DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Moje pieniądze – moje decyzje


Koszt pożyczonego pieniądza


Według danych BIK we wrześniu br. zadłużonych jest 15,2 mln Polaków na łączna kwotę 584,2 mld zł. Zadłużonych, to znaczy posiadających kredyt bankowy albo pożyczkę.

Zadłużamy się tu i teraz. Natomiast spłacać będziemy przez wiele następnych lat. A przecież tak dużo może się zmienić. To, że dzisiaj mamy świetną pracę pozwalającą regulować nawet wysokie raty, nie oznacza wcale, że tak będzie zawsze. Dzisiaj jesteśmy w szczęśliwym związku z 30-letnim kredytem na 300-metrowy wymarzony dom. Nie ma żadnej gwarancji, że wspólnie skończymy spłacanie naszego kredytu. Zapewne wśród ok. 64 tys. małżeństw rozwiedzionych w 2016 roku nie brakowało posiadaczy kredytów. Teraz jesteśmy zdrowi i sprawni. Ale czy zawsze będziemy mieli siły pracować w kilku miejscach, bo tylko tak możemy spłacać nasze zadłużenie. Niestety zdarza się również, że odchodzimy z tego świata zanim zdążymy spłacić nasze zobowiązania. I pozostawiamy naszego partnera nie tylko nieutulonego w żalu, ale także z kredytem.

Nie chodzi o to, aby zniechęcać do brania kredytów. Należy jednak pamiętać, że to niezwykle ważna decyzja, która w zależności od kwoty, może mieć konsekwencje na wiele lat naszego życia. Jak poważny jest to problem świadczą aktualne dane Biura Informacji Kredytowej: ponad 1,2 mln osób zalega ze spłatą kredytów, a wartość zaległości przekracza 35 mld zł.

Dlatego, zanim się na to zdecydujemy, powinniśmy sobie odpowiedzieć na trzy fundamentalne pytania:

  1. Czy kredyt/pożyczka w ogóle jest mi niezbędnie potrzebny? To szczególnie ważne pytanie, kiedy pożyczone pieniądze chcemy przeznaczyć na konsumpcje – wakacje, święta, prezenty lub jakąś niekonieczną zachciankę.
  2. Czy mogę sobie pozwolić na zaciągnięcie kredytu/pożyczki? Skoro bowiem nie możemy sfinansować jakieś potrzeby z własnych środków, to czy uda się spłacić kredyt powiększony o wszystkie dodatkowe koszty.
  3. Jak dużą kwotę mogę pożyczyć, żeby jej spłata nie zrujnowała mojego domowego budżetu? Tu przyda się chłodna kalkulacja naszego domowego budżetu, tzn. podsumowanie miesięcznych dochodów i wydatków, aby sprawdzić, czy posiadamy wystarczającą nadwyżkę pozwalającą pokryć wydatki z tytułu spłaty rat.

Mamy określone potrzeby, skalkulowaliśmy ryzyko. I jest decyzja – bierzemy kredyt lub pożyczkę. Rynek oferuje niezliczone możliwości: banki proponują kredyty i pożyczki gotówkowe, a firmy pozabankowe dziesiątki różnego rodzaju pożyczek. Jak wybrać, czym się kierować? Niezależnie od kwoty należy brać po uwagę dwa podstawowe kryteria: koszty i bezpieczeństwo.

Ile kosztuje kredyt/pożyczka?

Jeśli chcesz poznać wartość pieniędzy, spróbuj ich trochę od kogoś pożyczyć”. Ta myśl Benjamina Franklina oddaje istotę problemu. Oczywiste, że skoro pożyczamy, to chcemy, aby kosztowało to jak najmniej. A zatem, ile kosztuje kredyt? Ile kosztuje pożyczka? Jakie elementy składają się na całkowity koszt zaciągniętego długu?

Uprzedzam, że nie jest to sprawa prosta. Ale, jeśli któryś z Czytelników myśli o wzięciu kredytu lub pożyczki powinien poświęcić moment na dalsza lekturę. Ułatwi to późniejsze negocjacje z bankiem lub firmą pożyczkową. Szczególnie z tą ostatnią. Obecnie jest ustawowo ograniczona swoboda w zakresie dowolnego kształtowania warunków udzielanych kredytów i pożyczek. Swoboda, która wielu ludziom zacisnęła na szyi pętlę zadłużenia. Niekiedy dosłownie.

