DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Rekrutacja uzupełniająca w szkołach powiatowych

Informujemy, że w czwartek, 25 lipca br. do godz. 12:00 szkolne komisje rekrutacyjne przedstawią listy osób przyjętych i nieprzyjętych do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Przewidujemy przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej w każdej szkole prowadzonej przez Powiat Pruszkowski.

Wniosek o przyjęcie do wybranej placówki oświatowej w trybie rekrutacji uzupełniającej będzie można składać od piątku, 26 lipca br. od godz. 08:00 do wtorku, 30 lipca br. do godz. 12:00.

Uwaga! Podczas rekrutacji uzupełniającej nie obowiązuje elektroniczny system rejestracji. Dokumenty należy złożyć osobiście w danej szkole.

Do wniosku powinno się dołączyć kopie świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty. Do podania dołącza się także dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych.

MS 12/2019, 25 lipca 2019