DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Jest dofinasowanie do budowy centrum przesiadkowego „Parkuj i Jedź”

Niemal 6,8 mln zł dofinansowania zostanie skierowane do naszego miasta na realizację projektu pn.: „Budowa centrum przesiadkowego „Parkuj i Jedź' w Mieście Piastów” w ramach konkursu RPMA.04.03.02-IP.01-14-085/18, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT Typ projektów: „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej –„Parkingi Parkuj i Jedź” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

To kolejne działanie mające na celu poprawę powietrza w naszym mieście. Cieszy to nas ogromnie, bo choć wniosek, złożony przez Miasto Piastów na początku kwietnia tego roku, został bardzo wysoko oceniony – 92,93 punkty na 99,00 możliwych, to trafił na listę rezerwową projektów do dofinansowania. Ostatecznie Samorząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o zwiększeniu poziomu alokacji. Dzięki temu piastowski projekt budowy centrum przesiadkowego „Parkuj i Jedź” otrzyma duże wsparcie finansowe.

W ramach działania planowana jest budowa dwóch parkingów P+R posiadających miejsca parkingowe dla samochodów osobowych oraz miejsca postojowe dla rowerów, jak również budowę schodów i wind, które umożliwią połączenie peronów stacyjnych z istniejącym wiaduktem, co umożliwi komunikację z peronami stacji kolejowej, osobowej Piastów. Poza robotami budowlanymi zaplanowano także wykonanie odwodnienia, oświetlenia, punktów ładowania rowerów elektrycznych i inne prace poprawiające estetykę otoczenia.

Obecnie władze miasta przygotowują się do podpisania z Zarządem Województwa Mazowieckiego umowy w tym zakresie.

Liczymy, że realizacja całego zadnia przebiegnie bez utrudnień i ostatecznie piastowianie będą mogli korzystać ze wszystkich udogodnień tego projektu z pożytkiem dla środowiska.

Wartość projektu – 8 499 320,00 zł

Wartość dofinansowania – 6 799 456,00 zł

Planowany termin realizacji projektu – 31 grudnia 2020 r.UM Piastów

MS 18/2019, 10 października 2019