DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

 • Gości na stronie: 0
 • Odsłon łącznie: 0
facebook

REGION: Działania władz miast i gmin skupione na przeciwdziałaniu epidemii koronawirusa

Nie wszyscy włodarze popierają wybory 10 maja

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki skrytykował samorządy, które boją się zorganizować wybory prezydenckie 10 maja. Straszy burmistrzów i wójtów, że na ich miejsce „można wyznaczyć komisarzy”. W ostatnich dniach prezydenci miast, burmistrzowie oraz wójtowie z różnych części Polski deklarowali, że nie podpiszą zarządzenia wskazującego osoby odpowiedzialne za pracę przy majowych wyborach prezydenckich. Jak wygląda to na naszym obszarze na czas 1–6 kwietnia?

GMINA BRWINÓW

– Przygotowania do wyborów na terenie gminy Brwinów będą realizowane zgodnie z Kodeksem Wyborczym. Rola urzędu, który dawniej był odpowiedzialny za szereg czynności i organizację wyborów, została przez kolejne nowelizacje ustawy ograniczona na rzecz urzędnika wyborczego. Urzędy nie zajmują się rekrutacją członków komisji wyborczych. Do 10 kwietnia prawo zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych posiadają wyłącznie komitety wyborcze. Przyjmowaniem ich zgłoszeń zajmuje się urzędnik wyborczy, powołany przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Gmina Brwinów realizuje swoje zadania zgodnie z kalendarzem wyborczym i wykonując swoje obowiązki, nie wycofa się z organizacji wyborów – chyba że zostaną one odwołane poprzez ogłoszenie stanu wyjątkowego. Burmistrz Arkadiusz Kosiński zwrócił się o dodatkowe środki, które byłyby konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa członkom komisji oraz zapobiegania zarażeniu w lokalach wyborczych – poinformowała Mirosława Kosiaty z Urzędu Gminy Brwinów.

Jeszcze w poniedziałek, 6 kwietnia, dowiedzieliśmy się, że Burmistrz Arkadiusz Kosiński przedstawia radnym projekty uchwał, na mocy których gmina Brwinów przekaże dofinansowanie w wysokości:

 • 100 tys. zł – na zakup środków ochrony osobistej dla personelu Szpitala Powiatowego w Pruszkowie;
 • 100 tys. zł – na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Kolejowego w Pruszkowie;
 • 30 tys. zł – na zakup środków ochrony osobistej dla Komisariatu Policji w Brwinowie oraz
 • 20 tys. zł – na zakup środków ochrony osobistej dla jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie.

W momencie oddawania do druku „Mocnych Stron” ustalany był termin sesji nadzwyczajnej, która odbędzie się zdalnie, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

MIASTO PIASTÓW

– Jeśli chodzi o wybory, to czekamy na ostateczną decyzję. Jeszcze nie otrzymaliśmy oficjalnej informacji, jak miałyby być przeprowadzone te wybory i czy w ogóle się odbędą – odpowiedziała Małgorzata Nowicka z Biura Burmistrza Miasta Piastowa Grzegorza Szuplewskiego.

GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI

Do 2 kwietnia żaden z zarejestrowanych komitetów wyborczych nie zgłosił kandydatów do pracy w komisjach wyborczych na terenie gminy Ożarów Maz. w wyborach prezydenckich zaplanowanych na 10 maja 2020 roku. W sprawie dokonania zgłoszenia kontaktował się telefonicznie z Urzędem Miejskim tylko przedstawiciel partii Prawo i Sprawiedliwość. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego swoje stanowiskom w sprawie realizacji czynności zawartych w kalendarzu wyborczym, w tym związanych z naborem członków do obwodowych komisji wyborczych, wyraził w piśmie z dnia 27.03.2020 roku, skierowanym do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej (patrz: ramka obok).?

