DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

29 kwietnia 2020 r. w ramach II etapu odmrażania gospodarki Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział otwarcie żłobków i przedszkoli z zastrzeżeniem, że każdorazowo decyzję o otwarciu będą podejmowane przez organy założycielskie, czyli samorządy gmin.

Podkreślić należy, że samorządy gmin na realizację tego zadania dostały zaledwie kilka dni, bez uprzedniej konsultacji możliwości takiego rozwiązania ze strony właściwych resortów. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna opublikowały tzw. „wytyczne” dot. dostosowania żłobków i przedszkoli do funkcjonowania w nowym reżimie sanitarnym od 6 maja 2020 r. Analizując zawarte w nich informacje i zalecenia brak jest szczegółowych wskazań, jak zorganizować opiekę nad małymi dziećmi.

Wznowienie działalności żłobków i przedszkoli wymaga odpowiedniego przygotowania, zapewnienia wszelkich środków bezpieczeństwa, wdrożenia wielu procedur i zaleceń, mających na celu ochronę zdrowia i życia dzieci, pracowników oraz członków ich rodzin. Wszystkie te działania muszą być realizowane w ścisłym kontakcie z Inspekcją Sanitarną.

Biorąc pod uwagę opinie specjalistów z zakresu epidemiologii o realnym zagrożeniu rozprzestrzenia się wirusa w skupiskach ludzi, w tym również dzieci; stanowiska związków branżowych m. in. Związku Nauczycielstwa Polskiego o braku zgody na narażenie zdrowia i życia tysięcy nauczycieli w przedszkolach oraz po konsultacji z dyrektorami przedszkoli i żłobka na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki podjąłem decyzję o nieotwieraniu ww. placówek od 6 maja 2020 r.

W podjęciu takiej decyzji utwierdziły mnie również opinie wyrażane bezpośrednio przez rodziców dzieci uczęszczających do żłobka i przedszkoli. Znakomita większość nie zamierza posyłać dziecka do żłobka/przedszkola z uwagi na bardzo duże ryzyko zarażenia. W sytuacji kiedy każdego dnia przybywa w naszym kraju osób zarażonych i ofiar wirusa nie możemy sobie pozwolić na działania w jakikolwiek sposób zwiększające ryzyko zarażenia, a za takie uznaję otwarcie przedszkoli i żłobka.

Jednocześnie chcę Państwa zapewnić, że w pełni rozumiem Państwa potrzeby i oczekiwania związane z możliwością zapewnienia opieki nad dzieckiem, jednakże w chwili obecnej kwestia bezpieczeństwa jest najważniejsza.

5 maja 2020 r. uczestniczyłem w wideokonferencji z udziałem dyrektora Biura Oświaty i dyrektorów żłobka, przedszkoli i szkół (oddziały przedszkolne). Tematem przewodnim był stopień przygotowania poszczególnych placówek do funkcjonowania w nowym reżimie sanitarnym i potencjalna możliwość ich otwarcia. Omówiono kwestie organizacyjne dot. wdrożenia wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej w tym zakresie i stopień wyposażenia placówek w niezbędne środki ochrony osobistej. Wstępne ustalenia pozwalają na rozpoczęcie niezbędnych przygotowań placówek do przyjęcia dzieci. Nie nastąpi to jednak przed 25 maja 2020 r.

Wypracowane procedury postępowania dotyczące otwarcia przedszkoli i żłobka zostaną także wykorzystane przy ewentualnym otwarciu klas I – III w szkołach podstawowych. Z informacji przekazywanych przez Ministra Edukacji wynika, że może to nastąpić po 25 maja 2020 r., w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej.

W aktualnej sytuacji prawnej, kiedy pozostawiono decyzję o otwarciu placówek samorządom, na samorządach spoczywa też odpowiedzialność za podjęte działania. Nie uchylamy się od tej odpowiedzialności, a prowadzone obecnie działania przygotowawcze zmierzają w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników tych placówek, a także ich rodzin.

Z uwagi na dobro wspólne członków Naszej Wspólnoty, za które jako Burmistrz jestem odpowiedzialny, zdecydowałem się na podjęcie tej trudnej dla mnie i Państwa decyzji. Jako Burmistrz biorę za nią odpowiedzialność, w myśli roty ślubowania: Obejmując urząd Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg.

Ochronę zdrowia i życia mieszkańców gminy uznaję za najwyższe dobro publiczne.

Paweł Kanclerz

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

MS 8/2020, 14 maja 2020