zwolnieniu z tajemnicy lekarskiej. W praktyce oznacza to, że jeśli uznają one, iż ujawnienie szczegółów związanych z chorobą zmarłego będzie w sposób nieproporcjonalny i nieuzasadniony naruszać jego dobra osobiste, będą mogły zablokować upublicznienie danych medycznych. Wystarczy do tego sprzeciw jednej z osób bliskich zmarłemu – nawet jeśli reszta rodziny zgodzi się na zwolnienie z tajemnicy lekarskiej. Radzimy więc jeszcze raz odwiedzić lekarza i zażądać od niego wydania dokumentacji medycznej mamy – teraz nie będzie już mógł zgodnie z prawem odmówić jej wydania.
MS nr 2/2016

Sąd później – najpierw ugoda

Mam problem z bankiem. Złożyłem reklamację, ale bank jej nie uznał. Nie pozostaje mi chyba nic innego, jak tylko napisać pozew i iść z bankiem do sądu. Jak to zrobić? Gdzie dochodzić sprawiedliwości?

Oczywiście każdy obywatel ma prawo do skorzystania z drogi sądowej, która rozstrzygnie jego spór. Radzimy jednak przed wdaniem się w długie i kosztowne procesy rozważenie jeszcze jednej drogi rozwiązywania problemów z bankami i towarzystwami ubezpieczeniowymi. Można je załatwić polubownie korzystając z usług mediatorów działających przy Rzeczniku Finansowym. Polecany przez nas sposób ma kilka niewątpliwych zalet:
 1. Jest dużo szybciej. Proces przed normalnym sądem cywilnym może się ciągnąć latami. Tymczasem postępowanie polubowne prowadzone przez Rzecznika powinno trwać maksymalnie 90 dni. Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach może ono zostać przedłużone. Nawet wtedy jednak nie będzie trwało latami.
 2. Jest dużo Taniej. Postępowanie ugodowe przed Rzecznikiem kosztuje tylko 50 zł. W uzasadnionych przypadkach można zresztą wnosić o zwolnienie i z tej niewielkiej opłaty.
 3. Jest dużo prościej. W toku postępowania przed Rzecznikiem nie obowiązują tak ścisłe reguły jak przed sądem. W sprzyjającym przypadku nie trzeba nawet będzie stawić się na posiedzenie pojednawcze – tak się stanie, jeśli do mediacji wystarczą dokumenty dostarczone do biura Rzecznika. Znaczącym ułatwieniem jest też i to, że z biurem Rzecznika można się porozumiewać elektronicznie, to znaczy zarówno wniosek o pozasądowe postępowanie w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a bankiem jak i inne dokumenty można wysłać pocztą elektroniczną.

Nawet jeśli okaże się, że nie uda się przy pomocy Rzecznika rozwiązać sporu z bankiem, klient dostanie dokument dokładnie opisujący jego sytuację prawną. Papier taki ma wartość dokumentu urzędowego, co oznacza, że może zostać śmiało dołączony do zwykłego pozwu złożonego przez klienta do sądu powszechnego. Choć oczywiście sędzia ma swobodę w ocenie dowodów, wydaje się nam jednak, że opinia przygotowana przez biuro Rzecznika Finansowego może okazać się bardzo pomocna. Jeśli będzie z niej wynikało, że klient ma rację i jedynie z winy banku nie doszło do wcześniejszego zawarcia ugody, może to nie tylko ułatwić sędziemu podjęcie właściwej decyzji, ale skróci też całe postępowanie. Dlatego naszym zdaniem rozwiązanie sporu z bankiem należy rozpocząć od postępowania ugodowego prowadzonego pod egidą Rzecznika Finansowego.
MS nr 2/2016
Tutaj wpisz swój tekst...
Tutaj wpisz swój tekst...
Tutaj wpisz swój tekst...