DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Zaburzenia pamięci u seniorów. Czy to już demencja?

Jednym z dobrodziejstw postępu społecznego jest dłuższe życie. W ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci średnia długość życia wzrosła o kilka-, kilkanaście lat (zależnie od kraju za­mieszkania). W związku z tym w społeczeństwie przybywa osób starszych. Według definicji WHO osoba starsza to taka, która ukończyła 65 lat. Jednym z częstszych problemów doty­kających osoby w podeszłym wieku są kłopoty z pamięcią.


Zaburzenia pamięci, czy raczej szerzej rozu­miane zaburzenia funkcji poznawczych (czyli oprócz pamięci również problemy z koncentra­cją uwagi, liczeniem, myśleniem abstrakcyjnym czy przyczynowo-skutkowym) są typowe dla wieku podeszłego. Zależnie od natężenia mogą utrudniać czy wręcz uniemożliwiać samodzielne funkcjonowanie. Jednakże trzeba pamiętać, że nie zawsze problemy z pamięcią świadczą o chorobie.

KIEDY WIZYTA U SPECJALISTY STAJE SIĘ NIEZBĘDNA

Pewne osłabienie funkcji poznawczych jest na­turalnym procesem, który ma prawo postępować z wiekiem. Mówimy wówczas o tzw. łagodnych zaburzeniach poznawczych. Granica między normą dla wieku a zaczynającym się procesem chorobowym jest płynna. Ale zawsze powinno nas zaniepokoić, gdy problemy poznawcze narastają szybko i skokowo oraz gdy zaczynają utrudniać codzienne funkcjonowanie. Wtedy wizyta u specjalisty (neurologa bądź psychiatry) staje się konieczna.

Przyczyny otępienia (demencji)

Gdy zaburzenia funkcji poznawczych stają się chorobą mówimy o otępieniu. Otępienie, potocznie zwane demencją jest procesem chorobowym, który powstaje w wyniku nieodwracalnego uszkodzenia komórek nerwowych (neuronów) oraz połączeń między nimi. Przyczyny otępienia bywają różne. Najczęstsze postaci to otępienie w chorobie Alzheimera oraz otępienie naczyniowe.

W chorobie Alzheimera neurony obumierają na skutek odkładania się w nich patologicznych substancji (tzw. amyloid). Z kolei otępienie naczyniowe powstaje wtórnie do zmian w naczyniach mózgowych. Mogą to być liczne drobne wynaczynienia krwi, które z czasem się kumulują, bądź też nagłe, masywne zmiany naczyniowe, czyli udary mózgu. Udar mózgu może być niedokrwienny (gdy tętnica mózgowa ulega zatkaniu) bądź krwotoczny (gdy naczynie w mózgu pęka i krew się rozlewa). Skutek obu jest podobny, zaś uszkodzenie mózgu zależy głównie od wielkości tętnicy oraz lokalizacji zmian.

Pierwsze objawy i przebieg choroby otępiennej

Niezależnie od przyczyny obraz kliniczny w przebiegu otępienia jest podobny. Chorzy w pierwszej kolejności zapominają głównie wydarzenia świeże, niedawne. Pamięć długotrwała początkowo pozostaje niezmieniona. Jednak z czasem problemy z pamięcią narastają i zaczynają obejmować coraz dłuższe okresy. Przebieg otępienia jest zawsze indywidualny i tylko – biorąc pod uwagę obecny stan wiedzy – w niewielkim stopniu modyfikowalny lekami. U części chorych zaburzenia poznawcze nasilają się powoli, nawet w przeciągu kilku lat, u innych cały proces może trwać zaledwie kilka miesięcy.

Leczenie

W leczeniu psychiatrycznym pacjentów z zespołami otępiennymi skupiamy się przede wszystkim na tzw. zaburzeniach zachowania towarzyszących otępieniu (z angielskiego BPSD – behavioural and psychological symptoms of dementia). Są to objawy takie jak:

zachowania agresywne,

pobudzenie,

drażliwość,

zaburzenia snu,

wędrowanie.

Objawy te – w mniejszym lub większym stopniu – występują nawet u 70% pacjentów i powodują wiele negatywnych konsekwencji: przyspieszają zaburzenia poznawcze, pogarszają codzienne funkcjonowanie oraz bardzo utrudniają opiekę nad nimi, przez co jeszcze bardziej obciążone są ich rodziny, które aby należycie zaopiekować się nestorem i zapewnić mu bezpieczeństwo nierzadko są zmuszone do przeorganizowania swojego życia – zarówno prywatnego, jak i zawodowego.

Na koniec warto podkreślić, że o ile obecnie nie dysponujemy lekami odwracającymi proces otępienny, to poprzez właściwe podejście do chorego i leczenie możemy znacznie zwiększyć codzienny komfort funkcjonowania zarówno pacjenta, jak i opiekujących się nim osób.


Wizyty w domu pacjenta
Tel.: 690-895-363
Teren Ursusa, Włoch i okolic
Lekarz specjalista psychiatra  z doświadczeniem w diagnozowaniu i leczeniu:
problemów wieku podeszłego (psychogeriatria),
osób cierpiących na zaburzenia nastroju, nerwice oraz psychozy.


Rafał Osiński

lekarz specjalista psychiatra

MS 17/2020, 24 września 2020