– (…) Posłuchałem i dla pewności przeczytałem wypowiedź posła Ryszarda Terleckiego o wprowadzeniu komisarzy do samorządów, które opierają się przeprowadzeniu wyborów prezydenckich w wyznaczonym terminie... Kim jest pan Ryszard Terlecki i jakie ma prawo, żeby takie słowa wygłaszać? Poseł, szef klubu parlamentarnego PiS, wicemarszałek Sejmu, uprawnienia raczej skromne... Nie jest premierem, dysponuje jednym głosem w Sejmie, nie ma żadnego formalnego prawa do formułowania tak radykalnych zapowiedzi. Uwagi o antydemokratycznym działaniu samorządowców wnoszone przez Pana Marszałka (biorąc jego dotychczasową aktywność legislacyjną pod uwagę) brzmią raczej mało wiarygodnie. (…) Nie piszę tych słów do Pana Marszałka, bo ani przeczyta, ani zrozumie. Piszę te słowa do Was. Nie boję się utraty stanowiska. Mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki dali mi przez przeszło 20 lat mojej pracy mnóstwo radości, nagradzali zaufaniem i tworzyli rozumną i otwartą wspólnotę. To właśnie oni uznawali, że reprezentuję właściwie ich interesy. Zrobię to jeszcze raz, być może ostatni... Diabelski taniec z urnami, przymuszanie lokalnych władz do współudziału w nieludzkim pomyśle organizacji wyborów prezydenckich w czasie pandemii wykracza daleko poza ramy wszelkiej wrażliwości, nie wspominając o rozsądku i przestrzeganiu norm współżycia społecznego. Dlatego w ostatnich dniach wystosowałem do Przewodniczącego PKW pismo z klarownym stanowiskiem kwestionującym możliwość przeprowadzenia wyborów prezydenckich na terenie naszej gminy w pierwotnie planowanym terminie tj. 10.05.2020 r. (…) – to fragment wpisu z 31 marca na profilu Burmistrza Ożarowa Maz. Pawła Kanclerza na Facebooku. Słowa kieruje do Mieszkańców.

GMINA MICHAŁOWICE

Stanowisko Pani Wójt Gminy Michałowice prezentujemy w wywiadzie na str. 6 – „Nie ma instytucji, która zastąpi ludzką życzliwość, zrozumienie i pomoc”.


WARSZAWA

Na konferencji prasowej 3 kwietnia Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy jednoznacznie stwierdził, że nie da się przeprowadzić wyborów 10 maja ze względu bezpieczeństwo obywateli. Ocenił: – Przygotowanie 1,4 miliona kopert oznaczałoby, że tysiąc urzędników musiałoby pracować non stop tylko nad tym przez trzy tygodnie. To jest po prostu niewyobrażalne i fizycznie niemożliwe do przeprowadzenia, jeżeli miasto ma dalej funkcjonować i mieć na uwadze bezpieczeństwo swoich obywateli. Dodał, że przy wyborach korespondencyjnych prawo wymagałoby powoływania komisji wyborczych, które musiałyby się spotykać. – W Warszawie do obsługi komisji wyborczych potrzebnych jest minimum cztery tysiące osób, a w tej chwili mamy tysiąc zgłoszeń i to są zgłoszenia sprzed epidemii. Wiele osób rezygnuje z pracy w komisjach.

Dzielnica Ursus

W związku z Zarządzeniem nr 469/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30.03.2020 r. został uruchomiony ogólnomiejski System Wsparcia – „Warszawa Wspiera”.

Agnieszka Wall, rzecznik Dzielnicy Ursus tłumaczy zasady tego nowego przedsięwzięcia: – Beneficjentami tego programu mają być osoby zdrowe, nie przebywające w kwarantannie domowej, które z uwagi na wiek lub inne okoliczności są szczególnie zagrożone koronawirusem SARS-CoV-2 i pozostają w domach. W ramach wsparcia świadczona będzie im pomoc polegająca na: robieniu zakupów (w tym leków), wynoszeniu śmieci oraz ewentualnych innych zadaniach, które powodowałyby konieczność wyjścia z domu, a nie wymagające osobistego kontaktu. Zadanie organizacji takiego wsparcia na terenie naszej dzielnicy będzie należało do powołanego Dzielnicowego Zespołu Systemu Wsparcia. Będzie on zbierał informacje od mieszkańców Dzielnicy potrzebujących pomocy, którzy nie mogą liczyć na wsparcia ze strony rodziny, znajomych, sąsiadów i kierowały tam wolontariuszy z organizacji pozarządowych, pracowników Urzędu Dzielnicy i jednostek miejskich, którzy chcą i czują się na siłach, by czynnie włączyć się w akcję poprzez niesienie pomocy potrzebującym.

Ponadto, wolontariusze będą wyposażeni w środki ochrony osobistej podczas świadczenia pomocy w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia. W miarę możliwości wsparcie będzie świadczone raz w tygodniu przez tę samą osobę przez cały czas trwania akcji. Unikany będzie bezpośredni kontaktu beneficjenta z naszym przedstawicielem. Tylko podczas pierwszej wizyty osoba ta zapuka do drzwi, przedstawi się i pokaże identyfikator. Osoba ta nie powinna wchodzić do mieszkania i podawać ręki! Każda kolejna wizyta będzie odbyć się bez kontaktu bezpośredniego. Wolontariusze będą kontaktować się poprzez domofon lub telefon, przekazując swoje imię i nazwisko, potwierdzając zgłoszoną potrzebę wsparcia i prosząc o przygotowanie się do wizyty.

