DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

 • Gości na stronie: 0
 • Odsłon łącznie: 0
facebook

Najwygodniej załatwić sprawę w urzędzie nie wychodząc z domu. I jest na to rozwiązanie – korzystanie z e-usług (https://www.michalowice.pl/e-urzad). Obecnie wiele spraw urzędowych można zrealizować przez Internet o każdej porze dnia, a także w nocy, bez konieczności udawania się do urzędu. 

Na stronie internetowej gminy Michałowice: www.michalowice.pl powstała podstrona „e-urząd”, na której zostały zebrane informacje dotyczące spraw publicznych, które można łatwo załatwić nie wychodząc z domu. A są to:

 • E-PODATKI – podstrona ta pozwala na przeglądanie swoich zobowiązań podatkowych wobec gminy (podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, transportowego, opłat związanych z zajęciem pasa drogowego). Pilotażowo została także udostępniona możliwość wygodnego sposobu uiszczania opłat za pomocą szybkich płatności (np. blik, szybki przelew itd.).

 • E-DOWODY – za pomocą tej podstrony można załatwić sprawy związane z dowodami osobistymi, m.in. złożyć wniosek o nowy dowód dla siebie lub dziecka, zgłosić utratę dokumentu lub jego uszkodzenie, a także sprawdzić, czy dowód jest już gotowy. Aby jednak móc skorzystać z internetowej opcji realizowania tych spraw należy posiadać profil zaufany uwierzytelniający tożsamość przy dokonywaniu operacji internetowych lub konto ePUAP.

 • E-MELDUNEK – ta strona umożliwia zameldowanie się na pobyt stały lub czasowy oraz wymeldowanie, wpisanie się do rejestru wyborców czy zgłoszenie urodzenia dziecka. Tu także konieczne jest posiadanie profilu zaufanego lub konta w ePUAP.

 • KOMUNIKATOR MIEJSKI – aplikacja na telefon w systemie Android lub iOS, za pomocą której można zgłosić sprawy wymagające interwencji urzędu gminy. Dotyczą one m.in.: stanu dróg, chodników, zwierząt, dewastacji, nieprawidłowego parkowania, awarii oświetlenia ulicznego, awarii wodno-kanalizacyjnej, zakłócania porządku, odbioru odpadów komunalnych, zieleni itd. Za jego pośrednictwem można zgłosić np. złamany konar, śmieci wyrzucone do lasu, awarię sieci itp. Wystarczy zrobić zdjęcie (system zaznacza miejsce pinezką na mapie), krótko opisać czego dotyczy, przypisać jedną z 16 kategorii i wysłać zgłoszenie, które trafi do właściwego referatu. Dane GPS ze zdjęcia pozwolą sprawnie wysłać właściwe służby. Użytkownik zgłaszający problem będzie mógł również podać swoje dane kontaktowe, dzięki którym zostanie poinformowany o statusie zgłaszanej sprawy. Zapraszamy do testowania rozwiązania. Wystarczy zainstalować aplikację Komunikator Miejski/LocalSpot ze sklepu Play lub Appstore.

 • OPŁATY ZA WODĘ – PRZEŚLIJ STAN WODOMIERZA – za pomocą krótkiego formularza można podać stan licznika na wodę. Na tej podstawie zostanie wystawiona faktura, którą prześlemy na wskazany adres e-mail. Faktura do opłaty w dowolny sposób: internetowy lub w kasie urzędu.

 • ECO-HAROMONOGRAM – aplikacja mobilna harmonogramu odbioru odpadów w naszej gminie. Przypomina nie tylko o terminie odbioru odpadów, ale także wskazuje jak je segregować oraz podaje informacje o dniach i godzinach, w których czynny jest PSZOK.

 • JAKOŚĆ POWIETRZA – tu można sprawdzić stan jakości powietrza. Dane podawane są ze stacji pomiarowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, zlokalizowanych na terenie naszego kraju. Najbliższa znajduje się w Piastowie.

Prawdę mówiąc każdą sprawę można załatwić przez internet – wykorzystaj narzędzie:

 • SPRAWA PRZEZ INTERNET – za pomocą portalu obywatel.gov.pl, posiadając profil zaufany lub przez ePUAP, można załatwić wiele spraw urzędowych. Tą drogą można także złożyć podanie, wniosek, skargę czy zażalenie. Obok spraw związanych z dowodami osobistymi i meldunkami, istnieje możliwość m.in.: przesłania wniosków o wydanie EKUZ, zarejestrowanie działalności gospodarczej czy złożenie wniosku o kartę dużej rodziny i inne świadczenia rodzinne.

 • POWIADOMIENIA SMS – ZAREJESTRUJ SIĘ. Mieszkańcy naszej gminy dzięki Systemowi Powiadamiania SMS, po zarejestrowaniu swojego telefonu poprzez formularz dostępny na stronie internetowej, będą otrzymywali komunikaty z urzędu gminy, np. o braku wody, utrudnieniach związanych z remontem ulicy itp., a także informacje dotyczące atrakcyjnych gminnych wydarzeń kulturalnych i sportowych.Rejestracja jest w pełni darmowa, mieszkaniec nie ponosi żadnych płatności związanych z otrzymywaniem wiadomości SMS na swój telefon.Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym należy podać numer swojego telefonu komórkowego oraz adres zamieszkania, co pozwoli precyzyjnie wybrać rozsyłane informacje.Formularz rejestracji na stronie: https://www.michalowice.pl/powiadomienia-sms/informacja.
 • BIULETYN INFORMACYJNY GMINY MICHAŁOWICE – zostały tu zebrane wszystkie wydania biuletynu – zarówno nowe, jak i archiwalne.

 

Zachęcamy do wykorzystywania usług dostępnych przez Internet:

https://www.michalowice.pl/e-urzad

Dowiedz się więcej – jak założyć profil zaufany:

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

 

MS 19/2019, 24 października 2019