DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Koleje Mazowieckie naruszyły prawa pasażerów cd.

Nawiązujemy do naszego tekstu „Koleje Mazowieckie naruszyły prawa pasażerów” z poprzedniego wydania (MS nr 3/2019, str. 3). Czy istnieje szansa dla pasażerów na zwrot naliczonych opłat podczas remontu linii kolejowej Warszawa-Grodzisk Mazowiecki?

Sprawa ponownie rozpatrywana

Przypomnijmy zatem. W świetle decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z 15 lutego br. niedopuszczalną była sytuacja, że podczas remontu linii kolejowej Warszawa-Grodzisk Mazowiecki podróżni Zastępczej Komunikacji Autobusowej nie mieli na określonych przystankach możliwości zakupu biletów. Jednakże, za brak ważnego biletu wystawiano wezwania do zapłaty. Zapytaliśmy o dalsze postępowanie w związku ze stwierdzonymi naruszeniami Jolantę Maliszewską z Biura Rzecznika Prasowego „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.

W odpowiedzi informuję, że zarząd spółki podjął decyzję o złożeniu wniosku do prezesa UTK o ponowne rozpatrzenie sprawy – krótko poinformowała. Rzeczywiście. – Pismo od Kolei Mazowieckich wpłynęło do UTK we wtorek 5 marca. Zgodnie z przepisami postępowanie powinno zakończyć się najpóźniej w ciągu miesiąca. Jednak termin ten może być wydłużony jeśli np. strona będzie składała dodatkowe wyjaśnienia, które będą wymagały analizy – potwierdza Maciej Bębenek z Wydziału Prasowego Urzędu Transportu Kolejowego.

Poszkodowani już teraz mogą wystąpić do przewoźnika o zwrot kosztów 

Dla pasażerów (korzystających wówczas z przystanków zastępczej komunikacji autobusowej: Brwinów Pedagogiczna, Brwinów Stalowa, Grodzisk Mazowiecki Sienkiewicza, Grodzisk Mazowiecki Teligi, Milanówek Turczynek, Popularna, Pruszków Al. Wojska Polskiego, Pruszków Jasna, Pruszków os. Staszica/pętla, Pruszków Powstańców) istotne będzie, czy i kiedy będą mogli domagać się zwrotu wezwań do zapłaty, których wysokość wynosiła od 187,33 zł do 193,10 zł.

– W wydanej decyzji administracyjnej Prezes UTK stwierdził naruszenie przez przewoźnika obowiązujących przepisów, jednak decyzja ta nie oznacza automatycznie, że przewoźnik jest zobowiązany do zwrotu środków pieniężnych wynikających z wystawionych wezwań do zapłaty – podkreśla Maciej Bębenek.

Jednak mamy także dobrą informację z UTK: – Pasażerowie mogą już teraz wystąpić do przewoźnika o zwrot kosztów związanych z wystawionymi wezwaniami do zapłaty. Jednak to od decyzji przewoźnika zależy, czy (i na jakim etapie postępowania przed Prezesem UTK/postępowania sądowego) takie koszty zostaną zwrócone. Liczymy tu na propasażerskie podejście przewoźnika – dodaje Maciej Bębenek.

W razie odmownej decyzji w sprawie reklamacji, możliwe jest zgłoszenie sprawy do Rzecznika Praw Pasażera Kolei. Będzie on wówczas mediował między spółka a pasażerem i w razie pozytywnego efektu nie będzie konieczna dłuższa i trudniejsza droga sądowa.

Agnieszka Gorzkowska

MS 4/2019, 14 marca 2019