DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Chór Cantate Deo w tym roku skończy 75 lat!

 

Powstały w 1942 roku w Ursusie chór mieszany Cantate Deo pod batutą Doroty Męckowskiej nieprzerwanie koncertuje. Ubiegły rok przyniósł chórzystom dotacje, nowe stroje, nagrody podczas rywalizacji na międzynarodową skalę. Więcej zdradza Bożena Iwaniukowicz – prezes Stowarzyszenia Kulturalnego „Carmen”


Pierwszy miesiąc Nowego Roku za nami. Jak upłynął?

– Pracowicie, 6 stycznia śpiewaliśmy na wspólnym parafialnym opłatku grup parafialnych, 22 stycznia podczas dorocznego koncertu kolęd „Zaśpiewajmy wszyscy razem” w Kościele Św. Józefa Oblubieńca NMP, zaś 31 stycznia dzięki inicjatywie Państwa Teresy i Zdzisława Dostawów i życzliwości Pani Anny Stroińskiej, Chór Cantate Deo został zaproszony na koncert kolęd do Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie”. W głównej siedzibie trwa remont, ale na szczęście chórzyści odnaleźli miejsce koncertowania i spotkali się z uczestnikami zajęć w Ośrodku Nowolipie 22. Kolędowaliśmy wspólnie. Uczestnicy z Ośrodka okazali się wdzięczną widownią – uważną, współpracującą i bardzo życzliwą. Panowała miła i ciepła atmosfera. Pracownicy Ośrodka dokładają  wszelkich starań, by każdy czuł się jak w domu. My, chórzyści, też się tak poczuliśmy. Nikt nawet nie zauważył, że planowany na ok. 30 minut występ przeciągnął się na godzinny.


Czy z Nowym Rokiem Chór powiększył się o nowych członków? Ile obecnie osób śpiewa?

– W ostatnim okresie powiększył się nasz stan posiadania o piękny głos altowy i tenorowy. Chór obecnie liczy około 30 śpiewaków. Śpiewa z nami 10 panów (tenory i basy) i ok. 20 pań (soprany i alty). Wciąż zachęcamy do zasilania naszych szeregów, bo bardzo potrzebne są młode głosy. Jeżdżąc na festiwale obserwujemy, że głównie młode osoby śpiewają w chórach. Możemy z nimi konkurować tylko kulturą śpiewania czy repertuarem, nie zaś  młodymi,  dźwięcznymi głosami. Zapraszamy chętnych do naszego chóru; próby odbywają się w Sali Św. Cecylii przy Parafii Św. Józefa Oblubieńca NMP, przy ul. Sosnkowskiego 34, we wtorki i czwartki w godz. 19.00 – 20.30.

 
Wróćmy jeszcze do ubiegłego roku, bo przyniósł Chórowi wiele dobrego.

– Nie sposób nie wspomnieć o naszym wyjeździe grudniowym na VII Międzynarodowy Festiwal Pieśni Adwentowych i Bożonarodzeniowych w Krakowie. Zdobyty na Festiwalu brązowy dyplom – III miejsce w kategorii chóry mieszane, gdzie konkurowaliśmy z młodymi chórami z całej Europy - niezmiernie nas cieszy, napawa dumą i chęcią do dalszej pracy i kolejnych występów.


W zeszłym roku pozyskaliście też dodatkowe wsparcie finansowe. Gdzie udało się pozyskać środki?

– Otrzymany grant z Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej z Funduszu Animacji Kulturalnej pozwolił chórowi popracować solidnie od sierpnia do grudnia ubiegłego roku – warsztaty i przygotowanie repertuarowe dały efekt wyższego poziomu wykonywanych koncertów i radość śpiewania. Dodatkowym walorem wizualnym były nowe stroje dla chóru – gustowne, piękne suknie dla pań, eleganckie muszki dla panów.


Czy również udało się zakupić stroje z ww. grantu?

– Nie, stroje zostały sfinansowane ze środków Stowarzyszenia Kulturalnego „Carmen”. Stowarzyszenie zapłaciło też wpisowe. Nasze pieniądze organizacyjne to składki członkowskie i zarobione pieniądze przez chór podczas koncertów. Przy okazji pragnę podziękować Ośrodkowi Kultury „ARSUS”, który był operatorem grantu z Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, a pod którego patronatem jest też Chór Cantate Deo. Miasto sfinansowało z grantu koszt hotelu, podróży, wyżywienia, honorarium akompaniatora i warsztaty. Dzięki tym pieniądzom mogliśmy skupić się na pracy, przygotować repertuar najlepiej jak możemy i reprezentować Warszawę na międzynarodowym festiwalu.


Wracamy do 2017 roku. Przed nami piękna rocznica: 75 lat istnienia Chóru Cantate Deo. Spodziewamy się interesujących wydarzeń w związku z tym. Czy są już plany? Może w przygotowaniu będzie monografia albo Chór poszerzy ofertę płytową?

– Przez 3 lata składaliśmy w ramach budżetu partycypacyjnego projekty na wydanie monografii chóru, raz nawet z płytą. Niestety, nie udało się zdobyć pieniędzy na ten cel. Może nie dość znani jesteśmy w dzielnicy? W tym roku nie składaliśmy projektu. Wciąż myślimy nad ofertę kulturalną atrakcyjną dla odbiorców. Może uda się zorganizować fajne warsztaty śpiewacze. Na pewno będziemy koncertować, w miarę otrzymanych zaproszeń i zapotrzebowania społecznego, reszta w rękach Opatrzności.

 

Rozmawiała

Agnieszka Gorzkowska

MS 3/2017, 23 lutego 2017Kontakt w sprawie koncertów:

Bożena Iwaniukowicz

e-mail:bozenaskomra@poczta.onet.pl, tel. 602 353 348

lub z dyrygentem Dorotą Męckowską.

Jesteśmy otwarci na zaproszenia do koncertowania i sami szukamy okazji.