DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Jak „poszło” maturzystom z naszego regionu?

W dniach 6–23 maja do matury przystąpili absolwenci publicznych szkół średnich. W Warszawie z egzaminem dojrzałości zmagało się 247 tysięcy osób. Na początku lipca Okręgowa Komisja Egzaminacyjna podała szczegółowe, pierwsze dane dotyczące wyników matury. Przyglądamy się statystykom gmin i miast z naszego zasięgu. Pytamy także o przebieg rekrutacji, która w tym roku prowadzona jest jednocześnie dla dwóch roczników i przysparza wiele problemów dyrekcji szkół oraz samym absolwentom (po szkołach podstawowych i gimnazjach) ubiegającym się o miejsce w szkołach ponadpodstawowych.

Należy zaznaczyć, że podane wyniki matur są wstępne – dopiero we wrześniu, po egzaminach poprawkowych, zostaną opracowane wyniki końcowe, które będą się różnić od bieżących.

  • OŻARÓW MAZOWIECKI

Z danych zamieszczonych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że z działającego w gminie Publicznego Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tony Halika (ul. Poznańska 129/131) do matury przystąpiło 18 osób. Połowa miała szczęście, zaś 9 pechowców, niestety, podejdzie do egzaminu dojrzałości jeszcze raz. Nabór trwa do dwóch klas.

  • DZIELNICA URSUS

Jeśli chodzi o zdawalność przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym w Dzielnicy Ursus, tegoroczni absolwenci (łącznie z Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz Technikum przy ul. Dzieci Warszawy 42) wypadli najgorzej w całej Warszawie. Łącznie do egzaminów przystąpiły 72 osoby (49 z LO i 23 z Technikum). Maturę zdało: z LO – 31 uczniów, z Technikum – 11 osób. Przez takie wyniki w Dzielnicy Ursus nie zdało matury 41,75%. Żadna dzielnica nie ma tak wysokiego odsetka niezaliczonego egzaminu dojrzałości. Dopiero Wawer jest pod tym względem następny, ale tam matury nie zdało 19,5%. – Liczba osób przyjętych do obu szkól średnich działających w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy będzie znana 24 lipca 2019 roku, w chwili kiedy zostaną opublikowane przez szkoły listy przyjętych. W chwili obecnej trwa etap potwierdzania woli nauki w poszczególnych oddziałach. Również w dniu 24 lipca, po opublikowaniu list przyjętych będzie dopiero znana liczba wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach. Liczba kandydatów zakwalifikowanych zazwyczaj nie pokrywa się z liczbą osób przyjętych – poinformowała nas Agnieszka Wall, rzecznik Dzielnicy.

Dobrą wiadomością jest, że Dzielnica  planuje w nowym roku szkolnym uruchomić 9 klas pierwszych w LO im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Warszawie (3 w ubiegłym roku), 12 klas pierwszych w Technikum nr 8. im. Jana Karskiego i 2 klasy pierwsze w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 37, łącznie 14 (wobec 7 pierwszych zeszłorocznych).

SZKOŁY W POWIECIE PRUSZKOWSKIM

– W szkołach naszego powiatu utworzonych zostało dodatkowo 20 oddziałów w porównaniu do zeszłego roku, czyli łącznie dysponujemy 38 oddziałami. Rekrutacja elektroniczna odbywała się nie przez system warszawski, tylko oddzielny – poinformowała Małgorzata Kucharska, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w powiecie pruszkowskim. Od 26 lipca prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca, już nie przez system elektroniczny.

