DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Żółwin – inwestycje oświatowe

Żółwin jest jednym z trzech południowych sołectw, które nie posiadają ciągłości terytorialnej z pozostałą częścią gminy Brwinów. Dawniej były to tereny głównie rolnicze, ale rozwijające się budownictwo mieszkaniowe sprawia, że zyskują one stopniowo charakter osiedlowy. Gmina Brwinów prowadzi w tym rejonie szereg inwestycji. Na długiej liście realizowanych stopniowo potrzeb – obok budowy wodociągów i kanalizacji, utwardzania i budowy dróg oraz chodników i dróg rowerowych, budowy oświetlenia, doposażania żółwińskiej OSP oraz utrzymania kompleksu sportowego Orlik – są też inwestycje oświatowe.

Nowe przedszkole
Budynek nowego przedszkola w Żółwinie jest jedną z ważniejszych gminnych inwestycji zakończonych w ostatnim czasie. Można go było zwiedzić podczas zorganizowanego 25 stycznia 2020 r. Dnia Otwartego.

Budowa przedszkola rozpoczęła się w 2018 r. Wówczas, 6 grudnia, wmurowano kamień węgielny, co w symboliczny sposób wiązało się z najmłodszymi, obdarowywanymi tego dnia prezentami. W efekcie w centrum Żółwina, przy ul. Nadarzyńskiej 42 powstał dwukondygnacyjny budynek, o powierzchni użytkowej 1493 m2.

Dzień otwarty. 25 stycznia br. na początku Dnia Otwartego odbyło się uroczyste przekazanie kluczy do nowego budynku. Burmistrz Arkadiusz Kosiński musiał je odnaleźć w plastikowym żółwiu ukrytym w pudełku prezentowym z balonami i konfetti. Następnie przekazał je dyrektor Szkoły Podstawowej Marcie Szwemin, ponieważ do budynku nowego przedszkola, na czas rozbudowy żółwińskiej szkoły, zostaną przeniesieni uczniowie klas 0–3.

Podziękowania. Sobotnia uroczystość była okazją do podziękowania osobom zaangażowanym w realizację tej inwestycji. Pamiątkowe kubki z żółwiami otrzymali: Justyn Kwietniak – prezes firmy IZOLBUD, który był jednocześnie kierownikiem budowy, a także kierownicy robót, inspektorzy nadzoru oraz nadzór autorski: Mirosław Grobelny, Marcin Laska, Krzysztof Chmielewski i Wojciech Jędrzejczyk, pracownicy Urzędu Gminy Brwinów: Urszula Wróbel, Aneta Rowińska, Halina Bąk, Sabina Sas, Hanna Zarańska i Elżbieta Dolota. Burmistrz Arkadiusz Kosiński podziękował też swoim zastępcom: Jerzemu Wysockiemu i Sławomirowi Walendowskiemu.

W części artystycznej dzieci w klimacie kolędowym zaśpiewały piosenki „Aniołek maleńki jak wróbelek” oraz „Śpij Maluszku”. Nie zabrakło okolicznościowego tortu, który szczególnie ucieszył najmłodszych. Potem można było zwiedzić budynek.

NOWE PRZEDSZKOLE. Na parterze i poddaszu użytkowym znalazły się sale zajęć, sala wielofunkcyjna, sala jadalna, pomieszczenia pomocnicze: szatnie i sanitariaty, pokój pielęgniarki, logopedy i psychologa, pomieszczenia administracyjne i porządkowe oraz kuchnia wraz z zapleczem. Przed budynkiem, od strony wjazdu obok istniejącego już w tym miejscu od kilku lat gminnego placu zabaw usytuowano parking. Za budynkiem najmłodsi będą mieć do dyspozycji nie tylko plac zabaw z piaskownicą, bujakami i innymi urządzeniami tego typu, lecz także boisko, na którym będą mogli bezpiecznie grać w piłkę i bawić się w inne gry zespołowe.

Planujemy, że do czerwca 2021 r. do budynku nowego przedszkola przeniesiemy uczniów klas 0–3, chcąc poprawić warunki nauki tych dzieci z uwagi na hałas od budowy, opróżnić część budynku szkoły, w którą będzie ingerowała budowa nowego skrzydła i by zwiększyć bezpieczeństwo dzieci, zabierając je z sąsiedztwa placu budowy – podkreślił burmistrz Arkadiusz Kosiński.

Rozbudowa szkoły

Szkoła Podstawowa w Żółwinie, która jest szkołą zbiorczą dla uczniów z trzech południowych sołectw już przygotowuje się do rozbudowy – dobiegają końca procedury przetargowe zmierzające do wyłonienia wykonawcy tej inwestycji.

W  grudniu 2019 r. Gmina Brwinów ogłosiła przetarg. Swoje oferty złożyło pięć firm budowlanych, a obecnie finalizowana jest procedura wyłonienia wykonawcy. Planowane prace obejmą m.in. budowę nowego segmentu szkoły, w którym znajdzie się sześć sal lekcyjnych, stołówka i świetlica dla dzieci młodszych wraz z umeblowaniem i wyposażeniem. Wykonane zostaną też roboty rozbiórkowe, zagospodarowanie terenu oraz roboty związane z dostosowaniem budynku istniejącego i połączeniem z nowym segmentem. Na ile to będzie możliwe, prace mają być prowadzone w taki sposób, by nie utrudniać normalnego funkcjonowania szkoły.

Bez realizacji tej inwestycji warunki nauki pogorszyłyby się dramatycznie – małe sale lekcyjne w starym budynku, w których nie można umieścić licznych klas, wkrótce oznaczałyby dla szkoły konieczność wprowadzenia nauki na zmiany trwające do późnego popołudnia. To już ostatni dzwonek, aby powiększyć budynek szkoły. Uczniowie mają rozpocząć naukę w rozbudowanej i zmodernizowanej Szkole Podstawowej w Żółwinie we wrześniu 2021 r.

Urząd Gminy Brwinów

MS 2/2020, 6 lutego 2020