DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Gmina Michałowice. Konkurs SARP na koncepcję zagospodarowania Alei Marii Dąbrowskiej został rozstrzygnięty


Najpiękniejsza aleja w Komorowie


Jakub Heciak Architekci to kielecka pracownia, która wygrała konkurs na koncepcję zagospodarowania Alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie. Nagrodzona praca spełnia kluczowe założenie Organizatora konkursu, jakim było uwzględnienie potrzeb mieszkańców Komorowa, konsultowanych jeszcze przed posiedzeniami Sądu Konkursowego. Teraz zwycięski projekt będzie wytyczał kierunek inwestycji.

Do ogłoszonego konkursu, którego inicjatorem był Powiat Pruszkowski, a nagrody przekazał Urząd Gminy Michałowice zgłoszono 3 prace. Po sprawdzeniu zgodności nadesłanych projektów z wymogami formalnymi i głównymi założeniami, Sąd Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich wydał opinie o koncepcjach i przyznał dwie nagrody: pierwszego i drugiego stopnia. – Konkurs na zagospodarowanie Alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie był o tyle nietypowy, że szanse mieli także wypowiedzieć się mieszkańcy. Przed obradami jury, które były z natury rzeczy tajne, do udziału w Sądzie zaproszono konsultantów społecznych, którzy również przeanalizowali prace i wskazali ich wady i zalety” – podkreślał Przewodniczący Komisji Maciej Kowalczyk stawiając przykład konkursu organizowanego przez Powiat Pruszkowski, jako dobry wzór dla innych samorządów. To z uwagi na proces konsultacyjny, w który zaangażowana była strona społeczna z Komorowa. Mieszkańcy, architekci i społecznicy kilkakrotnie spotykali się w siedzibie Starostwa wspólne pracując nad koncepcją działań wobec pomnika przyrody jakim jest Aleja.

W opinii Sądu do zwycięskiego projektu pracowni Jakub Heciak Architekci można przeczytać, że „Projekt przywraca Alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie właściwą rangę, jako przestrzeni o szczególnym klimacie przy jednoczesnym zachowaniu historycznego charakteru alei spacerowej na całej jej długości”. Autor projektu przyznaje, że chciał zachować pierwotny charakter tego miejsca jako Pomnika Przyrody: – Doszliśmy do wniosku, że mniej znaczy więcej, choć oczywiście potrzebujemy zabiegów pielęgnacyjnych czy porządkujących, dodania takich elementów programowych jak ogród wspólnotowy czy naturalne place zabaw. Zwycięski projekt, zdobywca nagrody 25 000 zł i zaproszenia do opracowania dokumentacji projektowej, uwzględnia także przebieg dróg i ścieżek rowerowych dla mieszkańców.

Na uroczystym ogłoszeniu wyników w siedzibie SARP nasz Powiat reprezentowała Wiceprzewodnicząca Rady Aurelia Zalewska oraz Członek Zarządu Dariusz Nowak. Starosta Pruszkowski Maksym Gołoś podkreśla, że przyszły kształt Alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie to praca szerokiego grona osób. – Serdecznie dziękuję mieszkańcom Komorowa, którzy brali udział w szeregu konsultacji społecznych, przedstawicielom organizacji pozarządowych, architektom i pracownikom Urzędu Gminy Michałowice i Starostwa. To ważne, aby tematy ważne dla mieszkańców były opracowywane wspólnie. Teraz przed nami pozostaje realizacja projektu. Oby jak najszybciej.

O terminie i miejscu wystawy prac konkursowych poinformujemy w oddzielnym komunikacie.

Powiat Pruszków

MS 19/2017, 30 listopada 2017