DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

65+ badaj słuch co rok

3 marca przypada Światowy Dzień Słuchu. I chyba nie bez powodu powinniśmy o nim wspomnieć, gdyż niedosłuch staje się coraz bardziej powszechnym zjawiskiem.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization – WHO) około 466 milionów ludzi wykazuje niepełnosprawność słuchową, z tego aż 34 miliony to dzieci. Ponadto 1,1 miliarda młodych ludzi jest narażona na ubytek słuchu z powodu ciągłego przebywania w hałasie. Hałas towarzyszy nam na ulicy, w pracy, w supermarketach, centrach rozrywki, ale i też sami narażamy nasz słuch na uszkodzenie używając słuchawek wewnątrzusznych. WHO przewiduje, że liczba osób z niedosłuchem znacznie wzrośnie w nadchodzących dziesięcioleciach, chyba że zostaną podjęte skuteczne działania profilaktyczne. Poza tym, społeczeństwa europejskie dość szybko starzeją się, a to sprawia, że wzrasta odsetek osób z tzw. głuchotą starczą (presbyacusis), a więc niedosłuchem podeszłego wieku.

Problemy ze słuchem pojawiają się już u 6–10% osób w wieku 65–75 lat i aż u 75% osób powyżej 70 r.ż. Bezpośrednią przyczyną niedosłuchu wieku podeszłego są zmiany zwyrodnieniowe w uchu wewnętrznym, w szczególności nieodwracalne uszkodzenie komórek słuchowych ślimaka. Dodatkowo do niedosłuchu przyczyniają się między innymi zaburzenia czynności układu krążenia oraz przemiany materii, przewlekłe choroby, takie jak cukrzyca, czy choroby nowotworowe i działanie niektórych leków. Niedosłuch jest jednym z poważniejszych problemów w geriatrii, gdyż przyczynia się do ogólnych dysfunkcji poznawczych i społecznych osób w wieku senioralnym. Kluczowe jest jego wczesne wykrycie, leczenie i rehabilitacja.

Niedosłuch u osób starszych prowadzi przede wszystkim do trudności komunikacyjnych, a wtedy kontakt ze światem zewnętrznym zaczyna być ograniczony. Zazwyczaj w pierwszej kolejności pojawiają się trudności ze zrozumieniem mowy. Osoby, u których występują takie problemy relacjonują, że słyszą, a nie rozumieją słów. Ciągły stres wywołany obawą, że czegoś nie dosłyszą prowadzi do wycofania się z życia rodzinnego, rezygnacji z kontaktów z otoczeniem, a w ostateczności do izolacji i depresji. Jeśli niedosłuch pogłębi się, może zagrażać bezpieczeństwu, a nawet życiu osoby niedosłyszącej. Osoba z głębszym niedosłuchem może np.: nie usłyszeć nadjeżdżającego samochodu i ulec wypadkowi lub też nie usłyszeć, że ktoś się włamuje do domu.

Najważniejsze, by zdiagnozować niedosłuch w jego jak najwcześniejszym stadium i jak najszybciej podjąć leczenie lub rehabilitację. Dlatego istotne jest regularnie wykonywanie badania słuchu. Osoby po 65 roku życia powinny zgłaszać się na takie badanie przynajmniej raz w roku.

Źródło: https://www.mp.pl/otolaryngologia/aktualnosci/220007,wykrycie-niedosluchu-u-seniora-wazne-dla-poprawy-jego-sprawnosci

https://www.who.int/activities/promoting-world-hearing-forum

Agnieszka Kołaczek – protetyk słuchu, specjalista z wieloletnim doświadczeniem w pomocy ludziom z problemami związanymi ze słuchem

MS 4/2020, 5 marca 2020