– Przedmiotowy Zespół został powołany przez Zarząd Dzielnicy Ursus, a wkrótce utworzony zostanie specjalny numer do kontaktu dla osób potrzebujących pomocy – informuje Agnieszka Wall i zaznacza, że cały czas działa także telefon Ośrodka Pomocy Społecznej, z którym także już kontaktują się osoby potrzebujące. Dyrektorzy placówek oświatowych zobowiązani są do przygotowania i zorganizowania uczniom zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W tym celu Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy również pomógł:

– Zdecydował o przeznaczeniu kwoty ok. 250 tys. zł na zakup 158 laptopów niezbędnych do realizowania zdalnej nauki przez dzielnicowe szkoły. Liczba zakupionych komputerów została określona na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez szkoły – relacjonuje Agnieszka Wall.

Aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2 zostały odwołane wszystkie organizowane przez Urząd Dzielnicy Ursus imprezy, spotkania z udziałem większej liczby osób, koncerty, turnieje sportowe oraz inne wydarzenia gromadzące większą ilość osób. Zgodnie z decyzją rządu zostały zamknięte dzielnicowe szkoły, biblioteka, ośrodek kultury, pływalnie, place zabaw, boiska, siłowanie plenerowe. Ograniczeniu podlega także obsługa mieszkańca. W Wydziale Obsługi Mieszkańca może przebywać tylko jedna osoba przy jednym okienku. W Urzędzie udostępniono płyn do dezynfekcji rąk, pracownicy zostali wyposażeni w jednorazowe rękawiczki i maseczki. Szczegółowe informacje dot. działań podjętych na rzecz mieszkańców na terenie m.st. Warszawy, jak m.in. ozonowanie ulic czy wsparcie przedsiębiorców dostępne są na stronach:

 • http://www.um.warszawa.pl/oraz
 • https://warszawa19115.pl/koronawirus.

Jednym z najnowszych działań Warszawy jest ozonowanie ulic. Pierwszy etap ozonowania obejmie m.in. podjazdy i dojścia (wraz z elementami małej infrastruktury) do szpitala MSWiA przy ul. Wołoskiej, szpitala Czerniakowskiego przy ul. Stępińskiej i szpitala zakaźnego przy ul. Wolskiej, a także przejścia podziemne i wiaty przystankowe przy rondzie Dmowskiego. Urządzenie do ozonowania wody zostało wypożyczone z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Miasto kupiło 48 zraszaczy ręcznych oraz środki ochrony osobistej. Opryski będą wykonywane przez 40 pracowników wytypowanej firmy usługowej. Będą mieć do dyspozycji urządzenia mechaniczne samojezdne, samochody ze zraszaczami oraz opryskiwacze plecakowe. Środki finansowe pochodzą z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

MIASTO PRUSZKÓW

Do chwili oddania do druku naszego dwutygodnika nie otrzymaliśmy z Urzędu Miasta Pruszkowa odpowiedzi na zadane pytania.Dowiedzieliśmy się również, że w wideokonferencji zorganizowanej przez KPRM nie uczestniczyli włodarze Gminy Brwinów, Michałowic ani Ożarowa Maz. – do udziału zostali zaproszeni jedynie marszałkowie województw oraz prezydenci dużych miast.

Jak poinformował samorząd Mazowsza, wśród poruszanych tematów znalazły się m.in.:

 • zabezpieczenie szpitali,
 • trudności z pozyskaniem środków ochrony i sprzętu medycznego,
 • trudna sytuacja instytucji kultury i spółek, w tym lotnisk. 

W temacie wyborów Koalicja Polska PSL-Kukiz15 złożyła w Sejmie projekt uchwały zobowiązujący rząd do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej.

Lider partii Porozumienie Jarosław Gowin zapowiedział jasno, że bezpieczne wybory możliwe są dopiero za dwa lata. To wymagałoby zmiany Konstytucji RP i przedłużenia kadencji prezydenta o 2 lata.

Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, że projekt poprze. Prezes tej partii – Jarosław Kaczyński – twardo obstawia przy swoim głosząc, że przeprowadzenie wyborów w maju to „jedyna racjonalna i zgodna z Konstytucją” decyzja. Pozostaje obojętny wobec wielu ostrzeżeń lekarzy specjalistów i chce za wszelką cenę głosowania korespondencyjnego.

Głosowanie w kwestii wyborów w trybie korespondencyjnym odbyło się w Sejmie RP 6 kwietnia br.

Agnieszka Gorzkowska

MS 06/2020, 9 kwietnia 2020