DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Drogi rowerowe w budowie

W ramach projektu „Rozwój systemu dróg rowerowych w gminie Brwinów – etap II” powstają kolejne fragmenty ścieżek i ciągów pieszo-rowerowych w Brwinowie, Mosznie, Otrębusach i Żółwinie.

Kończą się prace związane z przebudową ul. Słonecznej w Żółwinie na odcinku od ul. Nadarzyńskiej do ul. Południowej, gdzie na długości ponad kilometra został przebudowany fragment jezdni – poszerzono ulicę, powstał ciąg pieszo-rowerowy, chodnik, ścieżka rowerowa, utwardzono pobocze, wybudowano lub przebudowano zjazdy na posesje. Wykonawcą robót była firma ROBOKOP, a koszt inwestycji wyniósł 1 389 900 zł.

Firma Fal-Bruk, zgodnie z umową, będzie realizować kilka zadań związanych z budową ścieżek i ciągów pieszo-rowerowych. Trwają prace przy przebudowie istniejącego chodnika do szerszego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Piłsudskiego w Brwinowie, na odcinku od ronda I. Kozielewskiego do Szkoły Podstawowej nr 1. W miejscowości Moszna powstaje ścieżka rowerowa na odcinku od ronda obwodnicy wsi Moszna do wiaduktu nad autostradą A2 na granicy z Pruszkowem. Przy wybudowanej w ubiegłym roku ścieżce rowerowej wzdłuż ul. Piaseckiego, ul. Poziomki i ul. Malinowej w Otrębusach, prowadzącej do obiektów Zespołu „Mazowsze”, powstanie punkt odpoczynku. Ciąg pieszo-rowerowy zostanie wybudowany przy ul. Natalińskiej w Otrębusach na odcinku od WKD Otrębusy do skrzyżowania z ul. Piaseckiego. Koszt tych prac wyniesie 622.380 zł, a wykonawca ma czas do końca września na zrealizowanie tych zadań.

Gmina Brwinów otrzymała na projekt „Rozwój systemu dróg rowerowych w gminie Brwinów – etap II”. dotację w wysokości 4.524.350,17 zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020. W planach jest jeszcze budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, które mają powstać m.in. w Grudowie – od skrzyżowania z drogą do Brwinowa do granicy z Falęcinem, a także z Grudowa wzdłuż torów kolejowych do Milanówka.

UG Brwinów

MS 10/2020, 25 czerwca 2020