  • PIASTÓW

Jak wynika z Biuletynu Informacji Publicznej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie z maturą zmierzyło się 51 uczniów. 6 absolwentów, niestety, nie zdało. W Technikum w Zespole Szkół im. Frdtjofa Nansena w Piastowie do matury podeszło 10 osób, z czego 4 jej nie zaliczyło. – W Zespole Szkół w Piastowie jesteśmy w stanie zorganizować nawet 9 klas pierwszych, co przy założeniu 30 uczniów na klasę, dałoby 270 miejsc. Nie każdy uczeń jednak chce składać dokumenty do szkół branżowych – tłumaczy Małgorzata Kucharska ze Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

  • PRUSZKÓW

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki (ul. Kościuszki 36)

Jak podaje na swojej stronie Liceum, wszyscy tegoroczni abiturienci zdali egzamin maturalny. Próg punktowy do przyjęcia do poszczególnych klas do placówki ustalił system elektroniczny, a nie szkoła. Wielu uczniów z wysoką punktacją złożyło również dokumenty do szkół warszawskich, które są liczone w oddzielnym systemie elektronicznym. Taka rekrutacja spowodowała, że kandydaci mogą być podwójnie przyjęci, blokując tym samym miejsce. W związku z zaistniałą sytuacją, jak wszędzie zresztą, Liceum prowadzi rekrutację uzupełniającą. Z informacji uzyskanej ze starostwa w Pruszkowie wynika, że w tym roku liceum dysponuje 7 oddziałami dla klas pierwszych (w zeszłym roku oddziałów było 5).

Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana (ul. Daszyńskiego 6)

Dzięki informacjom uzyskanym od Dyrektor Liceum – Ewy Król – dowiedzieliśmy się, że do egzaminu maturalnego przystąpiło w br. szkolnym 93 uczniów. 91 uczniów zdało maturę, natomiast dwóch przystąpi do egzaminu poprawkowego w sierpniu z tego samego przedmiotu. – Na ten moment nie zakwalifikowaliśmy ponad 700 chętnych. Wnioski napłynęły do nas zarówno z Warszawy, jak i z okolic. Wiele podań blokuje jeszcze miejsca. Do tej pory zakwalifikowaliśmy 86 uczniów po szkole podstawowej, a po gimnazjalnej 116. Jednak mamy zwiększyć podczas rekrutacji uzupełniającej ilość miejsc. Możemy zapewnić 102 miejsca dla kandydatów po podstawówkach oraz 136 miejsc dla absolwentów gimnazjów. Progi przyjęcia były różne. Każda klasa miała swoje. Po szkole podstawowej trzeba było mieć od 161 do 166 punktów. Po gimnazjum progi wahały się od 145 do 161 punktów – relacjonuje dla nas dyrekcja. Zapytana o komfort nauki w nadchodzącym roku szkolnym odpowiedziała, że lekcje na pewno nie będą trwały do godziny 15:00, a mogą być wydłużone nawet o 3 godziny lekcyjne.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych (ul. Gomulińskiego 2)

W rozmowie z wicedyrektor mgr Ewą Kowalską dowiedzieliśmy się, że z mieszczącego się w Zespole Liceum Ogólnokształcącego Sportowego maturę pisało 28 osób i 67% zdało. W Liceum Ogólnokształcącym 23 uczniów przystąpiło do egzaminu dojrzałości – 66% zdało. W Szkole Mistrzostwa Sportowego w Liceum Ogólnokształcącym tylko 1 osoba na 18 przystępujących podejdzie do egzaminu poprawkowego. Zdawalność dla całego Zespołu Szkół wyniosła 74%. Podania do Zespołu napływają z całej Polski. Szkoła dysponuje internatem w Brwinowie. Liczba oddziałów została podwojona na nadchodzący rok szkolny.

Technikum w Zespole Szkół nr. 1 im. Stanisława Staszica (ul. Promyka 24/26)

Nie uzyskaliśmy wstępnych wyników matur. Jeśli chodzi o rekrutację, do czasu pisania tekstu Technikum zakwalifikowało 214 chętnych, zaś blisko 400 osób nie zostało zakwalifikowanych.

  • KOMORÓW

W Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej (ul. Marii Dąbrowskiej 12/20), w skład którego wchodzi m.in. Liceum Ogólnokształcące, z egzaminem dojrzałości zmagały się 43 osoby, z czego tylko jedna będzie musiała podejść do poprawki. W rozmowie telefonicznej udało się ustalić, że do liceum napłynęło ok. 700 podań. Placówka jest w stanie zapewnić miejsce tylko 120 uczniom.

Agnieszka Gorzkowska

MS 12/2019, 25 lipca 2019