DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Działania dla seniorów w Gminie Michałowice

Na terenie gminy Michałowice mieszka ponad 3,5 tys. seniorów. Z roku na rok ich liczba stale wzrasta. 10 lat temu seniorzy stanowili 15% naszej społeczności, dziś już ponad 20%. Dlatego będziemy udzielać osobom starszym pomocy i wsparcia z jednej strony, z drugiej zaś aktywizować, ponieważ wiele osób dopiero po przejściu na emeryturę ma czas, by rozwijać swoje zainteresowania i pasje.
Gmina Michałowice podejmuje wiele działań na rzecz tej grupy społecznej. Z roku na rok jest ich coraz więcej. Jak wyglądało to w tym roku – przedstawiamy poniżej. Prezentujemy także nowe projekty, które wiemy, że zostaną zrealizowane w 2020 r.

Łącznie na działania dla seniorów w 2019 r. gmina Michałowice przeznaczyła kwotę blisko 950 tys. zł. Z tego organizacje pozarządowe, takie jak Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Komorowskie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona, Stowarzyszenie K40, Michałowicki Uniwersytet Wszelkiego Wieku czy Szkoła Aktywnych Eko-Babci otrzymały dofinansowanie w wysokości ponad 245 tys. zł.

Do tego doszły działania organizowane przez urząd gminy i GOPS, których koszt to blisko 160 tys. zł.

1. DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Wśród wielu zadań, na jakie gmina przyznaje dotacje dla organizacji pozarządowych są te, które dedykowane są przede wszystkim seniorom. Zobaczmy na co zostały przeznaczone.

Z inicjatywy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz lokalnych kół organizowane są dla ich członków spotkania okolicznościowe, np. z okazji Dnia Babci i Dziadka, świąteczne, jubileuszowe, a także wyjazdy do teatru czy wycieczki. Dzięki dotacji prowadzone są dwa chóry seniorów: „Czerwone Korale” w Opaczy-Kolonii oraz „Michałowiczanka” w Michałowicach.

Z kolei Komorowskie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona przeznacza przyznane mu przez gminę fundusze na różnorodne warsztaty i wycieczki. W tym roku mieliśmy także możliwość wysłuchania w sali multimedialnej urzędu gminy wyjątkowego koncertu najpiękniejszych piosenek z repertuaru m.in. Ireny Santor, Hanny Banaszak, Kaliny Jędrusik, Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego i Marka Grechuty.

Stowarzyszenie K40 dzięki gminnej dotacji prowadzi projekt „Teatralnia, czyli teatr dojrzały”. Jest to oferta skierowana do mieszkańców gminy 60+, ale też osób odważnych, z zacięciem aktorskim, które chcą się rozwijać, a przy tym nie boją się występować przed publicznością.

Michałowicki Uniwersytet Otwarty Wszelkiego Wieku, który wiosną został zainaugurowany przez Stowarzyszenie Przyjazne Jutro, zaproponował seniorom naszej gminy wiele interesujących i odmiennych tematycznie spotkań, od poruszających tematykę zdrowotną, przez nowoczesne technologie, po tematy związane ze światem dźwięków i muzyki.

Szkoła Super-Eko-Babci to zupełnie nowa propozycja dla naszych seniorów. To miejsce, gdzie babcie spotykają się na rozmowach o życiu i o tym, co je ciekawi. Podczas rozpoczynającego cykl spotkania uczestnicy spotkali się z Beatą Borucką, babcią niezwykle aktywną i otwartą na nowe technologie. Jest twórczynią i założycielką kilku stron facebook’owych, które obserwuje blisko 80 tysięcy osób – w zdecydowanej większości – babć. Warto dodać, że na spotkania Eko-Babć można było przyjść z wnukami.

2. DZIAŁANIA ORGANIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY MICHAŁOWICE

Semestr jesienny Michałowickiego Uniwersytetu Otwartego Wszelkiego Wieku to kontynuacja rozpoczętej inicjatywy przez Stowarzyszenie Przyjazne Jutro, które jest współorganizatorem cyklu. Od października do grudnia planowanych jest 10 spotkań. Tym razem uczestnicy poznali znane i nieznane historie o Marii Dąbrowskiej w 130. rocznicę jej urodzin, dowiedzieli się także jak wzmacniać odporność, m.in. dzięki prebiotykom, trenowali prawidłową technikę Nordic Walking. Jedno ze spotkań poświęcone było sędziwym drzewom w naszej gminie i opiece nad nimi.

