DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Remont dworca PKP na finiszu?

Od kilku dni na stacji PKP Piastów widać pozytywne zmiany związane z pracami wykończeniowymi. Wiadomo, że od dawna niewiele w tym zakresie się działo. Burmistrz Piastowa Grzegorz Szuplewski interweniował w tej sprawie u Prezesa Zarządu PKP PLK S.A, wyrażając swoje zaniepokojenie przedłużającą się inwestycją oraz bałaganem na dworcu i w jego okolicy, związanym z remontem linii kolejowej nr 447 na odcinku Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki.

Przypomnijmy: modernizacja przebiegającej przez Piastów linii podmiejskiej PKP trwa prawie dwa i pół roku. Podróżni nadal zmagają się z licznymi utrudnieniami. Remont miał zakończyć się z końcem września ubiegłego roku. Jak jest, można przekonać się, podróżując tą trasą. PKP nie potrafi określić ostatecznego terminu zakończenia prac remontowych.

Burmistrz Miasta Piastowa podejmując ostatnią interwencję wskazywał m.in. na:

  • utrudniające bezpieczne poruszanie się wystające przewody na peronach i na ul. Lwowskiej,

  • nieczynne windy i brak pochylni na schodach, co utrudnia, a nawet dyskryminuje osoby pokonujące przejście podziemne mające ze sobą wózki lub rowery, w tym gronie zwłaszcza osoby niepełnosprawne,

  • porzucone resztki materiałów budowlanych,

  • zburzony przez wykonawcę i nienaprawiony dotąd mur izolacyjny wzdłuż ul. Lwowskiej, porzucone wzdłuż linii ekranów po południowej stronie torów elementy konstrukcyjne, gruz, ziemia i zwykłe śmieci;

oczekując podjęcia bezzwłocznych działań w celu usunięcia ww. mankamentów i oddania w pełni bezpiecznych i estetycznych obiektów kolejowych.

W odpowiedzi Centrum Realizacji inwestycji PKP PLK S.A. złożyło obszerne pisemne wyjaśnianie zaistniałych opóźnień i zadeklarowało natychmiastowe usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w postaci zalegania materiałów budowlanych, gruzu, śmieci i ziemi oraz zabezpieczenia ubytków w nawierzchni peronowej.

(...) Opóźnienie w remoncie przejścia podziemnego spowodowane zostało między innymi dodatkowymi robotami związanymi z przebudową kolizji z siecią, jak została ujawniona dopiero w trakcie realizacji robót budowlanych. Dodatkowym aspektem, (...) jest konieczność wprowadzenia nowoczesnych Systemów Dynamicznej Informacji Pasażerskiej i Monitoringu Wizyjnego. Powyższe wiązało się z potrzebą dokonania zmian w Dokumentacji Projektowej z 2015 roku oraz wdrożeniem powyższych zmian w trakcie realizacji robót. (...) bezpieczne dojście na peron drugi zostało zapewnione przez tymczasowe przejście na poziomie szyn znajdujące się u czoła peronu. (...) Wykonawca udostępnił tunel pod peronami jako przejście przez teren budowy, mimo, że roboty wykończeniowe związane z zabudową systemu monitoringu nie zostały jeszcze zakończone. (...) Wykonawca został zobligowany do natychmiastowego zabezpieczenia pokazanych na zdjęciach zwisających przewodów. (...) W obecnej chwili nie są one podłączone do instalacji, toteż nie stanowią bezpośredniego zagrożenia porażenia prądem elektrycznym.

Ponadto (...) Wykonawca w dniu 12 czerwca br. wystąpił do Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie i Państwowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie z prośbą o dokonanie odbiorów (...) informując o zakończeniu zasadniczych robót budowlanych i przejściu podziemnym w Piastowie. Następnym krokiem będzie skompletowanie i złożenie wniosku do Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego o wydanie decyzji Pozwolenia na Użytkowanie, co jest planowane na sierpień bieżącego roku.” (obszerniejsze fragmenty pisma Centrum Realizacji inwestycji PKP PLK S.A. dostępne na: www.piastow.pl/aktualnosci/samorzad/remont-na-dworcu-pkp-ku-koncowi#cnt).

Mur od ul. Lwowskiej jest już odbudowywany. Część bałaganu z dworca i jego okolicy zniknęła. Poprawiono zabezpieczenie przewodów w przejściu podziemnym. Estetyka samego tunelu i schodów także polepszyła się. Liczymy, że reszta mankamentów, a są one jeszcze liczne, zostanie w najbliższym czasie sprawnie usunięta i zakończą się w końcu wszystkie prace związane z remontem i modernizacją linii nr 447 na odcinku Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki.

Niezależnie od prowadzonych prac porządkowych bardzo istotnym problemem są windy i pochylnie na terenie stacji PKP w Piastowie. O ich jak najszybsze uruchomienie, zainstalowanie i udostepnienie pasażerom Burmistrz zwróci się w najbliższych dniach do kolejarzy.

UM Piastów

MS 14-15/2019, 22 sierpnia 2019