DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Rozpoczęto przebudowę dróg powiatowych: ul. Pruszkowskiej i ul. Komorowskiej

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego podpisał z firmą EFEKT umowę dotyczącą remontu drogi powiatowej nr 3107W – ul. Komorowskiej od ul. Brzozowej (bez skrzyżowania) do ul. Warszawskiej w Komorowie, Nowej Wsi i Granicy oraz przebudowy drogi powiatowej nr 3107W – ul. Pruszkowskiej w zakresie skrzyżowania z ul. Lawendową w Granicy.

Koszt inwestycji wyniesie 2 989 761 zł, w tym 1 000 000 zł pochodzić będzie z dofinansowania udzielonego przez Gminę Michałowice.

Spotkanie odbyło się w poniedziałek, 19 sierpnia 2019 r., w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, podczas którego umowę podpisali: Krzysztof Rymuza – Starosta Pruszkowski, Agnieszka Kuźmińska – Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego oraz Waldemar Brudnowski – Prezes Zarządu firmy EFEKT. W spotkaniu udział wzięli również: Stanisław Dymura – Przewodniczący Powiatu Pruszkowskiego, Zdzisława Zielińska – Wicestarosta Pruszkowski oraz Dorota Bagińska – Kierownik Referatu Inwestycji Gminy Michałowice.

Roboty drogowe potrwają 70 dni. W ramach prac remontowych dotyczących ul. Komorowskiej wykonane zostanie odwodnienie, remont nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników, poboczy wraz z wymianą podbudowy, krawężników i obramowań, a także przebudowa linii napowietrznej oraz oświetlenia ulicznego. W zakres prac budowlanych związanych z rozbudową ul. Pruszkowskiej wchodzi natomiast wykonanie korekty geometrii skrzyżowania ul. Pruszkowskiej z ul. Lawendową oraz budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ul. Pruszkowskiej. Zakres umowy dotyczy również budowy chodnika, ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnienia.

Podjęta inwestycja jest wynikiem współpracy pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a gminami. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zorganizował w pierwszych miesiącach swojej pracy objazdy dróg powiatowych we wszystkich swoich gminach i z każdą z nich ustalił inwestycje priorytetowe, które mają być realizowane na ich terenie.

MS 14-15/2019, 22 sierpnia 2019