DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

XXI Mazowiecki Festiwal Orkiestr Dętych w Ursusie

W niedzielę 10 czerwca 2018 r. odbył się XXI Mazowiecki Festiwal Orkiestr Dętych w parku „Czechowickim” (Scena Letnia) przy ul. Spisaka w Dzielnicy Ursus. Patronat nad Festiwalem objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus – Dariusz Pastor oraz Burmistrz Dzielnicy Ursus – Urszula Kierzkowska.

W Festiwalu zagrały: Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Mogielnicy, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Tłuszcz, Kozienicka Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Orkiestra Reprezentacyjna SGGW w Warszawie, Orkiestra Dęta OSP Pilawa, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Sokółki, Orkiestra Dęta OSP Mszczonów. Gościem Festiwalu była Orkiestra Koncertowa Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Jest to jedyna tego typu impreza plenerowa w Warszawie i największą w województwie mazowieckim promująca i upowszechniająca muzykę orkiestralną, aktywizująca środowiska muzyczne i jednocześnie wzbudzająca zainteresowanie społeczności lokalnej. Jest spotkaniem zaprzyjaźnionych zespołów, zapoznaniem się z ostatnim dorobkiem i okazją do wspólnego świętowania muzyki.

Każda z występujących orkiestr prezentowała się indywidualnie na scenie, popisując się harmonią brzmienia, kunsztem solistów i wszechstronnością repertuaru. Wykonano nie tylko tradycyjne utwory na instrumenty dęte; prezentowano wiele ciekawych aranżacji muzyki tanecznej, ludowej, pop, latynoamerykańskiej i melodie filmowe. Mimo upalnej niedzieli występy ściągnęły liczną publiczność. Popisy muzyczne trwały do wczesnych godzin wieczornych.

Nie zabrakło popisów pięknie ubranych tamburmajorek, które w takt muzyki prezentowały swój kunszt, wzbudzając aplauz widzów.

Jury w składzie: płk. Artur Czereszewski – przewodniczący jury i Mirosław Chilmanowicz – członek jury oceniało orkiestry pod względem brzmienia, intonacji, techniki gry oraz doboru repertuaru i wyłoniło najlepsze orkiestry. Jury w sposób szczególny dziękowało organizatorom Festiwalu za kultywowanie muzyki orkiestralnej, za niesamowitą promocję orkiestr dętych i młodych muzyków. Pan płk. Adama Czereszwski – przewodniczący jury dziękował ze sceny za pomysł aby w Regulaminie umieścić utwór patriotyczny, by uczcić 100.lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

Grand Prix jury postanowiło przyznać Orkiestrze Reprezentacyjnej SGGW w Warszawie, która w nagrodę otrzymała Puchar marszałka województwa mazowieckiego.

Pierwsze miejsce zajęła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Sokółki. Drugie miejsce zajęła Kozienicka Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Trzecie miejsce przypadło Młodzieżowej Orkiestrze Dętej Tłuszcz.

Festiwal, którego celem była prezentacja i promocja zespołów orkiestralnych Mazowsza spełnił oczekiwania publiczności, organizatorów i sponsorów.

Festiwal został szeroko rozreklamowany w środkach masowego przekazu. Imprezę anonsowały m.in.: „Dziennik Ursusa”, „Nasza Ochota, Ursus, Włochy” , „Mocne Strony”, „Nasz Ursus”.

Wszystkie orkiestry biorące udział w Festiwalu zostały uhonorowane dyplomami, nagrodami rzeczowymi od sponsorów oraz pamiątkowymi pucharami.

Nagrody wręczali: Kazimierz Sternik – zastępca burmistrza Dzielnicy Ursus, Wanda Kopcińska – przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania Rady Dzielnicy Ursus, Bogusław Łopuszyński – dyrektor Ośrodka Kultury „Arsus” oraz Renata Rokicka – dyrektor artystyczna Festiwalu. Dyrygenci i kierownicy artystyczni zespołów ocenili imprezę jako niezwykle udaną i potrzebną, godną kontynuacji w następnych latach, co umacnia organizatorów do większej determinacji w poszukiwaniu środków na realizację kolejnych edycji. W festiwalu uczestniczyło ok. 600 muzyków, młodzieży i dorosłych.

XXI Mazowiecki Festiwal Orkiestr Dętych obejrzało ok. 3000 widzów, głównie młodzieży i dorosłych z dzielnic Warszawy oraz przyległych gmin.

Renata Rokicka

Dyrektor Artystyczny Przeglądu

MS 14/2018, 23 sierpnia 2018

Jedyną osobą, nie występującą na festiwalowej scenie, która również otrzymała dyplom, był wybitny ursuski fotograf, Ireneusz Barski. Dyplom uznania, upamiętniający przyznanie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego temu wyjątkowo zasłużonemu dla Ursusa artyście medalu „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, wręczył uroczyście Dyrektor Bogusław Łopuszyński.
Ireneusz Barski od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku dokumentuje za pomocą aparatu fotograficznego nie tylko to, co działo się na przestrzeni lat na terenie Ursusa oraz w ZM „Ursus”, ale także – uwiecznia „od zawsze” wszystkie wydarzenia kulturalne organizowane przez OK „ARSUS” (warto dodać, że prywatnie – p. Ireneusz – pięknie gra na gitarze, a także maluje).

(J.S.)