DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Nałogi – czym są i jak sobie z nimi radzić?

W poniedziałek, 20 stycznia w Czytelni nr XIX Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus odbyły się kolejne warsztaty skierowane do uczniów Liceum Montessori. Tym razem uczniowie sąsiadującej z biblioteką szkoły dowiedzieli się m.in. czym są nałogi, jak je rozpoznać i jak można sobie z nimi radzić.

Zajęcia poprowadziła Alina Zyber-Sochacka, psycholożka i terapeutka uzależnień, która od dekady pracuje z osobami uzależnionymi w poradniach terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia. Specjalistka pracuje obecnie w Centrum Damiana, a poprzednio pracowała m. in. w ZOZ Warszawa-Ochota, poradni w Ursusie, a następnie w ZOZ Warszawa-Żoliborz.

Interaktywne ćwiczenia

Podczas warsztatów poruszony został zarówno temat przyczyn powstawania nałogu jak i jego objawów. Uczniowie, podzieleni na grupy, wypisywali na karteczkach straty jakie ponosi osoba dotknięta nałogiem. Wymienili wśród nich chociażby: „uszczerbek na zdrowiu”, „utratę bliskich”, „bezsenność”, „tiki nerwowe”, „spadek koncentracji”, „upośledzenie umysłowe”, „problemy prawne” oraz „śmierć”. Jako chwilowe „korzyści” płynące z zażywania środków psychoaktywnych młodzież wymieniła m.in.: „uczucie przyjemności”, „doping”, „zwiększoną kreatywność”, „zaimponowanie innym”, „ulgę w cierpieniu”, „euforię”, „podwyższoną samoocenę” oraz „odwrócenie uwagi od negatywnych myśli”.

Licealiści wykazali się dużą wiedzą na temat negatywnych skutków zażywania substancji psychoaktywnych, takich jak opiaty, alkohol, lotne rozpuszczalniki czy wyroby tytoniowe. Widać było, że świadomość młodych ludzi jest dzisiaj dużo większa niż jeszcze dziesięć lat temu. W ciągu ostatnich dwóch dekad ilość programów profilaktycznych, warsztatów edukacyjnych na temat zagrożeń wywoływanych przez środki psychoaktywne, bardzo wzrosła. Co nie przekłada się jednak znacząco na liczbę osób będących w nałogu.

Substancje psychoaktywne

Najmniej znanymi i jednymi z najbardziej niebezpiecznych substancji psychoaktywnych są dopalacze, które niestety ostatnio coraz częściej zbierają swoje żniwo wśród młodych ludzi. W Polsce, do poradni leczenia nałogów, najczęściej zgłaszają się alkoholicy i ich bliscy. W narodowym leczeniu z alkoholizmu nie pomogły ani nocna prohibicja, ale zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych. W naszym regionie z nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi skorzystały m.in. Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Brwinów i Podkowa Leśna. W Warszawie radni uznali, że zakaz sprzedaży alkoholu w nocy doprowadziłby tylko do powstania szarej strefy. Stosunkowo nowym zjawiskiem jest to, że coraz więcej osób szuka pomocy w leczeniu uzależnienia od wyrobów tytoniowych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Zaczynają się pojawiać nawet grupy wsparcia dla „palaczy”. Jednak zakres usług w tym temacie jest nieproporcjonalny w stosunku do potrzeb.

Uzależnienia behawioralne

Trochę mniej czasu zostało na omówienie nałogów behawioralnych, takich jak zakupoholizm, siecioholizm, pracoholizm czy patologiczny hazard. Mimo że nie wpływają one bezpośrednio na ośrodkowy układ nerwowy, jak w przypadku substancji psychoaktywnych, nie należy ich bagatelizować. Trudniej je zauważyć, ponieważ wiele z nich, w szczególności pracoholizm, jest akceptowanych społecznie. Ich celem jest zredukowanie wewnętrznego napięcia i nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie intensywność i częstotliwość związana z wewnętrznym przymusem wykonywania danych czynności.


Kolejne spotkanie edukacyjne odbędzie się 24 lutego, a jego temat brzmi: „Być migrantem w Polsce – prawa mniejszości narodowych i etnicznych”.

Tekst i zdjęcia Lucyna Dąbrowska

MS 2/2020, 6 lutego 2020