DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

 • Gości na stronie: 0
 • Odsłon łącznie: 0
facebook

WYBORY SAMORZĄDOWE
21 października 2018 r.

PIASTÓW. Uchwalono budżet dla Piastowa na 2018 rok


Coraz więcej inwestycji


Radni Piastowa na XLIII sesji Rady Miasta w dniu 28 12 2017 r. przyjęli Budżet dla Piastowa na 2018 rok.  Powodem do zadowolenia jest fakt, że przez ostatnie trzy lata budżet naszego miasta udało się podwoić. Na chwilę obecną zaplanowano, że przyszłoroczne dochody miasta wyniosą prawie 120 mln zł (w 2014 roku wyniosły one nieco ponad 60 mln zł). Liczymy, że w trakcie roku kwota ta będzie rosła.

Wydatki miasta ustalono na kwotę ponad 140 mln. Z tego niemal 50 mln zł zostanie przeznaczonych na inwestycje. Poza obecnie realizowanymi zadaniami, zaplanowano realizację kolejnych ważnych przedsięwzięć, w tym m.in.:

 • Przebudowa ul. Złotej Jesieni, ul. Brzozowej i ul. Ks. J. Skorupki wraz z budową odwodnienia

 • Budowa ul. J. Sułkowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą odcinek od ul. Bohaterów Wolności do ul. Żbikowskiej

 • Rozbudowa Przedszkola Nr 4

 • Budowa filii przychodni SPZOZ „Piastun” w Piastowie

 • Budowa kanałów sanitarnych w ul. S. Barcewicza, w ul. Kujawskiej (od ul. J. Hallera do ul. Wojska Polskiego) i w ul. W. Kossaka (od ul. Malczewskiego do ul. T. Axentowicza)

 • Budowa brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej w ul. C.K. Norwida

 • Rewitalizacja terenów zielonych 

 • Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej – 8 obiektów

 • Modernizacja Wilii Milera

 • Odbudowa Willi „Adelajda” tzw. Białego Pałacu

 • Budowa ścieżek rowerowych

 • Remonty w domach komunalnych

 • Remont szeregu ulic

 • Opracowanie planów budowy i remontów kolejnych odcinków dróg i wodociągów.

Anna Lorens
MS 01/2018, 11 stycznia 2018