W październiku, z okazji przypadającego Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, obchodzony jest Gminny Dzień Seniora. W tym roku odbył się on 20 października w Venecia Palace w Michałowicach, gdzie spotkali się seniorzy: z kół emerytów działających w Granicy, Komorowie, Michałowicach, Nowej Wsi, Opaczy-Kolonii, Pęcicach Małych, Regułach i w sołectwie Komorów; z Komorowskiego Stowarzyszenia Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona; z sołectw, w których nie ma działających kół (Pęcice, Sokołów, Suchy Las, Opacz Mała), a także mieszkańcy naszej gminy, którzy zostali odznaczeni Medalem za długoletnie pożycie małżeńskie oraz uczestnicy spotkań Michałowickiego Uniwersytetu Otwartego Wszelkiego Wieku. Były najlepsze życzenia i podziękowania za zaangażowanie w działalność, także te skierowane od wójt gminy, Pani Małgorzaty Pacheckiej. Wieczór umilały występy lokalnych chórów, a także zespołu El Salsero. Ogromnym powodzeniem cieszyły się tańce.

Od 1 października prowadzona jest akcja bezpłatnych szczepień przeciw grypie (dla posiadaczy Karty Mieszkańca Gminy Michałowice), która będzie trwać do połowy grudnia.

3. DZIENNY DOM SENIORA i działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

W Komorowie, przy ulicy Ceglanej na początku roku zaczął swoją działalność Dzienny Dom Senior+. Dom posiada 30 miejsc i funkcjonuje 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku.

Oferta  Domu  skierowana jest do mieszkańców gminy w wieku powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo. Każdemu uczestnikowi zostaje zapewniona pomoc i wsparcie w czynnościach dnia codziennego, gorący posiłek oraz udział w zajęciach aktywizacyjnych, ruchowych, sportowo-rekreacyjnych, jak również kulturalno-oświatowych i edukacyjnych. Uczestnictwo w zajęciach pozwala seniorom poprawić kondycję fizyczną i psychiczną, nawiązać nowe znajomości, rozwijać zainteresowania i dzielić się swoimi doświadczeniami.

W zależności od indywidualnych potrzeb i sytuacji życiowej istnieje możliwość dowozu uczestników z miejsca zamieszkania do siedziby Dziennego Domu Senior+.

Przyznanie wsparcia w Dziennym Domu Senior+ następuje w drodze decyzji administracyjnej na podstawie złożonego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Działalność Dziennego Domu Seniora współfinansowana jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015–2020.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z wieloma instytucjami realizuje liczne działania na rzecz seniorów, oprócz tych wynikających wprost z przepisów prawa.

W tym roku odbyło się wiele spotkań informacyjno-edukacyjnych dla osób starszych. Wśród nich były spotkania z policją, pracownikami ZUS, a także takie podczas, których seniorzy mogli zapoznać się z zasadami urządzania i projektowania ogrodów, związkami pomiędzy zdrowiem i ogrodnictwem, a także bezpiecznym i racjonalnym przyjmowaniem leków. Odbyło się również narodowe czytanie polskich nowel. Ponadto osoby starsze, 60+, mogły wziąć udział w bezpłatnych badaniach i konsultacjach pod kątem wykrywania cukrzycy oraz w warsztatach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

Seniorzy, dzięki przystąpieniu naszej gminy do programu Gmina Przyjazna Seniorom, mogą otrzymać „Ogólnopolską Kartę Seniora”. Karta ta umożliwia korzystanie ze zniżek w rozmaitych punktach, instytucjach i ośrodkach zdrowia, tam gdzie są one honorowane. Takich punktów w całej Polsce jest ponad 1400.

4. Nowe projekty w 2020 r.

W przyszłym roku będziemy kontynuować wiele dotychczasowych zadań kierowanych do naszych seniorów. Już dzisiaj jednak możemy zdradzić, że wdrożymy nowy projekt dedykowany starszemu pokoleniu mieszkańców – system TELEOPIEKI. Przystąpiliśmy także do opracowania Programu Polityki Senioralnej naszej gminy na lata 2020–2023.

Teleopieka. Uczestnicy – 40 osób – zostaną wyposażeni w elektroniczne opaski monitorujące podstawowe funkcje życiowe, m.in. pomiar rytmu serca czy temperaturę ciała. Ponadto urządzenie wyposażone jest w sygnalizator upadku oraz posiada moduł informujący o konieczności zażywania leków. Opaska sama rejestruje wskaźniki, kontroluje i sygnalizuje sytuacje obiegające od normy do centrum nadzoru, które będzie natychmiast reagować na podstawie zgłoszenia i wzywać w razie konieczności służby ratunkowe. System będzie mógł być też wykorzystywany do szybkiego kontaktu z rodziną. Urządzenie działa 24 godz. na dobę.

Projekt uwzględnia zakup zestawów teleopieki, usług niezbędnych przy funkcjonalności tego systemu i opiekę centrum nadzoru. Wdrożenie projektu ma wynieść 100 tys. zł, z czego znaczna część zostanie sfinansowana z funduszy unijnych.

UG Michałowice

MS 22-23/2019, 12 grudnia 2019