DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Piastów w trakcie wdrażania programu dopłat do biletów „Warszawa+”

W dniu 25 września Burmistrz Miasta Piastowa wraz ze Skarbnikiem Miasta odbyli kolejną rozmowę w siedzibie ZTM z Zarządem Transportu Miejskiego, w sprawie obniżenia opłat za transport w gminie.

Burmistrz po raz kolejny przedstawił propozycję przystąpienia Miasta Piastowa do pierwszej strefy biletowej, co rozwiązałoby problem komunikacji w sposób systemowy, a nie wybiórczy.

Przypomnijmy, stołeczny Zarząd Transportu Miejskiego proponuje, by gminy mające podpisane umowy transportowe dopłacały do biletów 30- i 90-dniowych swoim mieszkańcom, nie biorąc pod uwagę pozostałych osób, które z innych względów nie korzystają z biletów długookresowych. Zdaniem ZTM na dzień dzisiejszy propozycja przystąpienia Piastowa do pierwszej strefy biletowej wiązałaby się z powstaniem konkurencji dla transportu szynowego, do czego nie można dopuścić.

Pomysł będzie dalej forsowany przez władze miasta tak jak i wprowadzenie na ulice Piastowa autobusów ZTM niskoemisyjnych, co z całą pewnością przyniosłoby ulgę piastowskiemu powietrzu.

Władze Piastowa chcą przyłączyć się do programu „Warszawa +”. Trwa procedura wdrażająca program dopłat w gminie.

UM Piastów

MS 17/2018, 11 października 2018