Na całkowity koszt kredytu/pożyczki, czyli kwoty, którą będziemy spłacać pożyczkodawcy składają się:

1) odsetki umowne;

2) koszty pozaodsetkowe, czyli wszystkie inne opłaty poza odsetkami.

Obecnie odsetki określone w umowie mogą wynosić maksymalnie 10% w stosunku rocznym. Ale mogą również mniej. Natomiast odsetki za opóźnienie w spłacie (odsetki karne) nie mogą być wyższe niż 14% w stosunku rocznym. Wskaźniki te mogą ulegać zmianie, ponieważ podstawą ich obliczeń jest wysokość stopy referencyjnej NBP.

Ważniejsze jest, że zostały uregulowane koszty pozaodsetkowe. Bo w tym zakresie firmy pożyczkowe, a również niektóre banki, wykazywały wielką pomysłowość, której efektem były rosnące niebotycznie koszty kredytów i pożyczek. Były to, m.in.: prowizja za udzielenie kredytu, opłata przygotowawcza (często niezwracana), opłata za ubezpieczenie pożyczki, opłaty za podpisanie umowy w domu, wysłanie wezwania do zapłaty raty, monit telefoniczny, wizytę windykatorów w związku z brakiem spłaty rat. Obecnie wszystkie koszty (inne niż odsetki) nie mogą wynosić więcej niż 55% kwoty kredytu (w pierwszym roku) i więcej niż 30% kwoty kredytu (w każdym kolejnym roku). A co najważniejsze wszystkie koszty (inne niż odsetki) w całym okresie kredytowania nie mogą być wyższe od całkowitej kwoty kredytu.

Tajemnicze RRSO

Zapewne każdy zainteresowany uzyskaniem kredytu lub pożyczki zauważył w ich reklamach skrót RRSO , któremu towarzyszy jakaś liczba wyrażona w procentach. Można spotkać np. „RRSO 0%”, „RRSO 117,32%” czy też „RRSO 328%” (przykłady rzeczywiste). Zwykle, jeśli wielkość procentowa jest niska, informacja jest wyeksponowana, a jeśli wysoka, to ciężko ją dostrzec w całości informacji. Cóż to takiego? I dlaczego jest takie ważne dla przyszłych kredyto- i pożyczkobiorców? RRSO (patrz ramka WARTO WIEDZIEĆ) to wskaźnik pozwalający na porównanie kosztów kredytów/pożyczek oferowanych przez różne instytucje finansowe. Z niewielkim uproszczeniem można powiedzieć, że im mniejsze RRSO, tym mniej będzie nas kosztować kredyt lub pożyczka. Wskaźnik ten jest podstawą wszystkich rankingów kredytów i pożyczek, które możemy znaleźć w Internecie.

Kiedy zachęceni niskim RSSO wybierzemy już kredyt lub pożyczkę warto jest jeszcze trochę czasu poświęcić takim kwestiom, które tylko z pozoru wydają się techniczne, jak: od kogo biorę kredyt, a szczególnie pożyczkę, czy dam radę przeczytać wielostronicową umowę i czy wszystko w niej rozumiem. Temu poświęcimy następny odcinek.


Warto wiedzieć...

Stopa referencyjna NBP – to jedna z podstawowych stóp procentowych ustalanych w Polsce przez Radę Polityki Pieniężnej. Wysokość stopy referencyjnej wpływa na poziom stawek WIBOR, które z kolei stanowią podstawę oprocentowania długu. Aktualnie stopa referencyjna NBP wynosi 1,50%.

RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania) – to wymagane przepisami wyliczenie całkowitych kosztów pożyczki/kredytu (w tym także opłat i prowizji), dająca możliwość porównania kosztów pożyczek/kredytów oferowanych przez różne instytucje finansowe. RRSO wyrażona jest jako wartość procentowa wszystkich kosztów pożyczki/kredytu od całej kwoty pożyczki/kredytu w ujęciu rocznym.

WIBOR – referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych przez największe banki działające w Polsce. WIBOR jest podstawą wyznaczania oprocentowania dla większości kredytów udzielanych przez polskie banki, w tym dla gospodarstw domowych.

BIK (Biuro Informacji Kredytowej) gromadzi i przetwarza informacje o historii kredytowej klientów banków, w tym o zaleganiu ze spłatą rat kredytu lub długotrwałych opóźnieniach w ich spłacie z ostatnich 5 lat.
Zbigniew Augustynowicz

MS 20/2017, 14 grudnia 2017