DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Rozlicz się dla Ożarowa Mazowieckiego

Chcesz, żeby gmina Ożarów Mazowiecki, w której mieszkasz, miała więcej pieniędzy na budowę szkół, obiektów sportowych czy lokalnych dróg? Płać podatki w miejscu zamieszkania.

Każdy z nas może zdecydować, gdzie trafią jego podatki. Płacony przez Mieszkańców podatek dochodowy jest zwracany gminie prawie w 38 procentach. W 2019 roku była to kwota prawie 44 mln zł, za co można wybudować 1 wiadukt, lub 2 nowe szkoły albo 55 boisk, takich jak ostatnio oddane do użytku w Ołtarzewie i wreszcie ponad 7 km dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wpływy te mogą być o wiele większe, jeśli wszyscy o to zadbamy i wskażemy przy rozliczeniu faktyczne miejsce zamieszkania. To nic nas nie kosztuje, a środki, które trafią do budżetu gminy przyczynią się do jej rozwoju. Będziemy mogli te pieniądze zainwestować w lokalną infrastrukturę – drogi, chodniki, place zabaw, obiekty oświatowe czy oświetlenie.

Co należy zrobić jeżeli adres Twojego zameldowania jest inny niż zamieszkania, a chciałbyś, aby część Twojego podatku dochodowego wróciła do gminy, w której mieszkasz. Nic trudnego!

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nakładają na podatników obowiązek składania zeznań rocznych o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym według ustalonych wzorców, w określonych w terminach i do właściwego urzędu skarbowego.

Urząd skarbowy właściwy dla Gminy Ożarów Mazowiecki to Urząd Skarbowy Warszawa Bielany, ul. Skalbmierska 5, 01-844 Warszawa.

Zgodnie z przepisami, właściwość urzędu skarbowego do którego należy złożyć roczne rozliczenie PIT wybiera się według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego czyli na dzień 31 grudnia 2019 roku. Nie trzeba też składać w Urzędzie Skarbowym dodatkowego formularza ZAP-3. Wystarczy w odpowiedniej rubryce deklaracji PIT np. PIT 37 czy PIT 28 wpisać swój aktualny adres.

W przypadku, gdy z podatku dochodowego rozlicza Ciebie Twój płatnik (np. pracodawca), poinformuj go, że Twoim miejscem zamieszkania na dzień 31 grudnia minionego roku podatkowego była gmina Ożarów Mazowiecki.

Zadbajmy wspólnie o rozwój Naszej gminy.

Paweł Kanclerz

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

MS 4/2020, 5 marca 2020