DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Nabór wniosków o przydział mieszkania czynszowego

Do 15 marca 2019 r. trwa nabór wniosków o przydział lokalu w budynku przy ul. Poznańskiej 171 w Ożarowie Mazowieckim.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są do pobrania w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 (w godzinach pracy urzędu) oraz do wydruku ze strony internetowej www.ozarow-mazowiecki.pl w kategorii Strefa Mieszkańca/Mieszkania czynszowe. Na stronie internetowej zamieszczone są również dokumenty dotyczące naboru, w szczególności uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim określające kryteria, które powinien spełnić wnioskodawca ubiegający się o przydział lokalu. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z ww. dokumentami.

Ważne: we wniosku o przydział lokalu należy uwzględnić dochody osiągnięte w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku tj. w roku 2018.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami składamy w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 (w godzinach pracy urzędu). W przypadku przesłania wniosku drogą pocztową/kurierem o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak

Zastępca Burmistrza