DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Ponad milion złotych na BO 2019

Prezydent Pruszkowa Jan Starzyński wydał zarządzenie określające wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego w Pruszkowie na 2019 rok.

Na posiedzeniu w dniu 2 lutego 2018 roku Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego dokonał podziału kwoty środków finansowych przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego w Pruszkowie na rok 2019.

Do rozdysponowania, wg zarządzenia  Prezydenta Pruszkowa, była kwota 1 250 000 zł.

Wysokość budżetu obywatelskiego dla poszczególnych obszarów miasta wynosi:

  • Obszar I             159 913,12 zł

  • Obszar II           249 322,20 zł

  • Obszar III           148 164,92 zł

  • Obszar IV          172 646,58 zł

  • Obszar V            155 764,73 zł

  • Obszar VI           161 336,95 zł

  • Obszar VII          202 851,50 zł

  • Łącznie             1 250 000,00 zł

Szczegółowy wykaz ulic objętych danym obszarem jest dostępny na stronie www urzędu:
http://www.pruszkow.pl/urzad/aktualnosci/budzet-obywatelski-w-obszarach2

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego

e-mail: budzetobywatelski@miasto.pruszkow.pl

MS 3/2018, 8 lutego 2018 r.