DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Dziękujemy za wolność


W grudniu 2017 r. w sali kameralnej Ośrodka Kultury „Arsus” odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne członków i sympatyków „Fundacji dla Ursusa”. Na wstępie uroczystości wręczono medale „Dziękujemy za wolność” rodzinom zmarłych działaczy  „Solidarności”.


Fundacja dla Ursusa jest organizacją pożytku publicznego, której wszystkie działania, jak powiedział w wywiadzie dla Mocnych Stron (MS nr 8/2017 z dn. 11 maja 2017 r.) prezes fundacji, legenda Solidarności, Zbigniew Janas (...) są nakierowane na utrwalanie pamięci o historii Zakładów. Chcemy działać na rzecz pamięci o tym zakładzie, o tym mieście. To jest historia polskiej myśli technicznej. Historia marki Ursus ma przeszło 100 lat. Będziemy upamiętniać przedwojenną historię fabryki, działania Armii Krajowej w Ursusie w okresie okupacji niemieckiej, rok 1976, rok 1980, działanie konspiracyjnej Tajnej Komisji Zakładowej w latach 1981–1989 i okres po 1989 roku.

Wszyscy w Fundacji pracują społecznie. Wolontariusze to w większości dzieci i wnuki byłych członków Tajnej Komisji Zakładowej.

Ponieważ istotną częścią działalności fundacji jest przywracanie pamięci o ludziach, którzy przynieśli nam wolność, zainicjowana została akcja „Dziękujemy za Wolność”. Zostały zaprojektowane medale, które wręczane są rodzinom nieżyjących, zasłużonych działaczy solidarnościowych, którzy pochowani są na najróżniejszych cmentarzach. Jeden medal jest na pomnik, drugi dla rodziny. Niektóre rodziny otrzymują kilka ursuskich niedźwiadków – dla wszystkich, do wnuków włącznie. Członkami Kapituły medalu są: Jerzy Kaniewski – przywódca strajku w Ursusie 13 grudnia 1981 r. (3,5 roku więzienia), Bogdan Bujak – Szef Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Ursusie (więzień polityczny) i Witold Kaszuba – dwukrotny więzień polityczny. Sponsorem medalu jest wielka państwowa firma – Totalizator Sportowy. Tym razem kapituła Fundacji dla Ursusa przyznała medale „Dziękujemy za Wolność” następującym zmarłym osobom: Janowi Łojakowi – medal odebrała żona Irena Damiencka z synem i wnukiem, księdzu Mieczysławowi Nowakowi  –  medal odebrała siostra Maria Wąsik, Włodzimierzowi Ostoi-Zagórskiemu – medal odebrała żona Anna Milewicz i syn Jan oraz Lutfi Habibowi – medal odebrał syn Piotr.

Po tym wzruszającym akcie Zbigniew Janas złożył wszystkim życzenia świąteczne i po odśpiewaniu zaintonowanej przez Stanisława Piecyka kolędy „Wśród nocnej ciszy” i podzieleniu się opłatkiem wszyscy obecni zasiedli do wieczerzy wigilijnej. Były radosne powitania i wspomnienia o czasach walki o wolność.

 

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

MS 3/2018, 8 lutego 2018 r.